Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaZachód Dolnego Śląska

Bolesławiec nie chce planować transportu w swoim regionie

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. czystym transportem, w tym transportem publicznym.

Dlatego zwróciło się z wnioskiem do urzędu w Bolesławcu z wnioskiem (w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego):

  1. stworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla terenu Bolesławca
  2. podjęcie w sprawie uczestniczenia w stworzeniu PZMM oraz z innymi gminami powiatu bolesławieckiego, powiatem bolesławieckim, a także gminami i powiatami Zachodniego Obszaru Integracji,
  3. stworzenie analiz rozwoju transportu publicznego w Bolesławcu i wychodzącego z Bolesławca oraz zorganizowanie konsultacji społecznych ws. potrzeb.

Czytaj też: Raport Hipermiasta: Planowanie transportu na Dolnym Śląsku musi uwzględnić i kolej i autobusy

Nasz wniosek: potrzebny system w regionie Bolesławca

Z odpowiedzi, które uzyskaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, ze transport publiczny w Bolesławcu ma się rozwijać, planowany jest m.in. zakup autobusów elektrycznych.

Uważamy, że sama komunikacja miejska to jednak za mało w obecnej sytuacji, gdy coraz częściej w ramach polityki klimatycznej Unii Europejskiej mówi się o potrzebie szerokiego stawiania na transport publiczny.

Potrzebny jest system transportu w skali powiatowej i ponadpowiatowej, tworzony wspólnie z innymi samorządami. To działanie niezbędne w celu zmniejszenia smogu i emisji dwutlenku węgla, a także likwidacji wykluczenia transportowego, które dotyka coraz więcej obszarów Dolnego Śląska.

Mieszkańcy Bolesławca zyskają na możliwości dojazdu do sąsiednich miejscowości bez własnego auta, zwłaszcza w obliczu niestabilnych cen paliw. Celem powinna być także możliwie szeroka integracja z Kolejami Dolnośląskimi w zakresie taryf i rozkładów jazdy, a także łączenie podróży rowerem i transportem publicznym.

Przykładem pozytywnej współpracy w dziedzinie transportu publicznego jest m.in. tworzony właśnie Związek „Sowiogórskie Autobusy”, który obejmuje powiat dzierżoniowski oraz gminy tego powiatu.

Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne w Dzierżoniowie
Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne w Dzierżoniowie

Warto stworzyć plan dla mobilności

Okazją do poszerzenia współpracy z sąsiednimi gminami jest m.in. tworzenie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji.

Warto również opierać działania na konkretnych strategiach i dokumentach, które potem mogą być podstawą do wdrażania i rozliczania zmian.

Tworzenie PZMM jest promowane przez Komisję Europejską. Jak stanowi stworzony przez Komisję Europejską dokument „Wytyczne. Opracowanie i Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, PZMM to „strategiczny dokument stworzony w celu ustatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny Polityki oraz działania zdefiniowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pokrywają wszystkie środki i formy transportu w całej aglomeracji miejskiej, w tym publiczne i prywatne, związane z pasażerami i przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.”

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej?

Jak podkreśla dokument, „Podstawowe cechy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to:  długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia, podejście partycypacyjne, zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu, integracja pozioma i pionowa, ocena obecnej i przyszłej skuteczności, regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie, ranie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.”

Jak podkreślają autorzy, „W tym samym czasie, opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej nie powinno być post rzegane jako dodatkowa wa rstwa planowania transportu, ale powinno być wykonane zgodnie i w oparciu o obecne plany i procesy. Koncepcja planu została zaprojektowana na podstawie najlepszych europejskich przykładów i powinna stać się częścią codziennej praktyki planowania we wszystkich europejskich miastach i gminach.”

Pociąg Pesa Elf Kolei Dolnośląskich na stacji Wrocław Sołtysowice
Pociąg Pesa Elf Kolei Dolnośląskich na stacji Wrocław Sołtysowice

Podobny plan stworzył już Wrocław (zarówno dla miasta, jak i dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego), plan jest tworzony także w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym, a poza Dolnym Śląskiem dokumenty istnieją już m.in. w Olsztynie, Warszawie, Włocławku, Gdańsku, a nawet Mławie, a tworzone są m.in. w Opolu.

Czytaj też: Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

Odpowiedź urzędu miasta w Bolesławcu

Na wniosek odpisał nam Robert Rzepnicki naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

1) o stworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla terenu Bolesławca

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym rodzi obowiązek opracowania i uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla gmin liczących pow. 50 tys. mieszkańców. Miasto Bolesławiec liczy 38 tysięcy, stąd brak jest wymagań prawnych wskazujących na konieczność posiadania takiego planu. Dodam, że Miasto Bolesławiec, jest w trakcie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategii ZOT ZOI, które to będą zawierały elementy planu zrównoważonego rozwoju transportu (zwłaszcza w zakresie ograniczania emisji).

2) o podjęcie w sprawie uczestniczenia w stworzeniu PZMM oraz z innymi gminami powiatu bolesławieckiego, powiatem bolesławieckim, a także gminami i powiatami Zachodniego Obszaru Integracji,

Nie widzimy takiej potrzeby.

3) stworzenie analiz rozwoju transportu publicznego w Bolesławcu i wychodzącego z Bolesławca oraz zorganizowanie konsultacji społecznych ws. potrzeb.

Analizami rozwoju transportu publicznego w Bolesławcu (ew. wychodzącego z Bolesławca) zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec. W Mieście Bolesławiec komunikacja jest bezpłatna i wykonywana tylko w granicach administracyjnych miasta Bolesławiec. Gmina Bolesławiec (wiejska) w 2018 r. zapowiadała stworzenie „Planu transportowego”.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Nasza ocena

Odpowiedź zdecydowanie nie jest zadowalająca. Komunikacja miejska w samym Bolesławcu, nawet bezpłatna, nie rozwiązuje problemów transportowych miasta. W obecnej sytuacji potrzebujemy transportu publicznego, łączącego różne samorządy.

Również nie zgadzamy się z tym, że to spółka przewozowa powinna tworzyć analizy dotyczące rozwoju transportu publicznego. To zdecydowanie zadanie dla organizatora transportu i dla władz jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj też: Czy Zawidów realizuje swój plan na zielone miasto?


Fot tytułowe – Przystanek autobusu KD w Lądku-Zdroju / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu  „Klimat na Dolny Śląsk”  realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie