Baza wiedzyTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Ołbin

Wniosek o rozpoczęcie prac nad trasą tramwajową w ul. Wyszyńskiego. Dla Ołbina i Psiego Pola

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego Akcja Miasto zwróciła się do urzędu miejskiego z wnioskiem o podjęcie prac nad trasą tramwajowa w ul. Wyszyńskiego, w szczególności w zakresie koncepcji przestrzennej.

Ulica Wyszyńskiego
Ulica Wyszyńskiego / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Wniosek został przygotowany przez Towarzystwo Benderowskie i powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Dworzec Nadodrze. Zabytkowa perełka czeka na remont i plan zagospodarowania

Dlaczego trasa w ul. Wyszyńskiego?

Trasa obsługiwałaby osiedle Ołbin, które jest gęsto zabudowanym miejscem oraz trzecim największym osiedlem we Wrocławiu (30,9 tys. mieszkańców według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.), a także obsłuży m.in. takie cele podróży jak Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Ogród Botaniczny, kościół św. Michała, siedziba MPK Wrocław.

Wspólnie z istniejącą już trasą w ul. Wyszyńskiego doprowadziłaby do stworzenia nowej osi tramwajowej osi północ-południe. Dodatkową korzyścią byłoby zwiększenie możliwości objazdów tramwajowych w trakcie w newralgicznym miejscu śródmieścia Wrocławia.

Nowy odcinek w ul. Wyszyńskiego będzie potrzebny w ramach budowy trasy tramwajowej na Psie Pole, gdyż w obecnym stanie sieci tramwajowej doprowadziłoby do niewydolności sieci.

– Wybudowanie torowiska tramwajowego na Psie Pole wiązać się będzie z uruchomieniem nowych linii tramwajowych, tym samym przeciążona zostałaby ul. Jedności Narodowej, która zbierałaby ruch tramwajowy z trzech kierunków: Psiego Pola, Kromera i Kowal. Uwzględniając infrastrukturę drogową i torową ulicy Jedności Narodowej i jej ograniczoną przepustowość niezbędne jest wybudowanie dodatkowych torowisk na: Wyszyńskiego i Słowackiego (zwiększenie przepustowości torowisk w kierunku centrum miasta, odciążenie Jedności Narodowej) – stwierdzono we Wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0.

Tramwaj w ul. Jedności Narodowej
Tramwaj w ul. Jedności Narodowej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Działanie takie będzie również zgodne z Wrocławską Polityką Mobilności, która stanowi m.in., że jej celem jest “zapewnienie obsługi transportem zbiorowym kluczowych dla miasta przestrzeni publicznych, lokalnych centrów oraz dużych generatorów ruchu”, a także “kreowanie priorytetu transportu zbiorowego”.

Czytaj też: Jakiego transportu chcą wrocławianie? Sondaże, badania, dane [ANALIZA HIPERMIASTA]

Trasa w ul. Wyszyńskiego w planach magistratu

Trasa jest uwzględniona w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z tekstem studium: “Planuje się strukturalne trasy tramwajowe, które są elementem układu podstawowego i obsługują przyległe obszary, ale przede wszystkim pełnią funkcję połączeń uelastyczniających system dla założonego promienistego kierunku rozwoju tras tramwajowych. Należą do nich: (…) trasa w ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, szczególnie ważna w kontekście realizacji jednego z wariantów tramwaju na Psie Pole.”

Warto również zauważyć zgodność zamierzenia z planami zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/855/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Drobnera i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu, § 37 ust. 2 pkt 3, “ Na terenie,  o  którym  mowa  w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: obowiązuje torowisko tramwajowe”

Zgodnie z uchwałą nr XII/256/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mostu Warszawskiego i al. Marcina Kromera we Wrocławiu, § 24 ust. 2 pkt 2, “Na terenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: dwukierunkowe torowisko tramwajowe”.

Tramwaj w ul. Jedności Narodowej - przystanek Mosty Warszawskie
Tramwaj w ul. Jedności Narodowej – przystanek Mosty Warszawskie / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Apel do rządu o przywrócenie przystanków kolejowych we Wrocławiu na listę podstawową. Dla Tarnogaju, Maślic i Zakrzowa


Fot tytułowe – Ul. Stefana Wyszyńskiego / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz