Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Jak wygląda transport publiczny w aglomeracji wrocławskiej?

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” przygotowało pierwszy raport Hipermiasta, dotyczący transportu publicznego na Dolnym Śląsku. Niniejszy tekst jest częścią tego raportu.

Projekt „Klimat na Dolny Śląsk” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, a dotyczy m.in. promocji rozwoju transportu publicznego.

Czytaj więcej: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Rosnące gminy aglomeracji wrocławskiej

Podwrocławskie mocno się urbanizują i znacznie zwiększa się liczba ich mieszkańców. Jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r. liczba ludności w Siechnicach (mieście) w latach 2011-2022 wzrosła o aż 85,21%.

Najbardziej rosnącą gminą na Dolnym Śląsku jest Czernica. Gmina Siechnice (miasto i wsie) jest na drugim miejscu (70%), a potem Długołęka (69,97 %. wzrostu), Miękinia (48,6%), Kobierzyce (40,84%), Żórawina (39 proc.) i Kąty Wrocławskie (36 proc.). W aglomeracji udział samochodu wynosi 66%, a komunikacji zbiorowej 14%

Niektóre gminy podwrocławskie organizują wspólny transport z Wrocławiem. Obejmuje on następujące jednostki samorządu terytorialnego:

  • Gmina Długołęka
  • Gmina Miękinia
  • Część gminy Kąty Wrocławskie (Smolec, Pietrzykowice, Samotwór, Kębłowice, Zabrodzie)
  • Część gminy Wisznia Mała (Psary, Szymanów)
  • Część gminy Kobierzyce (Biskupice Podgórne, Wysoka)

Pozytywne jest, że mieszkańcy gmin mogą korzystać na jednym bilecie z komunikacji własnej gminy oraz komunikacji miejskiej Wrocławia. Negatywnie ocenić należy jednak istnienie osobnych biletów dla każdych gmin, przez co system biletowy jest skomplikowany. Dla porównania, w aglomeracji warszawskiej istnieje 2 strefa i bilety podmiejskie kosztują tyle samo, niezależnie od gminy, a także można przemieszczać się między gminami.

Czytaj też: Powiat milicki nie chce stworzyć systemu transportu publicznego. Skarżymy do rady powiatu

Transport w aglomeracji – czy istnieje?

Jednoznacznie negatywnie oceniamy fakt, że nie całe gminy są objęte organizowanym publicznie transportem publicznym (np. sama wieś Wisznia Mała, w przeciwieństwie do innych siedzib gmin nieobsługiwana transportem kolejowym).

Częstotliwości na liniach podmiejskich są znacznie mniejsze niż w mieście, dzięki czemu jest to oferta w dużej mierze dla osób, które nie jeżdżą na stałe samochodem. Do tego system autobusowy jest – i rozkładowo i biletowo – zupełnie osobny od systemu kolejowego. Komunikacja organizowana przez Kobierzyce i Siechnice mają osobny system biletowy, co także zmniejsza spoistość systemu.

Czytaj też: W powiecie dzierżoniowskim powstanie związek transportowy!

Gminy aglomeracji wrocławskiej stały się faktycznie częścią miasta, dlatego celem powinno być włączenie w komunikację miejską Wrocławia, obsługiwanej w podobnym standardzie.

Jakub Nowotarski, prezes Akcji Miasto:  Niezwykle brakuje ram prawnych, które pozwalają organizować transport zbiorowy w ramach aglomeracji. Oferta kolei aglomeracyjnej odbiera od standardów zachodniej Europy. Pociągi powinny kursować co 15-20 minut. W gminach wokół Wrocławia przybyło sporo mieszkańców, a sytuacja transportowa jest zła. Wybudowano bloki, ale nie pomyślano o tym, że ich mieszkańcy będą chcieli wjechać do miasta.

Komunikacja miejska istnieje w Oleśnicy, obsługiwana jest przez Dolnośląskie Linie Autobusowe. Linie kursują jednak rzadko (co godzinę lub rzadziej), a także tylko do godz. 16. To dobrze, że istnieje, natomiast w takiej postaci nie może być żadną konkurencją dla samochodu. Rozwiązaniem powinna być tu komunikacja organizowana wspólnie przez powiaty i gminy, łącząca kursy np. do Wrocławia z kursami miejskimi.

Czytaj też: Raport Hipermiasta. Transport kolejowy na Dolnym Śląsku jest dobry, ale może być lepiej

 

Autobus miejski w Oleśnicy
Autobus miejski w Oleśnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czasami połączenie autobusowe istnieje, ale ma poważne mankamenty. Np. na trasie Trzebnica-Oborniki Śląskie kursuje 14 par autobusów firmy Ekspres Bus dziennie, co wydaje się liczbą dość sporą. Niestety, połączenia nie kursują w dni wolne, a także ostatnie kursy realizowane są o godz. 17.30/18.10

Autobus firmy Ekspres Bus
Autobus firmy Ekspres Bus / CC-BY-NC-SA 4.0.

Plan mobilności w aglomeracji wrocławskiej

W 2022 r. przyjęty został Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, który obejmuje 35 gmin.

„Kręgosłupem transportu publicznego w MOFW powinny być połączenia szynowe, tj. kolejowe w przypadku połączeń o charakterze lokalnym oraz tramwajowe w przypadku Wrocławia wydłużone do granic miasta (komunikacja szynowa w MOFW jest dość dobrze rozwinięta, choć można wskazać wiele jej mankamentów np. ograniczona przepustowość linii kolejowych, zjawisko kongestii drogowej, w której uczestniczą również tramwaje). W takim układzie transport autobusowy powinien być komplementarny w stosunku do transportu szynowego, a także koncentrować się na relacjach, do których komunikacja szynowa – ze względów technicznych lub ekonomicznych – docierać nie może. Jednocześnie w gminach pozbawionych transportu szynowego, transport autobusowy powinien pełnić rolą wiodącą” – stwierdzono w planie.

Miejski Obszar Funkcjonalny Wrocławia. Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia
Miejski Obszar Funkcjonalny Wrocławia. Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

„Gminy MOFW powinny podejmować trud partycypacji w kosztach finansowania transportu zbiorowego, co zwiększy ich wpływ na wspólną ofertę przewozową (rozkład jazdy, jakość taboru). Dla właściwego funkcjonowania transportu publicznego konieczne jest zapewnienie integracji środków transportu poprzez synchronizację rozkładów jazdy oraz wdrożenie wspólnej dla całej aglomeracji oferty taryfowo-biletowej wraz ze wspólnym systemem poboru opłat za przejazd we wszystkich środkach publicznego transportu zbiorowego na terenie MOFW”.

Czytaj też: Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny

 

Miejski Obszar Funkcjonalny Wrocławia – podział na strefy. Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia
Miejski Obszar Funkcjonalny Wrocławia – podział na strefy. Źródło: Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

W pełni zgadzamy się z postulatami planu i oceniamy, że obecnie sytuacja daleka jest od opisanej w dokumencie.

Czytaj też: Potrzebny lepszy transport do Międzygórza, dolnośląskiej „Małej Szwajcarii”


Fot tytułowe – Autobus komunikacji gminnej w Wiszni Małej / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie