NewsyPolecamyŚrodowisko

Wrocław potrzebuje planu antysmogowego!

Wrocław potrzebuje kompleksowego planu przeciwdziałania smogowi. O jego przygotowanie oraz wdrożenie zaapelowaliśmy do prezydenta miasta, Rafała Dutkiewicza. To wspólna inicjatywa Towarzystwa Benderowskiego oraz Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Projekt popiera: Dolnośląski Alarm Smogowy, Akcja Miasto oraz Wrocławski Ruch Obywatelski.

Smog to trucizna, która krąży w powietrzu i powoli zabija (a co najmniej bardzo zwiększa ryzyko poważnego pogorszenia stanu zdrowia) mieszkańców Wrocławia. O przyczynach tego paskudnego zjawiska pisaliśmy już szeroko na naszych łamach. Pewne jest, że bez zdecydowanych działań władz miasta, z problemem smogu będziemy się borykać co roku, szczególnie w sezonie grzewczym. Dlatego przedstawiliśmy prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi konkretne propozycje przeciwsmogowe, które powinny trafić do miejskiego zestawu narzędzi służących do walki z trucizną w naszym powietrzu.

Bardzo ważnym elementem polityki antysmogowej powinien być program wymiany pieców z węglowych na te bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Program ten powinien wyjść poza ramy realizowanego już projektu Kawka. Warto ubiegać się o pozyskanie finansowania dla tego celu ze środków UE (np. RPO 2014-2020 dla Dolnego Śląska lub ze środków ZIT). Ale naszym zdaniem nawet, gdy wyczerpią się możliwości finansowania zewnętrznego, Wrocław powinien nadal zdecydowanie przeciwdziałać smogowi.

Uważamy, że zamożne miasto, jakim jest Wrocław, stać na zapewnienie zdrowia swoim mieszkańcom. Niezbędne jest też przejęcie przez gminę Wrocław roli doradczej dla wspólnot i zarządców.

Proponowany przez nas program powinien zostać wdrożony w ścisłym centrum Wrocławia, zgodnie z ideą miasta zwartego i kompaktowego. Chodzi o Stare Miasto, Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Piaskowe, Przedmieście Oławskie oraz Przedmieście Świdnickie.

Screenshot 2016-04-11 at 19.57.32

Zaproponowany przez nas miejski program antysmogowy składa się zaś z trzech kluczowych elementów:

  • uchwała antysmogowej, wprowadzającej całkowity zakaz palenia węglem/drewnem np. od 2022 r.
  • Program dopłat (którego częścią są fundusze RPO/ZIT)
  • Program wsparcia socjalnego dla najuboższych

Konieczne będzie też stałe edukowanie mieszkańców, dotyczące m.in. wyjątkowo dużej szkodliwości dla zdrowia i środowiska naturalnego palenia odpadów oraz substancji toksycznych. Wrocław potrzebuje też rozbudowy systemu komunikacji miejskiej – tak, aby zredukować liczbę aut na ulicach miasta. Nadmierny ruch samochodowy to bowiem kolejna ważna przyczyna powstawania smogu.

Apelujemy też o powołanie okrągłego stołu, którego częścią byliby politycy, urzędnicy, ekolodzy, społecznicy, a także zwykli obywatele, zatroskani problemem zanieczyszczeń w swoim mieście. To gremium powinno zająć się doradzaniem i wypracowaniem kompromisowych, ale skutecznych rozwiązań w walce ze smogiem.

Wniosek do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o wprowadzenie kompleksowego programu antysmogowego: PRZECZYTAJ

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***
Na zdjęciu: smog na ulicach Wrocławia często snuje się tuż nad ziemią (fot. Aleksandra Zienkiewicz).

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.