KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Komunikacja miejska w Szklarskiej Porębie powinna się rozwijać

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie z wnioskiem dotyczącym działań, zmierzających do poprawy transportu publicznego w Szklarskiej Porębie. Wniosek jest jednym z efektów wizyty studyjnej do Szklarskiej Poręby.

Zmiany w komunikacji miejskiej Szklarskiej Poręby

Komunikacja miejska działa w Szklarskiej Porębie od 23 maja.  Funkcjonuje tylko od poniedziałku do piątku, a pasażerowie mogą skorzystać z czterech par kursów tylko w dni robocze.

Ze Szklarskiej Poręby Dolnej można pojechać o godz. 6:55, 9, 11:30 oraz 16, a ze Szklarskiej Poręby Górnej w drugą stronę o 7:30, 9:30, 12 oraz 16:30. Jak ocenia zatem „Transport Publiczny”, szklarski system jest zatem dość ubogi.

Uważamy, że uruchomienie komunikacji zbiorowej jest bardzo dobrą decyzją. Uważamy jednak, że w obecnym stanie nie jest w stanie spełnić pokładanych w niej nadziei i wymaga zmian oraz poprawy.

Przez lata w Polsce nie było rozwoju komunikacji zbiorowej i potrzebne są inwestycje oraz przekonywanie, żeby stała się realną alternatywą. Rozwój komunikacji miejskiej potrzebny jest nie tylko z uwagi na cele klimatyczne oraz potrzebę ograniczania ruchu samochodowego, ale również z uwagi na zwalczanie wykluczenia komunikacyjnego osób, nieposiadających samochodu, zwłaszcza uczniów, studentów, osób starszych, osób niepełnosprawnych.

„Strategia zrównoważonego rozwoju dla miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2026” przewiduje (str. 44) cel, którym jest „rozwój komunikacji miejskiej”. Na stronie 55 określono Cel operacyjny 5.5. Stworzenie komunikacji miejskiej – Zadanie 1 System zoptymalizowanych połączeń na terenie miasta. Naszym celem jest właśnie optymalizacja tych połączeń.

 Przykładem na organizację transportu zbiorowego w nieodległym miejscu może być Karpacz, gdzie istnieje komunikacja miejska, która obsługuje całe miasto, ale też stację kolejki na Kopę. Autobusy kursuje 11 razy na dobę w dni robocze i 10 razy na dobę w dni wolne.

 

Komunikacja miejska w Karpaczu
Komunikacja miejska w Karpaczu CC-BY-NC-SA 4.0.
Komunikacja miejska w Karpaczu - rozkład
Komunikacja miejska w Karpaczu – rozkład CC-BY-NC-SA 4.0.

Potrzebne zmiany

1. Niezbędne jest przedłużenie linii do dolnej stacji wyciągu oraz do parkingu przed Wodospadem Kamieńczyka. Komunikacja obecnie nie obsługuje niestety największych turystycznych atrakcji Szklarskiej Poręby, którymi są wyciąg na Szrenicę oraz Wodospad Kamieńczyka. Uruchomienie mogłoby zmniejszyć presję na parkowanie w lesie w okolicach Wodospadu Kamieńczyka. Obok wyciągu istnieje nieobsługiwany obecnie przystanek autobusowy.

 

Przystanek przy wyciągu na Szrenicę
Przystanek przy wyciągu na Szrenicę, CC-BY-NC-SA 4.0.
2. Konieczne jest zwiększenie liczby dziennych kursów do 10. Obecna liczba kursów jest zdecydowanie za mała na to, by mieszkańcy i turyści absolutne mogli spontanicznie korzystać z autobusów, nie dopasowując się do rozkładu. 10 kursów dziennie to minimum, by mówić o komunikacji miejskiej, a z czasem ta liczba powinna być rozwijana.
3. Postulujemy kursowanie komunikacji również w dni wolne. W weekendy z komunikacji miejskiej chętnie skorzystaliby liczni turyści, co zmniejszyłoby ruch samochodowy oraz zwiększyło atrakcyjność turystyczną miasta. Liczni turyści przybywają do Szklarskiej Poręby pociągiem.

Komunikacja miejska Szklarskiej Poręby powinna być też odpowiednio promowana, we wszystkich możliwych kanałach informacji, w tym ulotki w hotelach, plakaty, itd.

Uważamy również, że zmianom powinna podlegać Powiatowa Komunikacja Karkonoska, m.in. przez przedłużenie części kursów do dolnej stacji wyciągu na Kopę. Wniosek w tej sprawie zostanie wysłany do starostwa powiatowego w Jeleniej Górze.

Czytaj też: Rewolucja w komunikacji miejskiej Wałbrzycha? Dopytujemy!

Przywrócenie połączeń między Szklarską Porębą a Świeradowem-Zdrojem

Popieramy także przywrócenie połączeń do Świeradowa-Zdroju. Brak połączeń między dwoma ważnymi kurortami Gór Izerskich utrudnia życie turystom i mieszkańcom i zmusza do korzystania z samochodu. Kursy mogłyby zostać połączone z kursami na wyciąg na Szrenicę lub do Wodospadu Kamieńczyka. Można je także połączyć z kursami Powiatowej Komunikacji Karkonoskiej, we współpracy ze starostwem powiatowym i PKS „Tour” Jelenia Góra.

Powiatowa Komunikacja Karkonoska
Powiatowa Komunikacja Karkonoska, CC-BY-NC-SA 4.0.

„Strategia zrównoważonego rozwoju dla miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2026” przewiduje (str. 43) cel, którym jest „ekologiczna komunikacja pomiędzy Jelenią Górą, Szklarską Poręba, Karpaczem, Świeradowem-Zdrój”, a także „poprawa komunikacji z sąsiednimi gminami”.

Stworzenie kompleksowego dokumentu dotyczącego przyszłości transportu zbiorowego w rejonie Szklarskiej Poreby

Warto, by działania transportowej opierały się na solidnych podstawach. Niezbędny jest skonsultowany z mieszkańcami, interesariuszami i ekspertami dokument strategiczny,
„Strategia zrównoważonego rozwoju dla miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2026” przewiduje (str. 78) uchwalenie następujących dokumentów „plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, „plan zrównoważonej mobilności” i „strategia rozwoju elektromobilności”.

Szklarska Poręba z wyciągu na Szrenicę
Szklarska Poręba z wyciągu na Szrenicę CC-BY-NC-SA 4.0.

Uważamy, że w gminie tej wielkości co Szklarska Poręba wystarczy jeden kompleksowy dokument transportowy, określający zwłaszcza potrzeby transportowe w zakresie komunikacji zbiorowej i sposoby odpowiadania na nie. Dobrym rozwiązaniem byłoby też stworzenie takiego dokumentu wspólnie np. z powiatem karkonoskim, gminą Piechowice i gminą Świeradów-Zdrój tak, by wspólnie zorganizować optymalną komunikację miejską i międzygminną, odpowiadającą na potrzeby mieszkańców i turystów oraz zapewniającą rozwój.

Przygotowanie projektu zakupu autobusów z funduszy europejskich

W ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 dostępne będą fundusze na niskoemisyjny transport – 2.1.2.5. Mobilność miejska i aglomeracyjna  (kody interwencji 081 Infrastruktura czystego transportu miejskiego – 22,7 mln euro oraz 082 Tabor czystego transportu miejskiego – 15,6 mln euro).
Zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej wysłanymi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego fundusze na ten cel powinny być do tego zwiększone.
Zakupiony tabor – np. wspólnie, we współpracy z gminami Świeradów Zdrój, Piechowice, Karpacz czy powiatem karkonoskim – mógłby obsługiwać komunikację miejską Szklarskiej Poręby oraz międzygminną, np. do Świeradowa-Zdroju, Piechowic czy Karpacza. Konkretne rozwiązania powinny wynikać z badań oraz dokumentu, o którym mowa w pkt C.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie