Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaLegnica

Pytamy w Polskich Liniach Kolejowych o remont w Legnicy, linię do Jedliny i studium węzła wrocławskiego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to narodowy zarządca infrastruktury. To kluczowa spółka, która odpowiada za praktycznie całą sieć torów kolejowych.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizując kampanię „Wybieram kolej”, zadało kolejne pytania do PLK w trybie dostępu do informacji publicznej. Ich autorem był Miłosz Cichuta.

Czytaj też: Po naszych wnioskach: powiat milicki będzie miał transport zbiorowy. Walczymy o więcej!

Poprosiliśmy o przesłanie wyników etapu I studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego w dowolnej dostępnej formie.

Studium ma być narzędziem do planowania inwestycji po 2020 roku. W ramach wrocławskiego studium będzie rozpatrywane m.in. odbudowa stacji Wrocław Świebodzki z ewentualną możliwością jej przebudowy jako stacji przelotowej. To oznaczałoby przedłużenie linii pod ziemią. Ważnym zagadnieniem w studium jest też kolej na wrocławskie lotnisko. Dużo miejsca będą zajmować także opracowania dotyczące dostosowania wrocławskiego węzła do kolei dużych prędkości, przebudowy linii średnicowej, czy możliwości dostosowania linii towarowych do obsługi ruchu pasażerskiego. Dokumenty opracowuje firma BBF z Poznania/

 

Zgodnie z odpowiedziami od PLK, w trakcie opracowania jest etap II pn. „Prognostyczne analizy przewozowe ruchu pasażerskiego” oraz etap IIIA pn. „Opracowanie bazowego modelu mikrosymulacyjnego”. Planowane zakończenie ww. etapów to przełom IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r. Obecnie zakończenie umowy planowane jest na II kwartał 2024 r. Oznacza to, że pierwszy etap jest już gotowy.

Czytaj też: Transport publiczny na Dolnym Śląsku. Czy będą autobusy wojewódzkie?

Pytania dotyczą również obowiązującego terminu zakończenia rewitalizacji linii nr 266 (Świdnica – Jedlina-Zdrój. Według informacji medialnych, podczas prac zdiagnozowano, że znajdujące się na linii obiekty wymagają robót dodatkowych. To szczególnie zakres wzmocnienia konstrukcji stalowych zachowanych obiektów inżynieryjnych. Dziennikarze podali, że termin zakończenia prac to „połowa 2023 r.”, jednak bez konkretnej daty.

Pytamy również o termin zakończenia rewitalizacji stacji Legnica. Jak podaje Rynek Kolejowy, pierwotne plany zakładały, że cała inwestycja zostanie zakończona w lutym 2020 roku. Tego terminu nie udało się jednak dotrzymać, a prace inwestycyjne stanęły. Umowa z dotychczasowym wykonawcą została rozwiązana z powodu braku realizacji prac oraz przekroczenia zakładanych terminów.

Dworzec w Legnicy
Dworzec w Legnicy

Pytanie dotyczy też przystanku osobowego Wrocław Brochów. We wszystkich trzech przypadkach pytamy też o zastosowane kar umownych w wyniku nieterminowego zakończenia inwestycji przez wykonawcę i ewentualnej wysokości tych kar.

Czytaj też: Karpacz rozważa stworzenie miejskiego transportu publicznego

 


 

Fot tytułowe – dworzec w Legnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.

 


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie