Baza wiedzyTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Kolejowa obwodnica Wrocławia. Towarowo-pasażerska – dla Krzyk, Gaju, Gajowic, Borka

Linia kolejowa nr 349 to dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa o długości 19 kilometrów. Łączy stację Święta Katarzyna ze stacją Wrocław Kuźniki i przeznaczona jest dla kolejowego transportu towarowego.

Budowę rozpoczęto w 1891 roku, a zakończono w 1896 roku. Jej długość wynosiła 12,4 km. Linia w całości była dwutorowa. Z nadwyżek gruntu przeznaczonego pod budowę nasypu usypano kilka sztucznych wzniesień, np. Mała Sobótka, Wzgórze Bendera, czy Skórnik.

Przed wojną linia miała cztery tory, jednak obecnie tylko trzy. Cały czas pozostaje rezerwa na czwarty tor.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).  Na liście rezerwowej znalazł się właśnie projekt obejmujący obwodnicę: Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane.

Projekt miał być warty 3,5 miliarda złotych, a 100 mln zł miały kosztować prace przygotowawcze.

Czytaj też: Zbierają podpisy pod kolejową inicjatywą obywatelską do sejmiku Dolnego Śląska

Przystosowanie do przewozów pasażerskich?

Działacze startującego w wyborach Bezpartyjnego Ruchu Obywatelskiego w 2018 r. zaproponowali, by towarową linią kolejową, pojechały pociągi szybkiej kolei miejskiej. Do tego niezbędna jest dobudowa czwartego toru i budowy przystanków, co kosztować miało ok. 200 mln zł. Już dziś wiadomo, że to nierealny szacunek.
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349)
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.
Jak mówili działacze, z kierunku Mikołajowa czy Nadodrza mógłby zaś wjeżdżać na Dworzec Główny od strony wschodniej, która jest mniej obciążona niż estakada kolejowa w centrum.

Uruchomienie przewozów po obwodnicy zmieniłoby sytuację komunikacyjną Wrocławia. Przystanki linii kolei miejskiej byłyby np. przy dworcu Mikołajów, obok którego pracuje kilkanaście tysięcy ludzi, a także na zakorkowanym południu miasta przy pętli Krzyki. Wiele osób do pracy mogłoby dojechać w 10 minut, zamiast stać w korku – przekonywał Przemysław Filar (były prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia).

Czytaj też: Do wrocławskich radnych trafił wniosek, by podjęli uchwałę ws. węzła kolejowego

O obwodnicy podczas debaty

 O towarowej obwodnicy rozmawiano podczas debaty „Czego potrzebuje Wrocławski Węzeł Kolejowy” zorganizowanej w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.\
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) - wiadukt przy ul. Borowskiej
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy ul. Krzyckiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Miłosz Cichuta działacz Akcji Miasto, Towarzystwa Benderowskiego i Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu podczas debaty mówił o rozbudowie Towarowej Obwodnicy Wrocławia.

Cichuta: – Przebiega między Brochowem przez Jagodno, Partynice, Krzyki w okolice stacji Wrocław Mikołajów. To trzytorowa linia prowadzona po nasypie, wybudowanym za czasów niemieckich. W tym momencie są tam trzy tory, mamy rezerwę na czwarty. Linia jest zapuszczona i na niektórych wiaduktach mamy ograniczenie do 10 kilometrów na godzinę. Przez to niektóre pociągi towarowe jeżdżą przez Dworzec Główny, co zabija możliwość kolei aglomeracyjnej. Dlatego przebudowa tej obwodnicy to ważna inwestycja. Na konferencji rządu zapowiedziano, że powstanie czwarty tor i przystanki pasażerskie.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Obwodnica towarowa w dokumentach

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia przewiduje przeznaczenie Towarowej Obwodnicy Wrocławia dla przewozów pasażerskich.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia / domena publiczna
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia / domena publiczna

Studium stanowi, że „należy dążyć do zwiększenia wykorzystania Wrocławskiego Węzła Kolejowego dla
połączeń aglomeracyjnych przy zapewnieniu tym połączeniom odpowiedniej częstotliwości i regularności„, a także „należy dążyć do wykorzystania do obsługi pasażerskiej potencjału istniejącej sieci kolejowej. W ramach zintegrowanego systemu komunikacji szynowej we Wrocławiu linie kolejowe będą wykorzystywane przede wszystkim do obsługi aglomeracyjnej”.

Studium przewiduje także nowe przystanki: Grabiszyńska, Hallera, Racławicka, Krzyki, Gaj. ”

Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) - wiadukt przy ul. Grabiszyńskiej
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy ul. Grabiszyńskiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

„Należy dążyć do dostosowania przystanków kolejowych do obsługi aglomeracyjnego ruchu pasażerskiego oraz do wzbogacania istniejącej sieci kolejowych przystanków osobowych o nowe – usytuowane w sąsiedztwie przystanków miejskiego transportu publicznego i powiązane z rejonami silnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej lub z innymi miejscami atrakcyjnymi dla pasażerów” – czytamy w dokumencie.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia / domena publiczna
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia / domena publiczna

Również Studium Wykonalności dla przystosowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu przewidywało „dostosowanie linii nr 349 do potrzeb przewozów miejskich i aglomeracyjnych poprzez: zapewnienie 2 torów dla ruchu pasażerskiego, niezależnych od przewozów towarowych, budowę przystanków w rejonie przecięć z głównymi ciągami komunikacyjnymi miasta ( Buforowa, Borowska, Powstańców Śląskich, Hallera, Grabiszyńska) oraz w rejonie Wrocławia Gądowa”

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów

Towarowa obwodnica w uwagach województywa

Również Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w swoich uwagach postulował „Wykorzystanie obwodnicy towarowej Wrocławia do uruchomienia połączeń o charakterze miejskim/aglomeracyjnym oraz przejęcia części ruchu połączeń dalekobieżnych, dla których wymagana jest zmiana kierunku jazdy w stacji Wrocław Główny”.

–  Z uwagi na korzystny przebieg korytarza komunikacyjnego obwodnicy towarowej Wrocławia (C-E 59) względem zabudowy miejskiej na południowym obszarze miasta Wrocławia oraz możliwość stworzenia dogodnych węzłów przesiadkowych z miejską komunikacją zbiorową zasadne jest wykorzystanie przedmiotowej infrastruktury przy perspektywicznych połączeniach o charakterze miejskim i aglomeracyjnym. Lokalizacja poszczególnych przystanków powinna być wynikiem uzgodnień z organizatorem miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu – przekonywał UMWD.

Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) - wiadukt przy ul. Wyścigowej
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy ul. Racławickiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Przedmiotowy korytarz może pełnić jednocześnie atrakcyjną alternatywę dla obecnych tras pociągów dalekobieżnych uruchamianych np. z kierunku Legnicy w kierunku Oleśnicy przez Wrocław Główny, co obecnie wymaga zmiany kierunku jazdy w stacji Wrocław Gł., długotrwałej zajętości krawędzi peronowej, wykorzystanie dodatkowego toru do oblotu składu przez lokomotywę oraz dwukrotnego przejazdu przez odcinek podg [posterunek odgałęźny] Grabiszyn — Wrocław Gł. – pisali urzędnicy.

Czytaj też: Jak zwalczać wykluczenie transportowe? Autobus i pociąg dla każdego

Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) - wiadukt przy al. Karkonoskiej
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy al. Karkonoskiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

„Szlak rowerowy wzdłuż obwodnicy towarowej

Dzięki projektowi Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, którego liderką jest Agnieszka Dusza, wzdłuż obwodnicy powstaje Zielono-Piesza Obwodnica Rowerowa Wrocławia, znana także jako Promenada Krzycka, a także droga Hugona Richtera (Hugo-Richter-Weg).

Studium przewiduje, że „należy w szczególny sposób planować trasy alternatywne (greenways), których pierwszym elementem w mieście powinna stać się biegnąca na południu Wrocławia, wzdłuż towarowej obwodnicy kolejowej, tzw. Promenada Krzycka, oparta na historycznym założeniu spacerowym Hugo-Richter-Weg. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w pierwszej kolejności zrewitalizować i oddać rowerzystom i pieszym odcinek od osiedla Gaj do ul. Grabiszyńskiej, a w kolejnych etapach rozwijać założenie w kierunku północnym, aż do Górki Szczepińskiej i Odry oraz w kierunku
wschodnim do parku Tarnogajskiego.

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Polskie Linie Kolejowe planują remont

Jak relacjonowała „Gazeta Wyborcza”, przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych zapowiedzieli w maju 2023 r., że w ciągu dwóch-trzech miesięcy będzie przetarg na zaprojektowanie remontu obwodnicy towarowej.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel: – Nazywamy ją towarową obwodnicą Wrocławia, ale w ramach tej dokumentacji przygotowawczej zaplanowano budowę linii czterotorowej i sześciu przystanków. Dzięki temu będzie prawdziwa kolej aglomeracyjna. Najpierw będzie wybór wariantów, potem uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej, potem sprawy gruntowe. Kto orientuje się w sprawach budowlanych, wie, że to minimum trzy-cztery lata.
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) - wiadukt przy ul. Wyścigowej
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy ul. Wyścigowej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

To jeden z sukcesów akcji „Kolej na Wrocław”, którą zorganizowała Akcja Miasto w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

W odpowiedzi na pytanie Akcji Miasto jakich sześć nowych przystanków jest do stworzenia na linii 349 (Towarowa Obwodnica Wrocławia) – proszę o podanie lokalizacji Polskie Linie Kolejowe odpowiedziały:

Aktualnie w ramach zadania pn. „Studium Wykonalności dla linii C-E59 – odcinek Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki” analizowane są przystanki pod roboczymi nazwami: Buforowa, Borowiska, Powstańców Śląskich, Gajowice, Grabiszyńska oraz Fabryczna. Na obecnym etapie nie jest możliwe podanie konkretnej lokalizacji przystanków, ponieważ nie została ona jeszcze ustalona. 

Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) - wiadukt przy al. Karkonoskiej
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy al. Karkonoskiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Towarowa Obwodnica Kolejowa Wrocławia  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie