KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Informacja publiczna. Publikujemy informacje ws. węzła kolejowego i pytamy o tramwaje

Dnia 6 czerwca 2023 roku do Urzędu Miejskiego Wrocławia przysłał wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przesłania korespondencji prowadzonej w latach 2019 – 2023 dotyczącej studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz studium wykonalności linii C-E 59.

Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

UM przedłużył termin do dnia 7 sierpnia 2023 roku i udzielił informacji.

Pytanie było istotne, gdyż inwestycja dotyczy Towarowej Obwodnicy Wrocławia.

Czytaj więcej: Kolejowa obwodnica Wrocławia. Towarowo-pasażerska – dla Krzyk, Gaju, Gajowic, Borka

Teraz publikujemy wszystkie otrzymane dokumenty.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Lista opublikowanych dokumentów:

 1. Skan pisma numer ISR6-0702-6.1/2019 z dnia 16 maja 2019 roku (załącznik numer 1)
 2. Skan pisma numer WYGI/9678/5246/10/2019 z dnia 29 października 2019 roku (załącznik numer 2)
 3. Skan pisma numer WYGI/9678/5277/10/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku (załącznik numer 3),
 4. Skan notatki ze spotkania z dnia 14 listopada 2019 roku (załącznik numer 4),
 5.  Skan zawiadomienia z dnia 4 czerwca 2020 roku (załącznik numer 5),
 6. Skan pisma numer IREPI4-4/0071/09/20 z dnia 30 lipca 2020 roku (załącznik numer 6)
 7. Skan notatki ze spotkania z dnia 22 października 2020 roku (załącznik numer 7)
 8. Skan pisma numer IREPI4-4/0071/19/20 z dnia 4 grudnia 2020 roku (załącznik numer 8),
 9. Skan pisma numer DB/KR/9678/1640/ob/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku (załącznik numer 9)
 10. Skan pisma numer IREDT4.060.11.2022.RD1 z dnia 6 września 2022 roku (załącznik numer 10)
 11. Skan pisma numer BZM-MM.7241.1.2019, numer ewidencyjny 00103494/2020/W z dnia 14 sierpnia 2020 roku (załącznik numer 11),
 12. Skan „Wykazu inwestycji drogowych planowanych do 2033 roku” (załącznik numer 11b)
 13. Skan „Założeń prognoz demograficznych” (załącznik numer 11c)
 14. Skan pisma numer BZM-MM.7241.1.2019, numer ewidencyjny 00150919/2020/W z dnia 7 grudnia 2020 roku (załącznik numer 12)
 15. Skan pisma numer BZM-MM.7241.1.2019, numer ewidencyjny 00152112/2020/W z dnia 9 grudnia 2020 roku (załącznik numer 13),
 16. Skan dokumentacji dla modelu ruchu (stan na 30 listopada 2020 roku) (załącznik numer 13b)
 17. Skan pisma numer BZM-MM.7241.1.2019, numer ewidencyjny 00160099/2020/W z dnia 29 grudnia 2020 roku (załącznik numer 14)
 18. Skan dokumentacji dla modelu ruchu (stan na dzien 23 grudnia 2020 roku)
  (załącznik numer 14b)
 19. Skan pisma numer BZM-TM.7241.6.2019, numer ewidencyjny 00112039/2022/W z 11 października 2022 roku (załącznik numer 15)
 20. Skan załacznika do pisma Prezydenta Wroclawia z dnia 11 października 2022
  roku (załącznik numer 15a)
Ulica Racławicka - Towarowa Obwodnica Wrocławia
Ulica Racławicka – Towarowa Obwodnica Wrocławia / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Apel do rządu o przywrócenie przystanków kolejowych we Wrocławiu na listę podstawową. Dla Tarnogaju, Maślic i Zakrzowa

Następne pytania o węzeł kolejowy

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Towarzystwo Benderowskie przeanalizowało zakres dostępnej informacji dotyczącej Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego
Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Nadal nie mamy informacji dotyczącej istotnych spraw węzła wrocławskiego. Dlatego wnieśliśmy do Polskich Linii Kolejowych o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) aktualnego harmonogramu prac nad studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego
2) informacji, o tym, kiedy zostanie ukończone studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego
3) informacji, o tym także jakie prace zostały wykonane w ramach studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego, a jakie dopiero będą
4) informacji, czy materiały dotyczące studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego były wysyłane do podmiotów zewnętrznych (np. jednostki samorządu terytorialnego), a jeśli tak – to jakie materiały i kiedy

Wnieśliśmy również o przesłanie wszelkich dokumentów i materiałów, powstałych do tej pory w ramach studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Czytaj też: Potrzebne przejście z Kleczkowa na Dworzec Nadodrze. Jest wniosek do PLK

 

Kolejne pytania  – tym razem ws. tramwajów

Towarzystwo Benderowskie przeanalizowało również stan dostępnej informacji dotyczącej tramwajów we Wrocławiu w kontekście.

Na jej podstawie kolejne pytania do UM skierowaliśmy w grudniu ws. tramwajów we Wrocławiu oraz funduszy europejskich. Jest obawa, że UM nie przygotował odpowiednich projektów, na miarę potrzeb wrocławskiego pasażera. Część pytań dotyczy też zapowiedzi, które padły w ramach panelu obywatelskiego.

Przystanek Arkady Capitol
Przystanek Arkady Capitol / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Pytania zadane w UM:

 1. Czy projekty “Budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce wraz z budową nowych mostów Chrobrego we Wrocławiu” oraz “Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu –etap I” zostały zgłoszone do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach programu Feniks? Jeśli nie – kiedy są planowane lub przewidywane do zgłoszenia?
 2. Wnoszę o przesłanie wszelkiej korespondencji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (przychodzącej i wychodzącej) dotyczącej jakichkolwiek projektów przewidzianych lub planowanych do finansowania.
 3. Wnoszę o przesłanie wszelkiego rodzaju dokumentów i materiałów (w tym fiszek, notatek, prezentacji i korespondencji) dotyczącej następujących projektów:
  Budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce wraz z budową nowych mostów Chrobrego we Wrocławiu
  Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu –etap I
  Budowa wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej we Wrocławiu prowadzącej na osiedle Maślice
  Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu – etap II
  Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania ruchem ITS
  Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu
  Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową systemu badania natężenia ruchu na drogach dla rowerów – etap I
  Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu – etap I
  EKOlinia z Portu Lotniczego do Dworca Głównego PKP we Wrocławiu
 4. Wnoszę o udostępnienie materiału lub dokumentu, który został zapowiedziany w dokumencie “Komentarz Urzędu Miejskiego Wrocławia do rekomendacji pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego”: “Do nowego WPT zostanie także przypisany niezbędny harmonogram zakupów pojazdów wraz z analizą możliwości usytuowania zakupionych tramwajów w dostępnej przestrzeni obecnych zajezdni oraz określeniem czasu, w jakim należałoby przewidzieć ewentualne rozpoczęcie działań prowadzących do budowy nowej zajezdni (zlecenie wyprzedzająco stosownych analiz)” (str. 17).
 5. Jeśli materiał lub dokument, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie istnieje – wnoszę o informację, dlaczego nie istnieje, kto (imię i nazwisko) i w jakim trybie podjął decyzję o jego niestworzeniu mimo zapowiedzi?
 6. Wnoszę o udostępnienie materiału lub dokumentu, który został zapowiedziany w dokumencie “Komentarz Urzędu Miejskiego Wrocławia do rekomendacji pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego” (str. 24): “sprawozdanie raz w roku” za lata 2020-2022.
 7. Jeśli materiał lub dokument, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie istnieje – wnoszę o informację, dlaczego nie istnieje, kto (imię i nazwisko) i w jakim trybie podjął decyzję o jego niestworzeniu mimo zapowiedzi?
 8. Jakie analizy, raporty, dokumenty lub prezentacje dotyczące transportu zbiorowego wykonywano w latach 2022-2023 w Wydziale Transportu i Biurze Zrównoważonej Mobilności UM? Wnoszę o podanie nazw i dat.
 9. Jakie analizy, raporty dokumenty lub prezentacje dotyczące transportu zbiorowego, a zwłaszcza prędkości, wykonywano w latach 2022-2023 w Wydziale Inżynierii Miejskiej UM? Wnoszę o podanie nazw i dat.

Czytaj też: Wniosek o przystanek przy Racławickiej na TOW. Dla Grabiszynka, Krzyków, Borka


Fot tytułowe – Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy al. Karkonoskiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie