Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaLegnica

Legnica nieszczególnie zajmuje się smogiem transportowym i przyszłością komunikacji miejskiej

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje korzystanie przez obywateli z ich konstytucyjnego prawa do informacji publicznej.

Dzięki realizacji tego prawa obywatele mogą uzyskiwać informację także w dziedzinie ochrony klimatu, w tym zrównoważonego transportu. Transport to bowiem najważniejsze źródło emisji dwutlenku węgla w skali Unii Europejskiej, za co odpowiada głównie ruch samochodowy.

O wszystkich działaniach informujemy na stronie internetowej Hipermiasto.com oraz na Facebooku.

Smog transportowy: poważny problem miast

Stężenia dwutlenku azotu, którego źródłem są w miastach niemal wyłącznie samochody, mierzone są na niewielu stacjach pomiarowych w Polsce.

Polski Alarm Smogowy postanowił więc dokładniej przeanalizować, jak ruch samochodowy wpływa na jakość powietrza w największych polskich ośrodkach. We Wrocławiu stężenia dwutlenku azotu zostały zmierzone w 77 punktach.

Ul. Piastowska w Legnicy
Ul. Piastowska w Legnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje normę 10 μg/m3. Ta wartość została wielokrotnie przekroczona we wszystkich 77 miejscach i to nawet 4-5 razy! Do tego w 30 punktach nastąpiło przekroczenie krajowej,

Czytaj też: Stare diesle trują Wrocław! Normy smogu transportowego przekroczone w całym mieście

Urząd miejski Wrocławia zapowiedział m.in. badania spalin, a także prace nad stworzeniem Strefy Czystego Transportu. Niestety, problem nie został rozpoznany w innych miejscach Dolnego Śląska.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do Urzędu Miasta w Legnicy z pytaniami dotyczącymi smogu transportowego. Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

1. Czy w Legnicy istnieje badanie dotyczące smogu transportowego? Jeśli nie – czy zostanie wykonane?

Za badanie jakości powietrza odpowiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

2. Czy istnieje strategia/plan/program walki ze smogiem transportowym? Jeśli nie – czy Urząd Miasta Legnicy rozpoznaje taką potrzebę? Jeśli rozpoznaje – jakie działania są planowane, by zmienić stan rzeczy?

Programy dotyczące jakości powietrza odnoszą się również do zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł transportowych. Działania są szczegółowo opisane w tych dokumentach i dostępne na stronach BIP Urzędu Miasta Legnicy oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

3. Jakie są plany rozwoju komunikacji zbiorowej w Legnicy? Czy są plany zwiększenia częstotliwości autobusów?

Główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Legnicy oraz na terenie Gmin sąsiadujących określa Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

MPK Legnica
MPK Legnica / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Pytamy o ważne sprawy transportowe. W Legnicy, Karpaczu i Chocianowie

4. Czy były wykonywane w ostatnich pięciu latach badania, analizy, opracowania dotyczące rozwoju komunikacji miejskiej? Jeśli tak – proszę o ich przesłanie. Jeśli nie – czy Urząd Miasta Legnicy widzi potrzebę ich wykonania?

Tak: Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Legnica i

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu publicznego. Aktualizacja 2020 r.

5. Czy w ostatnich pięciu latach były organizowane konsultacje społeczne ws. komunikacji miejskiej? Jeśli nie – czy będą organizowane?

Tak:

  • Konsultacje społeczne dotyczących projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Legnica”.
  • Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.

6. Czy w ostatnich pięciu latach wpływały do Urzędu Miasta Legnicy skargi, wnioski lub petycje dotyczące komunikacji miejskiej? Jeśli tak, proszę o udostępnienie odpowiedzi na te skargi, wnioski lub petycje.

MPK Legnica
MPK Legnica / CC-BY-NC-SA 4.0.

Skargi składane przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Legnicy przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy. Treść skarg znajduje się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy sp. z o.o. w Legnicy , ul. Domejki 2.

Czytaj też: Potrzebny lepszy transport do Międzygórza, dolnośląskiej „Małej Szwajcarii”

Nasz komentarz

Niestety, odpowiedzi są niepełne, po łebkach, udzielone tak, żeby cokolwiek odpowiedzieć. Nie ma w nich szczególnego namysłu nad rolą gminy, miasta na prawach powiatu, jakim jest Legnica, w polepszaniu transportu, w roli transportu w tworzeniu się smogu.

W odpowiedzi na punkt 2 zostały wymienione ogólnie „programy dostępne na stronie”, bez wskazania nazw ani linków do tych programów. Z pewnością nie w ten sposób powinna wyglądać komunikacja instytucji publicznych z obywatelami

Udostępnianie treści skarg poprzez możliwość ich przejrzenia nie jest zgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Zresztą same skargi nie są przedmiotem udostępnienia, tylko odpowiedzi na nie.

Nie otrzymaliśmy niestety odpowiedzi ws. częstotliwości autobusów. A jak piszemy w raporcie Hipermiasta – „Najważniejszą kwestią w transporcie publicznym jest zaś wysoka częstotliwość kursowania, bo ona decyduje o możliwości spontanicznego korzystania z transportu publicznego i konkurencyjności wobec własnego samochodu.”

Czytaj więcej: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy


Fot tytułowe – Ul. Pocztowa w Legnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie