Dolny ŚląskKlimat na Dolny ŚląskPrzestrzeń

W jaki sposób gminy Dolnego Śląska chcą wykorzystać fundusze europejskie?

Jako grupa 18 organizacji z Dolnego Śląska w maju zwróciliśmy się z listem otwartym do Komisji Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Domagaliśmy się zmian w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, które spowodują, że Dolny Śląsk naprawdę będzie zielonym regionem i liderem ekologicznych przemian.

Postulowaliśmy, żeby zwiększyć środki na transport publiczny, a szczególnie transport kolejowy i rowerowy, kosztem wydatków na transport drogowy.

Innym wydatkiem, który nie jest niezbędny, są planowane pieniądze na remonty przestrzeni publicznych, co często kończy się tzw. betonozą. Według działaczy, znacznie lepszym rozwiązaniem jest przeznaczenie tych środków na działania z zakresu zielonej infrastruktury. To także umożliwia realizację projektów, dotyczących przestrzeni publicznej, ale w zgodzie z wymogami klimatu i środowiska.

Warto dowiedzieć się również, jakie plany dotyczące funduszy unijnych mają dolnośląskie samorządy i czy ich projekty są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Badaniem objęte zostały: Miasto Jawor, Miasto Trzebnica, Miasto Lubań, Miasto Dzierżoniów, Gmina Wołów, Gmina Chocianów, Gmina Siechnice, Gmina Pieńsk, Powiat Oławski, Powiat Świdnicki.

 

Zapytaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej:

  1. Jakie inwestycje planuje zrealizować Państwa jednostka samorządu terytorialnego z a.) Krajowego Planu Odbudowy? b.) programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych c.) programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko d.) innych funduszy europejskich z perspektywy 2021-2027.
  2. Jeśli powstały fiszki projektowe, opisy projektów lub inne podobne materiały, nawet na wstępnym etapie, dotyczące inwestycji, o których mowa w pkt 1, proszę o ich przesłanie.
  3. W jaki sposób były lub będą wybierane projekty, o których mowa w pkt 1?
  4. Czy były albo planowane są konsultacje społeczne w sprawie tego, jakie projekty powinny być finansowane z funduszy UE albo dotyczące konkretnego kształtu tych projektów? Jeśli tak – kiedy i czego dotyczyły lub dotyczą?

O odpowiedziach będziemy informować.

Fot. Grzegorz W. Tężycki / CC-BY-SA 4.0

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie