Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaZagłębie Miedziowe

Urząd marszałkowski: komunikacja autobusowa w Zagłębiu Miedziowym to nie nasze zadanie

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciliśmy z wnioskiem do starostw powiatowych (lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o utworzenie spójnego systemu przewozów autobusowych na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego.

Propozycja Towarzystwa Benderowskiego

Wskazaliśmy obecną sytuację, a także nasze propozycje wraz z wyliczeniem kosztów. Według naszej oceny, zasadne byłoby uruchomienie przejazdów w relacjach:

  1. Przemków – Polkowice – Lubin, 42 km
  2. Głogów – Polkowice – Lubin, 37 km
  3. Przemków – Chocianów – Lubin, 42 km
  4. Chocianów – Polkowice – Rudna, 40 km
  5. Lubin – Lisowice – Prochowice, 20 km;

Wydłużenie przewozów

  1. Lubin – Chobienia do relacji Lubin – Chobienia – Radoszyce – Lubów

oraz zwiększenie przewozów w relacjach:

  1. Przemków – Głogów, 31 km
  2. Lubin – Ścinawa, 16 km

 

 

Czytaj więcej: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Jako pierwszy odpowiedział Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Odpowiedź urzędu marszałkowskiego na wniosek ws. Zagłębia Miedziowego:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego realizuje swoje zadania w zakresie transportu zbiorowego i połączeń regionalnych będąc organizatorem wojewódzkich połączeń kolejowych  na sieci komunikacyjnej, której kształt i kierunki rozwoju są ściśle określone w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”. W chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do organizacji przewozów autobusowych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na terenie wskazanych powiatów, czy też do wskazanych miejscowości, gdyż wszystkie przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, w dalszym ciągu, są realizowane na podstawie zezwoleń  na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, udzielanych w oparciu o zapisy ustawy dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  (Dz.U.2022.180 ze zm.). Zgodnie z zapisami tej ustawy Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydaje/zmienia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym każdorazowo na wniosek przedsiębiorcy. W każdym takim przypadku inicjatywa leży tylko i wyłącznie po stronie przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy osób. Przedsiębiorca wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą (w celach zarobkowych) co oznacza, że prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko (Dz.U.2021.162 t.j.).

Niezależnie od powyższego, pragnę poinformować, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał liczne zezwolenia na linie komunikacyjne wskazane w Pana wiadomości email:

  • na linii Lubin – Polkowice wydano zezwolenia na realizację 58 kursów dziennie(tam i powrót), do których dodatkowo należy dodać jeszcze kursy realizowane w dni wolne od pracy, ferie i wakacje szkolne, kursy realizowane przez miejscowości leżące nie na głównej trasie, np. Sobin, Obora, Żuków, czy Parchów, oraz kursy dalekobieżne. Część z tych zezwoleń obsługują również zezwolenia wydane na linię Lubin – Polkowice – Głogów, gdzie na odcinku Polkowice – Głogów wydano zezwolenia na realizację 32 kursów dziennie (tam i powrót).
  • na linii Lubin – Lisowice – Prochowice wydano zezwolenia na realizację 29 kursów dziennie (tam i powrót), z czego 22 kursy od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

Niestety w związku z zaistniałą sytuacją, dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-­CoV-2 w Polsce, wielu przedsiębiorców realizujących drogowe przewozy osób, zgodnie z zapisami art. 15n Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 ze zm.), odstąpiło od warunków określonych w zezwoleniu, co oznacza, że realizują przewozy w okrojonym zakresie bądź ich nie realizują. W okresie od początku trwania pandemii koronawirusa SARSCoV-2 w Polsce, wielu przedsiębiorców, kierując się różnymi względami, zrzekło się zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z art.24 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.180 ze zm.)., a sama decyzja jak i ocena tej decyzji pozostają poza kompetencjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj też: Polepszyć transport między Dzierżoniowem, Strzelinem i powiatami

Nasza ocena odpowiedzi UMWD

Biorąc pod uwagę fakt, że przyjęty przez radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w 2016 r. Plan Transportowy Województwa Dolnośląskiego przewiduje uruchomienie połączeń autobusowych, odpowiedź urzędu marszałkowskiego jest niepełna i niewystarczająca. Plan Tranportowy przewiduje m.in. połączenia Wrocław – Polkowice czy Polkowice – Przemków.

UMWD potwierdza też, że COVID-19 doprowadził do demontażu systemu transportowego. Ocena tej decyzji jest w kompetencji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, gdyż marszałek powinien organizować przewozy autobusowe w województwie.

. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa dolnośląskiego
. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla województwa dolnośląskiego

Planujemy zatem dalsze wnioski lub wnioski o dostęp do informacji publicznej w tej sprawie.

Czekamy nadal też na odpowiedzi ze starostw: lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego.

Czytaj też: Pytamy gminy powiatu wrocławskiego i kłodzkiego o transport publiczny


Fot. MAN NL280 w PKS Lubin / Miłośnik komunikacji miejskiej z Lubina/ CC-BY-SA 4.0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie