Klimat na Dolny ŚląskPrzestrzeńWrocław Popowice

Pytamy o decyzję ws. rozbudowy parkingu przy Magnolii

Urząd Miejski Wrocławia wydał decyzję w sprawie „budowy i rozbudowy parkingu wielostanowiskowego wraz z budowlami towarzyszącymi służącymi sprzedaży i obsłudze pojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Legnickiej we Wrocławiu” na Popowicach (działka nr 4/4 oraz część działki 4/7 na arkuszu mapy nr 17).

Stowarzyszenie Akcja Miasto wystąpiło o udostępnienie akt sprawy do Urzędu Miejskiego i otrzymało odpowiedź negatywną. Akcja Miasto chciała zweryfikować środowiskowe skutki tej inwestycji.

Postanowiliśmy wesprzeć stowarzyszenie w dostępie do akt i w zaskarżeniu tej decyzji. Złożyliśmy odwołanie (LINK), które zgodnie z art. 44 ustawy pozwoliłoby na dostęp do akt oraz sformułowanie dalszych wniosków. Odwołanie zostało przez UM przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Niestety, odmówiono dostępu do akt w drodze telefonicznej. Dlatego Akcja Miasto złożyła też w SKO przygotowany w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk wniosek o dostęp do akt sprawy (LINK). Ten wniosek nie został rozpoznany do tej pory.

Nie czekając na rozpatrzenie wniosku o dostęp do akt, SKO odrzuciło odwołanie, stwierdzając naruszenie terminu na jego wniesienie.

Aktualizacja 26 sierpnia

Skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

fot. SIP Wrocław

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie