Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaZagłębie Miedziowe

Sukces! Po naszym wniosku będzie lepszy transport w Zagłębiu Miedziowym

O sprawie poinformował portal e-legnickie.pl. Według informacji portalu, na sesji rady miejskiej w Polkowicach przewodniczący Zdzisław Synowiec zgłosił poprawki do budżetu gminy, dotyczące przeznaczenia z budżetu gminy pieniędzy na uruchomienie 16 par połączeń bezpłatnych autobusowych na linii Polkowice- Lubin.

– Sprawa jest prosta: kibicujemy projektowi „kolej dla Polkowic” ale mamy świadomość , że skala przedsięwzięcia, jego koszty powodują, że nie wiadomo za ile lat pociąg pasażerski wjedzie na stację Polkowice Dolne. Natomiast wielkim by nie użyć określenia gigantycznym problemem mieszkańców Polkowic, mieszkańców gminy Polkowice jest skomunikowanie z Lubiniem. Czas najwyższy przestać trwonić pieniądze a przeznaczyć je na konkretny projekt komunikacyjny – mówił cytowany przez portal Synowiec.

Według portalu, burmistrz Łukasz Puźniecki jest także „za”, jednak chce mniejszej liczby kursów autobusowych.

 

Wniosek w sprawie transportu w Zagłębiu Miedziowym

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciliśmy się z wnioskiem do starostw powiatowych (lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o utworzenie spójnego systemu przewozów autobusowych na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego.

– Wraz z Towarzystwem Benderowskim walczę o uruchomienie komunikacji autobusowej w najbardziej wykluczonych transportowo regionach województwa. Jednym z niechlubnych przykładów tego zjawiska są Polkowice – ponad 20-tysięczne miasto w jednym z najbogatszych regionów województwa niemal całkowicie odcięte od innych ośrodków, w tym 70-tysięcznego Lubina, oddalonego o zaledwie 15 km – podkreśla Miłosz Cichuta, działacz Towarzystwa Benderowskiego i Akcji Miasto
–  Jednak wygląda na to, że dzięki naszym wnioskom uruchomione zostaną pomiędzy Lubinem a Polkowicami i to w liczbie aż 16 par w ciągu doby. Rada Miasta Polkowice przegłosowała wczoraj budżet, w którym przeznaczono środki na uruchomienie komunikacji zbiorowej do Lubina od stycznia 2023 roku! Teraz czas na ruch Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego – to między innymi od jego decyzji zależy dalszy los połączeń autobusowych. Mamy nadzieję, że wbrew niektórym doniesieniom utrzymana zostanie liczba połączeń!
MAN NL280 w PKS Lubin / Miłośnik komunikacji miejskiej z Lubina/ CC-BY-SA 4.0
MAN NL280 w PKS Lubin / Miłośnik komunikacji miejskiej z Lubina/ CC-BY-SA 4.0

Szczegóły naszego wniosku

To oczywiście pierwszy etap realizacji wniosku, który dotyczy całego Zagłębia Miedziowego.

We wniosku wskazaliśmy obecną sytuację, a także nasze propozycje wraz z wyliczeniem kosztów. Według naszej oceny, zasadne byłoby uruchomienie przejazdów w relacjach:

  1. Przemków – Polkowice – Lubin, 42 km
  2. Głogów – Polkowice – Lubin, 37 km
  3. Przemków – Chocianów – Lubin, 42 km
  4. Chocianów – Polkowice – Rudna, 40 km
  5. Lubin – Lisowice – Prochowice, 20 km;

Wydłużenie przewozów

  1. Lubin – Chobienia do relacji Lubin – Chobienia – Radoszyce – Lubów

oraz zwiększenie przewozów w relacjach:

  1. Przemków – Głogów, 31 km
  2. Lubin – Ścinawa, 16 km

Czytaj więcej: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Urząd marszałkowski nadal nieprzekonany

Na wniosek odpowiedział nam m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W odpowiedzi stwierdził m.in. że „w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do organizacji przewozów autobusowych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na terenie wskazanych powiatów, czy też do wskazanych miejscowości, gdyż wszystkie przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, w dalszym ciągu, są realizowane na podstawie zezwoleń  na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

MOs810_WG_2017_15_Dolnoslaskie_Zakamarki_IV_(KGHM_Lubin)

 

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się o ponowne rozpatrzenie wniosku. Autorem pierwotnego, jak i nowego wniosku, jest Miłosz Cichuta.

Wskazujemy w Planie Transportowym Województwa Dolnośląskiego zawarta jest następująca informacja dotycząca sieci połączeń autobusowych:

„Sieć regularnych międzymiastowych linii autobusowych w województwie jest ukształtowana w wyniku wolnej gry rynkowej, bez elementu organizacji i planowania tego systemu jako spójnego. Wprowadzenie ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym daje możliwości organizatorowi przewozów zmiany tego stanu rzeczy w celu poprawy dostępności, integracji i konkurencyjności regionu”

Należy również zaznaczyć, że wydanie zezwolenia nie obliguje przewoźnika do prowadzenia przewozów – w wyniku pandemii doszło do zawieszenia bądź likwidacji części linii prywatnego i publicznego transportu autobusowego, co prowadzi do zwiększenia się zjawiska wykluczenia komunikacyjnego w województwie i kraju. Ponadto Polska obecnie trawiona jest bardzo dużymi problemami ekonomicznymi, przez co mieszkańcy mniejszych miejscowości o niższych dochodach, nieposiadający dostępu do transportu zbiorowego, doświadczą problemu ograniczenia mobilności, ze względu na wysokie koszty życia – w tym cen paliwa. Spowoduje to powiększenie problemów społecznych i ekonomicznych ludności zamieszkującej mniejsze gminy w województwie – w tym także mieszkańców wskazanego we wniosku obszaru.

 

Niestety, UMWD nadal nie jest przekonany do naszych argumentów i powtórzył swoje zdanie w kolejnym już piśmie.

 


 

Fot. tytułowe – Polkowice – autobus Yutong E10 #12 na linii nr 1 Fot. Andrzej Otrębski / CC-BY-SA 4.0.


 

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

 

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie