Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaWybieram kolej

Wybieram kolej. Jakie inwestycje kolejowe PLK czekają nas na Dolnym Śląsku?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to narodowy zarządca infrastruktury. To kluczowa spółka, która odpowiada za praktycznie całą sieć torów kolejowych w Polsce.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zadało szereg pytań do PLK. Ich autorem był Miłosz Cichuta. Na niektóre pytania otrzymaliśmy odpowiedź.

Czytaj więcej: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Pytania do PLK. Co z Koleją Plus?

4. etapu realizacji poszczególnych inwestycji planowanych w związku z „Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku” (dalej: „Kolej+”) w województwie dolnośląskim

Ad 4. Do programu „Kolej+” z obszaru województwa dolnośląskiego zostały zakwalifikowane poniższe projekty:

 • „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”
 • „Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego”
 • „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego”.

Obecnie Spółka oczekuje na podpisanie przez podmiot wnioskujący, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego umów o realizację projektów w ramach przedmiotowego programu zakwalifikowanych do dofinansowania. Planowany termin podpisania ww. umów to grudzień 2022 r. [odpowiedź jest z grudnia – Hipermiasto] Po zawarciu tych umów nastąpi ogłoszenie postępowań przetargowych na wykonanie studiów projektowo-technicznych dla wskazanych inwestycji. Nadmieniamy, że informacja o wynikach naboru znajduje się na stronie internetowej Spółki dedykowanej temu programowi.

Czytaj też: Powiat milicki nie chce stworzyć systemu transportu publicznego. Skarżymy do rady powiatu

5. planowanych prac rewitalizacyjnych i utrzymaniowych na rok 2022 oraz 2023 w województwie dolnośląskim

W latach 2022 – 2023 planowana jest kontynuacja realizacji projektów inwestycyjnych, których zakres obejmuje modernizację, rewitalizację lub przebudowę infrastruktury, w ramach poniżej wymienionych projektów pn.

 1. „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój”
 2. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój”
 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa – Żagań”
 4. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”
 5. „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”
 6. „Wzmocnienie nasypu na linii nr 278 Węgliniec – Zgorzelec na szlaku Węgliniec – Pieńsk w km 7,300 – 8,655 – uzupełnienie CEF”
 7. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Region Śląski”
 8. Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych Etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy trzech obiektów inżynieryjnych”
 9. „Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno”.
Podróżni na dworcu w Sobótce na linii kolejowej nr 285
Podróżni na dworcu w Sobótce na linii kolejowej nr 285

W ww. zestawieniu nie uwzględniono projektów dla których w 2023 r. będą prowadzone prace projektowe, natomiast prace rewitalizacyjne/modernizacyjne przewidziane są na dalsze lata.

Czytaj też: Raport Hipermiasta. Transport kolejowy na Dolnym Śląsku jest dobry, ale może być lepiej

 

Spółka wskazuje, że w 2022 r. planowane są prace utrzymaniowe oraz zadania inwestycyjne w województwie dolnośląskim w zakresie:

 1. modernizacji mostu w km 113,585 oraz wiaduktu kolejowego w km 132,100 linii kolejowej 3 nr 276 Wrocław – Międzylesie
 2. rewitalizacji toru nr 3 linii kolejowej nr 276 Wrocław – Międzylesie w km 112,259 – 12,937 na stacji Bystrzyca Kłodzka Przedmieście wraz z robotami okołotorowymi i towarzyszącymi
 3. modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejeździe na linii kolejowej nr 137 w km 251,974
 4. doposażenia przejazdu kat. D w km 1,736 linii kolejowej nr 299 szlak Kamienna Góra – Granica Państwa (Lubawka) w urządzenia sterowania ruchem kolejowym jak dla kat. C
 5. dostosowania infrastruktury linii kolejowej nr 303 na odcinku Rokitki – Duninów do prędkości V = 80 km/h oraz włączenie linii kolejowej nr 316 Chojnów – Rokitki (zarządzanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei) do sieci kolejowej zarządzanej przez Spółkę. – Etap I – Realizacja w 2022 r.
 6. budowy nowego przystanku osobowego Mirków w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025; planowana realizacja do 2024 r
 7. budowy nowego przystanku osobowego Legnickie Pole w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025; planowana realizacja do 2023 r.
 8. budowy nowego przystanku osobowego Oława Zachodnia w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025; planowana realizacja do 2024 r.
 9. modernizacji peronu nr 1 w stacji Ścinawa na linii kolejowej nr 273 wraz z robotami towarzyszącymi w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025; planowana realizacja do 2023 r.
 10. dostosowania stacji Legnica do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się; planowana realizacja do 2023 r.
 11. robót budowlanych w zakresie przystanku osobowego Wrocław Brochów w km 175,726 na linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny; planowana realizacja do 2023 r.
 12. robót remontowych na torach nr 34, nr 120 i nr 122 w stacji Głogów; 13. remontu torów nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 349 na odcinku od posterunku odgałęźnego Stadion – Wrocław Kuźniki
 13. rewitalizacji toru nr 1 oraz remontu krawędzi peronu nr 2 na linii nr 277 w stacji Jelcz Laskowice
 14. linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie roboty dotyczące:  szlaku Bardo Przyłęk – Kłodzko Główne, tor nr 2, od km 82,855 do km 83,805 – wymiana szyn; szlaku Bardo Przyłęk – Kłodzko Główne, toru nr 2, od km 88,350 do km 88,520 – zabezpieczanie skalnej skarpy przekopu i toru przed spadającymi kamieniami, stacji Kamieniec Ząbkowicki toru nr 1, od km 71,985 do km 72,025, rozjazd nr 54 – wymiana doboru podrozjazdnic drewnianych; stacji Kamieniec Ząbkowicki toru nr 1, od km 71,370 do km 71,410, rozjazd nr 154 – wymiana doboru podrozjazdnic drewnianych; stacji Strzelin toru nr 1, od km 37,504 do km 37,575, rozjazd nr 55 – wymiana doboru podrozjazdnic drewnianych; stacji Strzelin toru nr 2, od km 37,265 do km 37,310, rozjazd nr 52 – wymiana doboru podrozjazdnic drewnianych; stacji Ziębice toru nr 1, od km 56,925 do km 56,977, rozjazd nr 1 – wymiana doboru podrozjazdnic drewnianych; szlaku Ziębice – Starczów toru nr 1, od km 59,590 do km 59,830 – wymiana szyn; naprawy podtorza toru nr 2 od km 73,600 do km 88,520; 4 wzmocnienia podtorza toru nr 2 od km 28,750 do km 32,450 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80; remontu toru nr 1 od km 10,700 do km 37,600; remontu 5 ścian oporowych od km 86,178 do km 86,993 przy torze nr 2; remontu kładki dla pieszych w km 84,440; 16. linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica roboty dotyczące: stacji Dzierżoniów Śląski toru nr 6, od km 208,943 do 208,485, rozjazd nr 26 – wymiana rozjazdu; remontu przejazdu kolejowo – drogowego kat. „A” w km 196,895; remontu toru nr 2 od km 175,600 do km 176,218 wraz z robotami towarzyszącymi.
Stacja Kłodzko Miasto
Stacja Kłodzko Miasto

Czytaj też: W powiecie dzierżoniowskim powstanie związek transportowy!

 

Odpowiedzi od PLK. Jakie inwestycje kolejowe na Dolnym Śląsku w 2023?

Informujemy, że w 2023 r. planowane są prace utrzymaniowe oraz zadania inwestycyjne w województwie dolnośląskim w zakresie:

 1. naprawy torów nr 1 od km 96,293 do km 97,420 i nr 2 km 96,296 – 97,371 na szlaku Kłodzko Miasto – Kłodzko Nowe na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie
 2. budowy nowego przystanku Boguszów-Gorce Dzikowiec na linii kolejowej nr 291
 3. budowy nowego przystanku Świdnica Zawiszów na linii kolejowej nr 137
 4. rewitalizacji toru nr 2 linii kolejowej nr 273 od km 9,000 do km 11,420 na odcinku Wrocław Pracze – Wrocław Kuźniki
 5. remontu torów nr 6, nr 16, nr 18 i nr 32 w stacji Głogów
 6. remontu toru nr 102 w stacji Oleśnica na linii kolejowej nr 143
 7. wykonania odwodnienia torów nr 1 i nr 2 w stacji Wrocław Gądów
 8. zadania inwestycyjnego na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie na szlaku Starczów – Kamieniec obejmujące swoim zakresem poniższe roboty: przebudowę wiaduktu w km 70,609; wzmocnienie podtorza toru nr 1 od km 67,800 do km 68,600; remont toru nr 1 na linii kolejowej nr 276 od km 57,872 do km 66,630 wraz z robotami towarzyszącymi; przebudowę 4 przepustów w km 58,470; km 59,413; km 62,975 oraz km 65,591; przebudowę 1 mostu w km 59,737 oraz 9 wiaduktów w km 60,653, km 62,109, km 64,059, km 64,410, km 65,056, km 67,548, km 69,126, km 69,323 oraz km 69,547; 9. szlaku Kamieniec Ząbkowicki – Kłodzko roboty dotyczące: remontu obudowy tunelu w km 84,761 (naprawa części betonowej obudowy tunelu); remontu wiaduktu w km 85,151 (wykonanie izolacji przęsła sklepionego, spoinowanie konstrukcji kamiennej); remontu wiaduktu w km 85,382 (wykonanie izolacji przęsła sklepionego, spoinowanie konstrukcji kamiennej) oraz przepustu w km 85,389 (wykonanie izolacji, spoinowanie konstrukcji kamiennej); remontu ścian oporowych w od km 84,644 do km 89,303; remontu wiaduktu płytowego w km 90,453;
 9. szlaku Smardzów Wrocławski – Żórawina roboty dotyczące: wzmocnienia podtorza na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie w torze 2 od km 10,700 do km 14,027 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80; wymiany szyn przed pracą maszyn AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80
 10. linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica dotyczące: stacji Dzierżoniów Śląski, tor nr 6, od km 208,943 do km 208,485, rozjazd nr 26 – wymiana rozjazdu; 5 remontu przejazdu kolejowo – drogowego w km 209,787 wraz ze zmianą kategorii z kat. D do kat. B.; asfaltowania dojazdów do przejazdu kolejowo – drogowego w km 215,490.

Spółka nadmienia, że realizacja powyższych prac utrzymaniowych oraz zadań inwestycyjnych uzależniona jest od dostępności środków finansowych.

Informacja w sprawie postępów przy wstępnym studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

W trakcie opracowania jest etap II pn. „Prognostyczne analizy przewozowe ruchu pasażerskiego” oraz etap IIIA pn. „Opracowanie bazowego modelu mikrosymulacyjnego”. Planowane zakończenie ww. etapów to przełom IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r. Obecnie zakończenie umowy planowane jest na II kwartał 2024 r.

Dworzec Główny we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu

Informacja przetworzona?

W zakresie pytań dotyczących 1. liczby wniosków dotyczących uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej w województwie dolnośląskim w latach 2016-2022; 2. udostępnienie ww. wniosków ze wskazanego czasu; 3. w przypadku odmówienia uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej – udostępnienie uzasadnień decyzji odmownej; 6. notatek ze spotkań w sprawie uruchomienia kolejowej komunikacji zastępczej przez Koleje Dolnośląskie do Stronia Śląskiego stwierdzono, że te informacje stanowią informację przetworzoną.

Przekonywaliśmy, że informacje związane z transportem zbiorowym są szczególnie istotnymi ze względu na wagę transportu publicznego w funkcjonowaniu państwa. Ma on znaczący udział w życiu społecznym. Obecnie wyraźnie widoczna jest tendencja do rozwoju transportu kolejowego w Polsce, jako forma walki z wykluczeniem transportowym dotyczącym obecnie 14 milionów Polek i Polaków. Przywracanie ruchu kolejowego na nieczynnych liniach i zwiększanie pracy przewozowej na już czynnych liniach wpływa nie tylko na rozwój społeczny, ale także gospodarczy. Transport ten ma szeroki zakres oddziaływania, wykraczający poza miejscowości położone wzdłuż niej i sięga szczebla wojewódzkiego. Tworzenie zastępczej komunikacji autobusowej jako tymczasowego środka przed rewitalizacją linii kolejowych jest istotne ze względu na doraźną walkę z wykluczeniem transportowym regionów obecnie pozbawionych transportu kolejowego, ale ma także za zadanie wytworzenie oraz zbadanie popytu na transport zbiorowy przed przywróceniem regularnego ruchu kolejowego na nieczynnych obecnie liniach. Przywracanie ruchu kolejowego jest więc istotne w zakresie całego procesu, począwszy od rozmów dotyczących uruchamiania na ww. zastępczej komunikacji autobusowej.

Ponadto transport kolejowy jest beneficjentem dużych środków publicznych, których transparentność jest szczególnie istotna dla poprawnego funkcjonowania państwa. Sposób ich wydatkowania powinien być dla obywateli przejrzysty oraz otwarty. Z tych względów udostępnienie informacji leży w szczególnym interesie zarówno ludności zamieszkującej obszar w oddziaływaniu linii kolejowych, jak i mieszkańców całego regionu oraz dotyczy aspektów społecznych oraz gospodarczych.

Niestety, Polskie Linie Kolejowe nadal podtrzymały, że jest to informacja przetworzona i wyraziły chęć wydania decyzji administracyjnej o odmowie dostępu do informacji publicznej w tej sprawie.

Czytaj też: Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny


Fot tytułowe – Przystanek kolejowy w Trzcińsku / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie