Aglomeracja WrocławskaKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatu

Apel do samorządów z aglomeracji wrocławskiej o poparcie inwestycji kolejowych

Mieszkańcy Wrocławia i aglomeracji nadal walczą o kluczową dla wrocławskiego i dolnośląskiego transportu inwestycję we Wrocławski Węzeł Kolejowy, wartą aż 5,5 mld zł. Nie znalazła się bowiem na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zwróciło się do burmistrza Siechnic, burmistrza Kątów Wrocławskich i wójta gminy Długołęka o podjęcie działań w kierunku przeniesienia inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego.

W szczególności zwróciliśmy się o wystąpienie przez samorządowców do Ministra Infrastruktury i Prezesa Rady Ministrów z pismem i wsparciem inwestycji, a także wystąpienie do Rady Miejskiej z projektem uchwały, apelu lub stanowiska ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Propozycję przedstawiliśmy (jest ona analogiczna do propozycji dla rad: miasta Oleśnicy, miejskiej Miękini, miejskiej Obornik Śląskich i gminy Kobierzyce).

Czytaj też: Wojewoda nie zajmie się sprawą Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Przekazuje sprawę do PLK

Cała aglomeracja walczy o Wrocławski Węzeł Kolejowy

Kolej jest najbardziej ekologicznym i przyszłościowym środkiem transportu. Nie bez przyczyny stała się podstawą polityki transportowej Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście polityki klimatycznej.

Dobrze urządzony transport kolejowy będzie także rozwiązaniem problemów transportowych aglomeracji wrocławskiej. Szybkie, częste kursy kolei metropolitalnej umożliwią sprawne przemieszczanie się po aglomeracji i rozwiążą problem korków. Czekamy na stworzenie koncepcji Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej z kluczową rolą miasta Wrocławia, Województwa Dolnośląskiego oraz wszystkich gmin i powiatów aglomeracji wrocławskiej.

Linia kolejowa nr 292 na Wrocławiu-Polanowicach
Linia kolejowa nr 292 na Wrocławiu-Polanowicach

Niestety, z przykrością odnotowaliśmy fakt, że dwie kluczowe inwestycje w rozwój Wrocławskiego Węzła Kolejowego zostały uwzględnione jedynie na liście rezerwowej rządowego Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. z perspektywą do 2032 r. Ichy nieuwzględnienie oznaczałoby przesunięcie tych jakże istotnych inwestycji o kolejnych dziesięć lat (do ok. 2040 r.). To inwestycje kluczowe dla rozwoju kolei regionalnej i aglomeracyjnej, które zwiększą możliwości przewozowe.

Głos samorządowców będzie istotnym wsparciem działań społecznych na rzecz uwzględnienia tej niezwykle istotnej inwestycji. Premier Mateusz Morawiecki otrzymał ponad 2 tys. głosów poparcia dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego, zebrane zostały także podpisy (ponad tysiąc) pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Wskutek działań oddolnych i społecznych, Polskie Linie Kolejowe zapowiedziały przetarg na dokumentację projektową przebudowy Towarowej Obwodnicy Wrocławia. To dobry sygnał, ale nadal zbyt mały w stosunku do potrzeb. 

Obwodnica towarowa we Wrocławiu. Okolice ul. Grabiszyńskiej
Obwodnica towarowa we Wrocławiu. Okolice ul. Grabiszyńskiej

Potrzebujemy zapewnienia, że całość robót będzie wykonana – w szczególności rozbudowa estakady kolejowej, która jest wąskim gardłem, a także rozbudowa o kolejne tory linii kolejowych wychodzących z Wrocławia oraz rozbudowa sieci przystanków we Wrocławiu i w gminach aglomeracji wrocławskiej. W przeciwnym razie nie będzie można myśleć o uruchomieniu kolejnych kursów i połączeń.

Czytaj też: My pytamy, urząd marszałkowski odpowiada. Jakie uwagi do studium Wrocławskiego Węzła Kolejowego?

Węzeł dla aglomeracji. Zgodnie z planami metropolii

Podjęcie działań w kierunku inwestycji kolejowych, w szczególności pism i uchwał, będzie zgodne z przyjętym przez wszystkie gminy aglomeracji wrocławskiej Planem Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZMM MOFW).

Na str. 40 PZMM MOFW jako szansę określono zadania takie jak “Realizacja inwestycji w infrastrukturę kolejową, zmierzających do reaktywacji połączeń na nieobsługiwanych obecnie trasach” oraz “Planowane inwestycje kolejowe, które pozwolą na zwiększanie liczby połączeń aglomeracyjnych i uruchamianie nowych tras, a także wzrost komfortu korzystania z infrastruktury dworcowo-peronowej w tych lokalizacjach, w których nie została ona jeszcze przebudowana” oraz “Wysoka jakość infrastruktury kolejowej na większości linii wychodzących z Wrocławia (gwarancja szybkiego przejazdu)”, a na str. 42 jako zagrożenia “Ograniczona przepustowość linii kolejowych, mocno determinująca dalszy rozwój oferty” oraz “Przedłużające się prace inwestycyjne (spowodowane opóźnieniami w realizacji inwestycji), obniżające przepustowość infrastruktury transportowej”.

Pociąg Kolei Dolnośląskich na estakadzie kolejowej we Wrocławiu
Pociąg Kolei Dolnośląskich na estakadzie kolejowej we Wrocławiu

PZMM MOFW określa (str. 44), że “Kręgosłupem transportu publicznego w MOFW powinny być połączenia szynowe, tj. kolejowe”, a także zauważa (str. 62), że “Należy jednak podkreślić, że do zbudowania odpowiednio sprawnego systemu kolejowego, zapewniającego obsługę już obecnie mocno rozbudowanej struktury osadniczej MOFW, niezbędne jest przeprowadzenie jeszcze szeregu działań inwestycyjnych na infrastrukturze kolejowej, zarówno jeśli chodzi o podniesienie prędkości eksploatacyjnej na określonych liniach jak i odpowiedniego zagęszczenia miejsc przystankowych.’”

W planie (str. 67) określono też, że “Szczególnie istotne jest zarezerwowanie terenów pod rozwój Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz korytarzy transportowych obsługujących węzły przesiadkowe we Wrocławiu i na terenie Gmin MOFW”.

Wśród rekomendacji (str. 69) znalazło się również “Wypracowanie modelu organizacyjnego dla Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej” oraz “Współpraca na rzecz rozwijania systemu kolejowego (reaktywacja nieczynnych linii, nowe miejsca przystankowe)”.

Wrocławski Węzeł Kolejowy. Zgodnie ze strategią

Również w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (z 2015 r.) wskazywano, że:

  • „Dla podniesienia konkurencyjności transportu kolejowego względem indywidualnej komunikacji samochodowej niezbędna jest modernizacja linii kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup nowego bądź modernizacja istniejącego taboru” (str. 16)
  • „Celem podniesienia konkurencyjności połączeń kolejowych wskazane jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.”
  • „W myśl powyższego istotnym z punktu widzenia dążenia do rozwiązań zrównoważonego transportu jest wykreowanie popytu na podróże koleją z wykorzystaniem istniejącego potencjału w postaci gęstej sieci infrastruktury torów kolejowych. Pożądane będą wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury kolejowej mające na celu skrócenie czasów przejazdu połączone z uruchamianiem nowych i zwiększaniem częstotliwości pasażerskich połączeń kolejowych na terenie WrOF, co będzie służyć wdrażaniu strategii niskoemisyjnych oraz wdrażaniu zasad zrównoważonej mobilności.” (str. 19) 

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!


Fot tytułowe – Nasyp w okolicach estakady kolejowej we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie