Komunikacja

Wniosek o przystanek przy Racławickiej na TOW. Dla Grabiszynka, Krzyków, Borka

Na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego Towarzystwo Benderowskie zwróciło się z wnioskiem do Polskich Linii Kolejowych o uwzględnienie w ramach planowanych prac na liniach kolejowych 349 i 750 (Towarowa Obwodnica Wrocławia) nowego przystanku kolejowego przy ul. Racławickiej.

Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Jakub Janas: Aktywizm w dziedzinie transportu jest bardzo potrzebny. Chcemy zmiany obecnej polityki

Towarowa Obwodnica Wrocławia dla przewozów pasażerskich

Linia kolejowa nr 349 to dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa o długości 19 kilometrów. Łączy stację Święta Katarzyna ze stacją Wrocław Kuźniki i przeznaczona jest dla kolejowego transportu towarowego.

Jak relacjonowała „Gazeta Wyborcza”, przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych zapowiedzieli w maju 2023 r., że w ciągu dwóch-trzech miesięcy będzie przetarg na zaprojektowanie remontu obwodnicy towarowej.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel: – Nazywamy ją towarową obwodnicą Wrocławia, ale w ramach tej dokumentacji przygotowawczej zaplanowano budowę linii czterotorowej i sześciu przystanków. Dzięki temu będzie prawdziwa kolej aglomeracyjna. Najpierw będzie wybór wariantów, potem uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej, potem sprawy gruntowe. Kto orientuje się w sprawach budowlanych, wie, że to minimum trzy-cztery lata.

Projektowanie przebudowy Towarowej Obwodnicy Wrocławia z uwzględnieniem przewozów pasażerskich to bardzo dobra decyzja i zdecydowanie przysłuży się rozwojowi kolei aglomeracyjnej, a także zwiększy dostępność kolei pasażerskiej z korzyścią dla mieszkańców Wrocławia, aglomeracji wrocławskiej i Dolnego Ślaska.

To jeden z sukcesów akcji „Kolej na Wrocław”, którą zorganizowała Akcja Miasto w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Inwestycja we Wrocławski Węzeł Kolejowy powinna być priorytetem dla zarządcy infrastruktury kolejowej, również z uwagi na jej istotne znaczenie dla ruchu towarowego i ruchu dalekobieżnego.

Czytaj też: Kolejowa obwodnica Wrocławia. Towarowo-pasażerska – dla Krzyk, Gaju, Gajowic, Borka

Towarowa Obwodnica kolejowa. Jakie przystanki?

W odpowiedzi na pytanie Akcji Miasto jakich sześć nowych przystanków jest do stworzenia na linii 349 (Towarowa Obwodnica Wrocławia) – proszę o podanie lokalizacji Polskie Linie Kolejowe odpowiedziały:

Aktualnie w ramach zadania pn. „Studium Wykonalności dla linii C-E59 – odcinek Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki” analizowane są przystanki pod roboczymi nazwami: Buforowa, Borowiska, Powstańców Śląskich, Gajowice, Grabiszyńska oraz Fabryczna. Na obecnym etapie nie jest możliwe podanie konkretnej lokalizacji przystanków, ponieważ nie została ona jeszcze ustalona. 

Nie przewidziano zatem przystanku przy ul. Racławickiej. Sieć przystanków powinna być dopasowana do sieci osadniczej, zagospodarowania przestrzennego. Przystanek w okolicach ul. Racławickiej obsługiwałby rozbudowujące się tereny osiedli Grabiszynek i Krzyki. 

Ulica Racławicka
Ulica Racławicka / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

W okolicy ul. Racławickiej powstały w ostatnich latach liczne nowe budynki, m.in. kompleks Nowa Racławicka dewelopera Develia oraz osiedle Planty Racławickie dewelopera Archicom.

Dane demograficzne również potwierdzają spore zaludnienie w tej okolicy. Tylko cztery rejony statystyczne przylegające bezpośrednio do przystanku (nr 930962, 931030, 931850, 932081) wykazują 4729 zameldowanych osób.

 Wiadomo jednak, że dane dotyczące zameldowań są zaniżone w takich miastach jak Wrocław, a z przystanku będą korzystać również osoby z dalszych rejonów (np. rejony 932083 i 932084 zamieszkuje dalsze 2309 osób).

Krzyki - okolice ul. Skarbowców
Krzyki – okolice ul. Skarbowców / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Tramwaj na Nowy Dwór: budowa to sukces oddolnej akcji mieszkańców. Tylko dwie linie?

Grabiszynek i Krzyki rozbudowują się

W ramach ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 219 (przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII/308/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Krzyki Północ we Wrocławiu) na terenie 2MW, który obejmuje teren dawnych basenów Wojskowego Klubu Sportowego, ma powstać ogromne osiedle mieszkaniowe.

Kolejne osiedla mieszkaniowe zabudowy wielorodzinnej mogą powstać na terenie ogrodów działkowych (ROD Przodownik i ROD X-lecia), jak zaplanowano to na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 317 (przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/884/08z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Grabiszynek Południe we Wrocławiu).

Postulowany  przystanek osobowy obsługiwałby również m.in. Centrum Edukacji Międzynarodowej i kryte pływalnie klubu WKS, a także tereny rekreacyjne przy Towarowej Obwodnicy Wrocławia. Korzystaliby z niego również mieszkańcy osiedla Borek (zwłaszcza okolic pl. Anielewicza) oraz osiedla Grabiszynek.

Ulica Racławicka - Górka Skarbowców
Ulica Racławicka – Górka Skarbowców / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Warto wspomnieć, że przystanek ten był planowany m.in. w ramach koncepcji Dolnośląskich Kolei Dojazdowych z 2009 roku.

Czytaj też: Wrocławskie osiedla potrzebują tras tramwajowych. To kluczowe inwestycje dla przyszłości miasta

Kolej razem z tramwajem na Racławickiej?

Zgodnie z planami samorządu Wrocławia w przyszłości wzdłuż ul. Racławickiej może również powstać trasa tramwajowa, łącząca centrum Wrocławia z Grabiszynkiem, północnymi Krzykami i Oporowem, dlatego przystanek ten mógłby być centrum intermodalnych przesiadek pomiędzy różnymi środkami transportu szynowego. 

Ulica Racławicka
Ulica Racławicka / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Jeszcze wcześniej zaś, z uwagi na obecność tras autobusowych, nowy przystanek obsługiwałby również osiedle Oporów (okolice al. Piastów). Z tych przyczyn lokalizacja przystanku osobowego przy ul. Racławickiej godna jest co najmniej poważnej analizy i rozważenia w ramach prac studialnych i projektowych.

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Miejsce planowanego przystanku kolejowego  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie