KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatu

Do wrocławskich radnych trafił wniosek, by podjęli uchwałę ws. węzła kolejowego

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powstał projekt uchwały w sprawie w sprawie kierunków działania Prezydenta Wrocławia w zakresie zabiegania o inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy

Projekt przygotowało Towarzystwo Benderowskie, a stowarzyszenie Akcja Miasto zgodnie z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosło o jej podjęcie.

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Po co uchwała rady miejskiej Wrocławia ws. węzła kolejowego?

Uchwała wyrazi pożądane przez mieszkańców Wrocławia kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej. Prezydent Wrocławia ma w swoich ustawowych zadaniach dbanie o inwestycje w mieście, także na terenach nienależących do gminy. 

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). 

Pociąg Kolei Dolnośląskich na stacji Wrocław Sołtysowice
Pociąg Kolei Dolnośląskich na stacji Wrocław Sołtysowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Dotyczy to dwóch projektów:

  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane
  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace

Do tej pory o te inwestycje upomniały się organizacje pozarządowe. Podjęcie takiej uchwały mogłoby wzmocnić głos wrocławian i Dolnoślązaków w walce o zmiany.

Działanie Prezydenta Wrocławia będzie zgodne z uchwałą nr VIII/194/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”, która przewiduje „Wykorzystanie potencjału Wrocławskiego WęzłaKolejowego.” (str. 12 załącznika) oraz „5.1.1. Rozwój kolei aglomeracyjnej z nowymi miejscami przystankowymi w granicach miasta Współpraca z PKP PLK w zakresie ustalania standardów użytkowych infrastruktury kolejowej, pozwalających na zwiększenie dostępności systemu kolejowego, oraz zasad prowadzenia przewozów na sieci, w tym działania inwestycyjne oraz organizacyjne” (str. 35 załącznika).

Stacja Wrocław Sołtysowice
Stacja Wrocław Sołtysowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uchwała nie pociąga za sobą obciążenia budżetu miasta ani nie powoduje zobowiązań finansowych.

Zarządzanie procesem, w tym podejmowanie konkretnych form prawnych realizacji uchwały, zgodnie z orzecznictwem sądowym, należy do Prezydenta Wrocławia.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Projekt uchwały ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Uchwała w sprawie kierunków działania Prezydenta Wrocławia w zakresie zabiegania o inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§  1. Rada Miejska ustala kierunek działania Prezydenta Wrocławia, którym jest zabieganie u władz centralnych za realizacją inwestycji we Wrocławskim Węźle Kolejowym do 2030 roku.

§  2. Za priorytetowe inwestycje w obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego dla celów § 1. uznaje się przede wszystkim:

1) przebudowę Towarowej Obwodnicy Wrocławia,

2) rozbudowę estakady kolejowej prowadzącej do stacji Wrocław Główny,

3) rozbudowę linii kolejowych wylotowych z Wrocławia o kolejne tory,

4) nowe stacje i przystanki na terenie Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Stacja Wrocław Nadodrze / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie