Aglomeracja WrocławskaTramwaje i kolej dla klimatu

Wrocław potrzebuje metropolii dla stworzenia kolei aglomeracyjnej. Petycja do Senatu

14 lipca Senat przyjął projekt ustawy metropolitalnej dla Krakowa, która pozwoliłaby przekształcić Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w związek metropolitalny. Uważamy, że podobny projekt powinien zostać przygotowany dla Wrocławia.

Dlatego też zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach Towarzystwo Benderowskie zwróciło sie do Senatu z petycją o podjęcie prac na rzecz Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Rozbudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego będzie zgodna z polityką rządu i strategiami

Metropolia wrocławska dla transportu

Wrocław również cierpi na problemy wynikające z braku koordynacji metropolitalnej, zwłaszcza w dziedzinie transportu. Z Kompleksowych Badań Ruchu wynika, że ok. 240 tys. samochodów wjeżdża codziennie do Wrocławia. Zwłaszcza w gminach powiatu wrocławskiego szybko przybywa mieszkańców, lecz brakuje odpowiedniego transportu publicznego.

Utworzenie związku metropolitalnego byłoby kamieniem milowym na drodze do budowy kolei aglomeracyjnej i metropolitalnej. Konieczne byłoby stworzenie wspólnego biletu na transport publiczny oraz zwiększenie częstotliwości jego kursowania w ramach aglomeracji wrocławskiej.

Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów
Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

W przyszłości możliwe byłoby też rozbudowanie wrocławskiej sieci tramwajowej np. do Wysokiej w gminie Kobierzyce czy do Radwanic w gminie Siechnice.

Metropolia mogłaby wykonywać też zadania m.in. z zakresu planowania przestrzennego, koordynując politykę poszczególnych gmin, czy gospodarki odpadami.

We Wrocławiu i aglomeracji istnieją obecnie formy współpracy aglomeracyjnej, jak np. stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego czy Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. Żadne z nich nie ma jednak publicznoprawnej i instytucjonalnej trwałości.

Dodatkową korzyścią powinien być rzecz jasna 5-procentowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Warto oczywiście zastanowić się nad zwiększeniem udziału do 10 proc., jak w przypadku projektu dla metropolii krakowskiej.

Czytaj też: Inwestycja we Wrocławski Węzeł Kolejowy jest niezbędna. Eksperci: „Jest kluczowa dla kolei w Polsce”

Były wcześniejsze projekty metropolii dla Wrocławia

W Sejmie poprzedniej kadencji złożony został projekt ustawy o wrocławskim związku metropolitalnym (druk nr 2252), jednak nie był procedowany dalej z uwagi na zasadę dyskontynuacji prac parlamentu kolejnej kadencji. Jak podkreślano w projekcie, “Założenia projektu skonsultowane zostały z samorządowcami z gmin i powiatów mogących wejść do Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Projekt spotkał się z pozytywnymi reakcjami, jak również podkreślono konieczność powołania takiego związku.”.

Projektodawcy wstępnie zakładali, że do  takiego związku należałyby: miasto Wrocław, powiat wrocławski, powiat wołowski, powiat trzebnicki, powiat średzki, powiat strzeliński, powiat oławski, powiat oleśnicki i powiat milicki, co jednak nie obliguje gmin do przystąpienia do związku.

Plac Piłsudskiego w Trzebnicy
Plac Piłsudskiego w Trzebnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Warto dodać, że projekt wrocławskiej ustawy o związku metropolitalnym został również przygotowany pod kierunkiem prof. Jerzego Korczaka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Są zatem materiały, na których można oprzeć się przy tworzeniu projektu ustawy. 

Wzorem oczywiście może być także ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych oraz ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Czytaj też: Tramwaj na Popowice. Dobra inwestycja, gorzej z układem linii


Fot tytułowe –  Pociąg Kolei Dolnośląskich na nasypie przy estakadzie kolejowej we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie