List otwarty ws. lepszej ochrony zabytków Wrocławia

Akcja Miasto wystosowała list otwarty do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do wiadomości Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. 

Read more