Klimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Pytania o transport na Dolnym Śląsku: piesi, kolej, autobusy

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” promuje korzystanie przez obywateli z ich konstytucyjnego prawa do informacji publicznej. Dzięki temu prawu obywatele mogą uzyskiwać informację także w dziedzinie ochrony klimatu, w tym zrównoważonego transportu.

Pytamy w Polkowicach o transport publiczny

Po naszym wniosku dotyczącym transportu w Zagłębiu Miedziowym radni z Polkowic chcą uruchomić połączenie autobusowe z Polkowic do Lubina. Mowa jest o 16 parach dziennie, co byłoby już przyzwoitą ofertą.

O sprawie poinformował portal e-legnickie.pl. Według informacji portalu, na sesji rady miejskiej w Polkowicach przewodniczący Zdzisław Synowiec zgłosił poprawki do budżetu gminy, dotyczące przeznaczenia z budżetu gminy pieniędzy na uruchomienie 16 par połączeń bezpłatnych autobusowych na linii Polkowice- Lubin.

Wcześniej w ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciliśmy się z wnioskiem do starostw powiatowych (lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o utworzenie spójnego systemu przewozów autobusowych na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało UM w Polkowicach o informacje dotyczące:

1. Zakresu planowanego zamówienia usług na przejazdy autobusowe finansowane przez gminę Polkowice (do Lubina);

2. Liczby i lokalizacji planowanych przystanków;

3. Planowanych rozkładów komunikacji autobusowej;

4. Notatki ze spotkań w sprawie uruchomienia transportu zbiorowego z podmiotami, których sprawa dotyczy;

5. Planów związanych z transportem publicznym w gminie;

6. Inwestycji związanych z planowaną linią kolejową do Polkowic w ramach kolei aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego.

Pytamy Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to narodowy zarządca infrastruktury. To kluczowa spółka, która odpowiada za praktycznie całą sieć torów kolejowych w Polsce.

Linia kolejowa E-30 zarządzana przez Polskie Linie Kolejowe
Linia kolejowa E-30 zarządzana przez Polskie Linie Kolejowe / CC-BY-NC-SA 4.0. 

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało Polskie Linie Kolejowe:

1.        Liczba wniosków dotyczących uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej w województwie dolnośląskim w latach 2016-2022;2.        udostępnienie ww. wniosków ze wskazanego czasu ;

3.        w przypadku odmówienia uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej – udostępnienie uzasadnień decyzji do ww.

4.        etapu realizacji poszczególnych inwestycji planowanych w związku z programem „Kolej+” w województwie dolnośląskim;

5.        planowanych prac rewitalizacyjnych i utrzymaniowych na rok 2022 oraz 2023 w województwie dolnośląskim;

6.        notatek ze spotkań w sprawie uruchomienia kolejowej komunikacji zastępczej przez Koleje Dolnośląskie do Stronia Śląskiego;

7.        informacji w zakresie uruchomienia kolejowej komunikacji zastępczej przez Koleje Dolnośląskie do Polkowic.

8.        Informacji dotyczących postępów przy wstępnym studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co tam w Polregio z odwołanymi kursami i nowymi pociągami? 

Zgorzelec a sprawa piesza

W ramach projektu „Pieszy Wrocław” Akcja Miasto dwukrotnie domagała się poszanowania praw pieszych we Wrocławiu. Postanowiliśmy dowiedzieć się, jak wygląda ta sprawa w innych częściach Dolnego Śląska.

 Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało UM w Zgorzelcu:

1. Czy w UM w Zgorzelcu istnieje dokument (analiza, program, studium, plan), który częściowo lub w całości dotyczy pieszych lub bezpieczeństwa ruchu drogowego?

2. Jeśli nie istnieje – czy mają Państwo zamiar go stworzyć?

3. Czy istnieje jednostka organizacyjna/pracownik odpowiedzialny za kwestie pieszych?

4. Czy były w ostatnich 5 latach organizowane konsultacje społeczne ws. pieszych?

5. Czy w ostatnich 5 latach wpływały skargi, wnioski lub petycje w sprawach pieszych? Jeśli tak, proszę o przesłąnie pism z odpowiedziami na te skargi, wnioski lub petycje.

6. Czy istnieje wydzielony budżet na kwestie piesze? Ile wydawano w ostatnich 3 latach na remonty i budowy chodników?

7. Czy istnieje dialog ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w zakresie jakości przestrzeni pieszych? Jeśli tak – proszę o podanie przykładów (spotkania, debaty, dokmenty). Jeśli nie – czy zostanie podjęty taki dialog?

Fot. tytułowe: Ul. Daszyńskiego w Zgorzelcu / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie