Polepszyć transport między Dzierżoniowem, Strzelinem i powiatami

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciliśmy się do starostw powiatowych z wnioskiem o utworzenie i zwiększenie przewozów autobusowych na terenie powiatów dzierżoniowskiego i strzelińskiego – stworzenie skoordynowanej komunikacji zbiorowej w celu likwidacji barier komunikacyjnych i zwiększenie dostępności transportu zbiorowego.

Czytaj też: Komunikacja miejska w Szklarskiej Porębie powinna się rozwijać

 

Dobre przykłady i braki w transporcie

Dobrze wpływ korzystnego działania transportu zbiorowego widać na przykładzie gminy Strzelin, z której w ciągu 40 minut można dostać się pociągiem do centrum Wrocławia, a by uzupełnić siatkę połączeń oraz zapewnić dojazdy do dworca kolejowego w 2018 roku uruchomiono tam komunikację miejską.

Strzelińska Komunikacja Publiczna / strzelin.pl
Strzelińska Komunikacja Publiczna / strzelin.pl

Ponadto na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego funkcjonuje komunikacja ZKM Bielawa, która zapewnia dojazd do najważniejszych miejsc na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego.

Niestety brak jest jednak połączeń pomiędzy powiatami dzierżoniowskim i strzelińskim, na czym tracą mieszkańcy miast mieszkających na granicy tych dwóch powiatów m.in. Łagiewnik, Kondratowic i Niemczy. Ponadto brak połączeń wzdłuż drogi krajowej numer 8 – do Jordanowa Śląskiego, czy do gminy Sobótka i jej dużej atrakcji turystycznej, Ślęży.

Relacja Przybliżony dystans Szacowany czas przejazdu autobusem Czas przejazdu samochodem
Dzierżoniów – Niemcza – Prusy –Strzelin 35 km 50 minut 40 minut
Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów 24 km 35 minut 30 minut
Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce 36 km 40 minut 35 minut
Strzelin – Łojowice 12 km 15 minut 15 minut
Strzelin – Przeworno 15 km 20 minut 20 minut
Strzelin – Wiązów 13 km 15 minut 15 minut

Zaproponowane połączenia zwiększyłyby dostęp regionu do transportu zbiorowego, w tym do transportu kolejowego, który w ostatnich latach stał się priorytetem w działaniach województwa dolnośląskiego. Uruchomienie połączeń w ciągu drogi krajowej nr 8 byłoby właściwe ze względu na planowaną reaktywacje połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 310 Piława Górna – Kobierzyce. Połączenia takie byłyby dobrą okazją do promocji transportu zbiorowego, zaś dzięki przyzwyczajeniu mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego w postaci autobusów, po realizacji planów uruchomienia połączeń kolejowych te spotkałyby się z dużym już na początku jej funkcjonowania.

Powyższe relacje są wybranymi, wskazanymi relacjami między dużymi miejscowościami w regionie. Jednak na obszarze Państwa powiatów znajduje się wiele mniejszych miejscowości, zamieszkałych przez tysiące mieszkańców, do których transport publiczny nie dociera wcale, a jedyną możliwością przemieszczania się jest skorzystanie z samochodu.

Zasadnym byłoby pilotażowe uruchomienie przejazdów w relacjach: Dzierżoniów – Niemcza – Prusy – Strzelin, Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów, Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce, Strzelin – Łojowice, Strzelin – Przeworno, Strzelin – Wiązów Pozwoliłoby to na utworzenie spójniejszej siatki połączeń pomiędzy wymienionymi miastami, a także umożliwi, by silniej związać je strukturalnie i społecznie, co spowoduje umocnienie pozycji regionu.

Koszt zakupu autobusu niskopodłogowego z klimatyzacją, dalekobieżnych bądź dostosowanego do przewozów aglomeracyjnych to koszt około 1 miliona złotych. Mniejsze autobusy klasy MINI, przy zakupie jednej sztuki, na mniej preferencyjnych warunkach niż w przypadku zakupu większej liczby pojazdów to 500 tysięcy złotych. 1 wozokilometr to koszt około 6-10 złotych w zależności od przewoźnika. Długość wskazanych we wniosku tras to około 135 kilometrów. Przy założeniu 14 par połączeń autobusowych na każdej linii oraz przy założeniu 10 złotych za wozokilometr koszt dzienny uruchomienia połączeń wynosiłby:

W założeniu rocznym zaś, przy uruchamianiu tej samej liczby połączeń każdego dnia – soboty, niedziele, także w wakacje, święta wolne od pracy

Dla porównania remont 1 kilometra drogi wojewódzkiej kosztuje około 1 miliona złotych, zatem koszt uruchamiania połączeń wyniósłby rocznie tyle, co remont zaledwie 14 kilometrów dróg.

Czytaj też: Chcemy lepszego transportu dla Milicza, Trzebnicy i Żmigrodu. Potrzebne działanie!

Rola transportu publicznego

Transport pełni istotną rolę w funkcjonowaniu każdego państwa, co doskonale było widać w przeszłości, gdy miasta lokowano w miastach położonych na przecięciach najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Transport doprowadzał do ekspansji człowieka w coraz odleglejsze tereny – szczególnie zjawisko to zintensyfikowało się w XIX wieku, gdy George Stephenson zapoczątkował rozwój kolei w XIX wieku oraz pojawił się transport drogowy. Rozwój transportu publicznego w XIX i XX wieku pozwolił na podróżowanie niemal każdemu. Nastąpiła także ekspansja przemysłu samochodowego, jednak to transport publiczny miał kluczowe znaczenie dla gospodarki. W Polsce niestety sytuacja zmieniła się diametralnie w latach 90. XX i 00. XXI wieku, kiedy to zaczęto po zmianie systemu polityczno-gospodarczego traktować transport publiczny jako niepotrzebny wydatek, uważając, że każdy może pozwolić sobie na zakup samochodu. Rozpoczęto masową likwidację połączeń autobusowych i kolejowych w Polsce, generując zjawisko wykluczenia transportowego. Polega ono na całkowitym lub częściowym pozbawieniu możliwości korzystania z transportu zbiorowego i dotyczy 14 milionów Polaków według danych Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W praktyce oznacza ono konieczność posiadania samochodu na obszarach słabo zurbanizowanych, jednak w przypadku osób starszych, dzieci lub mniej zamożnych może być to niemożliwe. Niestety dotyczy on także obszarów powiatów.

Poza problemem wykluczenia komunikacyjnego, również infrastruktura drogowa ma swoja ograniczoną przepustowość, zaś jej konserwowanie przez wzrastającą liczbę pojazdów jest coraz bardziej kosztowne. Niezwykle istotne są również koszty środowiskowe związane ze wzrostem ruchu samochodowego, który negatywnie odbija się zarówno na obszarach naturalnych, jak i na zdrowiu mieszkańców. W dobie problemów ekonomicznych, związanych z rosnącą inflacją, wzrostem kosztów paliwa, wojną w Ukrainie oraz innych zmiennych, konieczne w Polsce jest zapewnienie dostępu do prawidłowo funkcjonującego zbiorowego transportu publicznego. Dostęp do transportu zbiorowego zapewniłby im możliwość aktywizacji, zmniejszenie wydatków domowych oraz zapewnienie komfortu psychicznego.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!


Fot. tytułowe – Ratusz w Dzierżoniowie, AlaradzyniakCC-BY-SA 3.0. PL


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie