Aglomeracja WałbrzyskaBaza wiedzyKarkonoszeTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Kolej Dużych Prędkości z Wrocławia do Pragi. Połączy Polskę z Europą

W ramach budowy tzw. szprych CPK oprócz znanej bardzo dobrze linii kolejowej „igrek” z Wrocławia do Łodzi i Warszawy, zaplanowano budowę nowej trasy dużych prędkości z Wrocławia do Pragi.

Na trasie Wrocław-Jaworzyna Śląska korzystałaby z istniejącej linii nr 274. Dopiero potem zaplanowano budowę nowej linii przez Świdnicę, Wałbrzych Szczawienko do Kamiennej Góry i Lubawki, o długości ok. 60 kilometrów. W skład kolejowej inwestycji wejdą linie nr 267 i 268: Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa.

Dworzec Świdnica Miasto
Dworzec Świdnica Miasto

W studium zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w 2018 r. zapisano konieczność dążenia do takiego połączenia: „W zakresie zewnętrznych kolejowych powiązań miasta: – należy dążyć do rozwijania połączeń kolejowych Wrocławia z innymi dużymi miastami kraju i Europy, przy czym szczególnie ważne jest włączanie Wrocławia do systemu szybkich połączeń kolejowych krajowych i europejskich, w tym szczególnie z Berlinem i Pragą”.

Czytaj też: Kolej Dużych Prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa. Kluczowa inwestycja dla Polski

Do Pragi w 2,5 godziny, szybciej do Wałbrzycha

Zaprezentowana podczas konsultacji wersja trasowania zakłada, że przy prędkości eksploatacyjnej 250 km/h możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Wrocławia: do Wałbrzycha – 45 min. (obecnie najkrótszy czas to 60 min.), do Warszawy – 1 godz. 50 min. (dziś najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 3 godz. 55 min.), do Pragi – 2 godz. 30 min. (zamiast obecnych 5 godz.).

– Dojazd do Wałbrzycha będzie możliwy w 35 minut, a do Jeleniej Góry – w godzinę dzięki nowemu odcinkowi Świdnica–Wałbrzych. Świdnica stanie się kolejnym dolnośląskim hubem przesiadkowym – zapowiadał w 2021 r. Patryk Wild, radny województwa.

Rada Gminy Świdnica zgłosiła tzw. wariant samorządowy, który zakładał, że kolej dużych prędkości ominie Świdnicę oraz gminne miejscowości i zostanie poprowadzona przez Jaworzynę Śląską oraz Świebodzice. Propozycja została jednak odrzucona przez projektantów. – Z analizy przeprowadzonej przez projektantów byłby to przebieg o wiele droższy, a jednocześnie wymagałby znacznej ingerencji w istniejącą zabudowę. Powyższy wariant zarówno przez projektantów jak i samorządy został odrzucony. Obecnie najbardziej prawdopodobnym wariantem jest przebieg przez Świdnicę lub pośrednie warianty, które byłyby uzasadnione ekonomiczne, a z drugiej strony w jak najmniejszym stopniu ingerowałyby w istniejącą zabudowę – poinformowali przedstawiciele UM w Jaworzynie Śląskiej,

Czytaj też: Potrzebny remont Nowowiejskiej: nowe torowisko i droga rowerowa

 

Prace nad koleją do Pragi

 Firma BBF, która wygrała postępowanie przetargowe dotyczące przygotowania studium wykonalności, czyli kluczowej dokumentacji przedprojektowej.

W 2023 r. poinformowano o „rozszerzeniu zakresu prac studium techniczno – ekonomiczno –  rodowiskowego dot. budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa poprzez wydłużenie projektu, określając początek realizacji jako Wrocław (poprzednio Żarów) oraz analizą możliwości wprowadzenia ruchu towarowego na pełnym zakresie projektu, co w konsekwencji przedkłada się na sporządzenie dodatkowych analiz i przesunięcie wyboru wariantu inwestorskiego.”

Horyzontalny rozkład jazdy / CPK
Horyzontalny rozkład jazdy / CPK

W czerwcu 2023 r. zorganizowano spotkanie ze stroną czeską.

–  Odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo połączymy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą. W tym celu swoje działania koordynują spółka CPK i przedsiębiorstwo Správa železnic, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w Czechach – mówił Mikołaj Wild, były prezes CPK.

Czesi uznają za część korytarza RS5, jako tzw. linia podkarkonoska, będąca dalszym ciągiem KDP z Pragi do miasta Hradec Kralove.

Kolej do Pragi na liście sieci transeuropejskiej

Już drugi raz została wpisana przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na kompleksową sieć Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T).

Inwestycje w sieci TEN-T / CPK
Inwestycje w sieci TEN-T / CPK

– Dzisiejsze porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku lepszych i zrównoważonych połączeń w Europie. Wytyczne dotyczące sieci TEN-T to jedno z istotnych narzędzi unijnej polityki transportowej, które w dużym stopniu pomoże zwiększyć spójność UE i będzie stymulować wzrost gospodarczy i zatrudnienie – mówił Óscar Puente, hiszpański minister transportu i zrównoważonej mobilności.

Sieć bazowa powinna zostać ukończona do 2030 r., nowo dodana rozszerzona sieć bazowa – do 2040 r., a sieć kompleksowa – do 2050 r.

Czytaj też: Apel do rządu o przywrócenie przystanków kolejowych we Wrocławiu na listę podstawową. Dla Tarnogaju, Maślic i Zakrzowa


Fot tytułowe – Tunel KDP pod Łodzią / CPK


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


 

Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie