Aglomeracja WałbrzyskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Jak zmieni się transport publiczny w Wałbrzychu? Przedstawiamy konkrety

Prezydent Roman Szełemej zapowiedział poważne zmiany w komunikacji miejskiej Wałbrzycha. Zgodnie z doniesieniami wałbrzyskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, „Zmiany w organizacji transportu zbiorowego mają przekonać więcej osób, by zrezygnowały z jazdy samochodami”.

Warto jednak poznać szczegóły dotyczące zmian, w tym analizy, o których mówił prezydent Roman Szełemej.

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zadało pytania do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wstępne odpowiedzi nie były pełne, dlatego został wysłany kolejny wniosek. Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

Zachęcamy również do lektury Projektu Optymalnej Reorganizacji Sieci Wałbrzyskiej Komunikacji Miejskiej.

Czytaj też: Rewolucja w komunikacji miejskiej Wałbrzycha? Dopytujemy!

1) Którędy pobiegnie linia EX? Jaki jest planowana częstotliwość w dni robocze i dni wolne? Kiedy dokładnie linia ruszy?

Linia EX połączy dzielnice: Podzamcze, Śródmieście i Sobięcin przez budowaną Zachodnią Obwodnicę Wałbrzycha, linia kursować będzie wyłącznie w dni robocze z częstotliwością ok. 20 minut. Planujemy uruchomienie połączenia po oddaniu do ruchu budowanego odcinka Zachodniej Obwodnicy Wałbrzycha.

2) Jakie są planowane zmiany w komunikacji miejskiej? Jakie linie są planowane do likwidacji i jakie zostaną stworzone w zamian? Czy pozostanie jakikolwiek przystanek bez obsługi komunikacją miejską?

Zmiany w komunikacji miejskiej planowane są po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu na świadczenie usług przewozowych (grudzień 2022r.), zlikwidowana zostanie linia nr 1, utworzone zostaną linie nr: 19 i 20 oraz zmianie ulegną trasy linii: 9 i 10. Na terenie Gminy Wałbrzych obecnie jest kilkanaście przystanków nie obsługiwanych przez komunikacje miejską, część przeznaczona jest dla komunikacji pozamiejskiej natomiast pozostała cześć nie jest obsługiwana po zaprzestaniu działalności przez tzw. prywatnych przewoźników obsługujących tereny, po których ze względu na parametry dróg nie możliwości uruchomienia komunikacji autobusowej.

Autobus na pl. Solidarności w Wałbrzychu
Autobus na pl. Solidarności w Wałbrzychu / CC-BY-NC-SA 4.0.

Odnośnie odpowiedzi w punkcie 1 i 2 – proszę o uszczegółowienie, tj. proszę o podanie tras nowych linii EX, 19, 20 oraz zmienionych tras linii 9 i 10 (tj. ulic, którymi linie pojadą po zmianach).

Przebieg linii EX: WAŁBRZYCH: BARBUSSE’A – H. Barbusse’a —1 Maja — pl. Solidarności — B. Limanowskiego —Słowackiego — R Wysockiego — Kolejowa — Zachodnia Obwodnica Wałbrzycha — Szczawno-Zdrój: J. Łączyńskiego — Wałbrzych: H. Wieniawskiego — al. Podwale — H. Wieniawskiego Szczawno-Zdrój: J. Łączyńskiego — Wałbrzych: Zachodnia Obwodnica Wałbrzycha — Kolejowa — R Wysockiego — M. Konopnickiej — Nowy Świat — A. Pługa — J. Zajączka — B. Limanowskiego — pl. Solidarności — 1 Maja — Karkonoska — BARBUSSE’AWybrane kursy przez Galerię Victoria lub skrócone do relacji Galeria Victoria — Podzamcze — Galeria VictoriaPrzebieg linii 10 zmiana trasy: BACZYŃSKIEGO-KONRADÓW — K. K. Baczyńskiego — I. Daszyńskiego — W. Andersa — Ratuszowa —Piasta — W. Andersa — Ludowa. (Powrót — Ludowa — W. Andersa — Ratuszowa — Piasta — W. Andersa) — M. Reja — Kolejowa — R Wysockiego — PL. GRUNWALDZKIWybrane kursy wydłużone od Pl. Grunwaldzkiego przez Mickiewicza i Jagiellońską/Łukową do skrzyżowania Okrzei/Jagiellońska/Łukowa.Przebieg linii 20: BACZYŃSKIEGO-KONRADÓW — K. K. Baczyńskiego — I. Daszyńskiego — W. Andersa — M. Wańkowicza —S. Żeromskiego — ŻEROMSKIEGO-PLAC GEDYMINA — S. Żeromskiego — Zachodnia Obwodnica Wałbrzycha — Kolejowa — P. Wysockiego — al. Wyzwolenia — J. Piłsudskiego — Nowowiejska —A. Struga — Psie Pole — Piłsudskiego — PIŁSUDSKIEGO-SZPITALPrzebieg linii 9 — zmiana trasy: Linia jednokierunkowa — w przeciwną stronę kursuje linia 19DWORZEC SZCZAWIENKO — Stacyjna — Wrocławska — S. Wyszyńskiego — A. Sokołowskiego — SZPITAL
— A. Sokołowskiego — W. Broniewskiego — Długa — Szczawno-Zdrój: Długa — J. Łączyńskiego —Wałbrzych: H. Wieniawskiego — al. Podwale — J. Gagarina — J. Lelewela — Wrocławska — Stacyjna — DWORZEC SZCZAWIENKO.

Wybrane kursy skrócone z Podzamcza lub Szpitala lub wydłużone do terenów przemysłowych przy ul. Uczniowskiej i M. Jachimowicza.

Przebieg linii 19: Linia jednokierunkowa — w przeciwną stronę kursuje linia 9.

WAŁBRZYCH: DWORZEC SZCZAWIENKO —Stacyjna — Wrocławska —J. Lelewela —J. Gagarina — Podwale — H. Wieniawskiego — Szczawno-Zdrój: J. Łączyńskiego — Długa — Wałbrzych: Długa —Broniewskiego — A. Sokołowskiego — SZPITAL — A. Sokołowskiego — S. Wyszyńskiego — Wrocławska — Stacyjna — DWORZEC SZCZAWIENKO.

Wybrane kursy skrócone z Podzamcza lub Szpitala lub wydłużone do terenów przemysłowych przy ul. Uczniowskiej i M. Jachimowicza.

Likwidacja linii nr 1. Dotychczasowe połączenia zapewnią zmodyfikowana linia nr 9 i nowa linia nr 19.

Czytaj też: Zielony Wałbrzych. Nasze propozycje: kolej, transport publiczny, rowery, OZE

3) Ile wozokilometrów w skali roku będzie przewidywać nowy przetarg w porównaniu z dotychczasową umową?

Obecnie autobusy komunikacji miejskiej wykonują w skali roku ok. 4,6 mln. wzkm [wozokilometrów – Hipermiasto], w nowym przetargu planujemy podobną liczbę wzkm, która będzie się kształtować na poziomie ok. 4,8 mln. wzkm rocznie.

4) Czy zostały wykonane badania ruchu albo potencjału ruchu? Jeśli tak – proszę o przesłanie wyników. Jeśli nie – czy zostaną wykonane? Jaka będzie ich metodologia?

Autobus na ul. Konopnickiej w Wałbrzychu
Autobus na ul. Konopnickiej w Wałbrzychu / CC-BY-NC-SA 4.0.

W bieżącym roku zleciliśmy zewnętrznej firmie opracowanie Projektu Optymalnej Reorganizacji Sieci Wałbrzyskiej Komunikacji Miejskiej. Na podstawie zebranych szczegółowych danych przez urządzenia zamontowane w pojazdach, ich analizę oraz własne badania firmy Trako z Wrocławia opracowany został specjalny dokument, który stał się podstawą do opracowania szczegółowych rozkładów jazdy.

5) Czy były albo będą organizowane konsultacje społeczne w sprawie zmian? Czy konsultowane były jednostki pomocnicze? Jaka była ich opinia?

Konsultacje społeczne oraz konsultacje z jednostkami pomocniczymi były przeprowadzane.

Autobus na ul. Kolejowej w Wałbrzychu
Autobus na ul. Kolejowej w Wałbrzychu / CC-BY-NC-SA 4.0.

Odnośnie odpowiedzi w punkcie 5 – zwracam uwagę, że zapytaliśmy również „Jaka była ich opinia?”. Odpowiedzi na to pytanie brak. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi.

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 5 informuję, że konsultacje społeczne były przeprowadzone ramach opracowania AKTUALIZACJI ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM AUTOBUSÓW ZEROEMISYJNYCH w roku 2021 oraz przy opracowywaniu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA), również w roku 2021. Natomiast przy opracowywaniu „Projektu optymalnej reorganizacji sieci wałbrzyskiej komunikacji miejskiej”, konsultacje społeczne i z jednostkami pomocniczymi nie były i nie będą przeprowadzane.

6) Czy planowane są zmiany w komunikacji podmiejskiej z innymi gminami? Czy były podejmowane ustalenia w tym kierunku?

Nie planujemy poważnych zmian w komunikacji z gminami ościennymi, nowy układ zakłada podobny zakres komunikacji, który został wcześniej zaakceptowany przez te gminy i w razie potrzeby jest na bieżąco modyfikowany.

7) Czy rozważane jest powiązanie komunikacji miejskiej z koleją? Jeśli tak, w jakim zakresie?

Powiązanie komunikacji miejskiej z koleją zakłada dostosowanie godzin odjazdów autobusów do rozkładu jazdy pociągów na przystankach zlokalizowanych przy dworcach: Wałbrzych – Szczawienko oraz Wałbrzych – Centrum.

8) Czy planowane są inwestycje w komunikację miejską w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027? Jeśli tak – jakie to inwestycje? Czy takie inwestycje były zgłaszane w ramach wstępnych prac nad funduszami europejskimi, w tym Funduszem Sprawiedliwej Transformacji?

Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu złożył stosowny wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski autobus wodorowy”. Dofinansowanie przedsięwzięcia wpisuje się w ramy programu priorytetowego nr 6.3 – „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Wskaźnik dofinansowania wynosi 89,26 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostała kwota przedsięwzięcia – 10,74 % to niskooprocentowana pożyczka finansowana również ze środków Unii Europejskiej w ramach tego samego programu, z którego finansowana jest dotacja. Całkowita wartość przedsięwzięcia, który zakłada zakup fabrycznie nowych, 20 autobusów wynosi: 79 mln zł.

Odnośnie odpowiedzi w punkcie 8 zwracam uwagę na to, że dotyczyło ono funduszy europejskich na lata 2021-2027 w tym FST oraz planów/wstępnych założeń projektów, a nie środków NFOŚiGW. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi i odpowiedź na zadane pytanie.

W uzupełnieniu przesłanej informacji pragnę dodać, że ZDKiUM w Wałbrzychu nie wnioskował w obszarze lokalnego transportu zbiorowego o środki z funduszy europejskich, w tym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w programowaniu obejmującym lata 2021 — 2027.

 Zdjęcie tytułowe: Autobus na pl. Grunwaldzkim w Wałbrzychu. CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie