Komunikacja

Przystanek Karłowice dla kolei miejskiej Wrocławia. Którą lokalizację wybrać?

Jednym z problemów, który utrudnia budowę kolei miejskiej, jest brak przystanków kolejowych.

W studium zagospodarowania z 2018 r. „postuluje się usytuowanie dodatkowych kolejowych przystanków osobowych w miejscach wskazanych na rys. nr 14 Studium, przy czym należy uwzględnić wariantowe lokalizacje 4 z nich: Gajowice, Śródmieście, Karłowice i Swojczyce”.

Według studium wyzwaniem dla Karłowic jest „Rozwój transportu zbiorowego w oparciu o transport szynowy, w tym wykształcenie miejsc pod nowe przystanki kolejowe.

Przewidywane były dwa warianty: przy ul. Boya-Żeleńskiego i przy ul. Czajkowskiego. Który powinien zostać wybrany?

Czytaj też: Zajezdnia tramwajowa i tramwaj na Nowe Żerniki. Projekt wycofano i wraca?

Jaki wariant powinien być preferowany?

Naszym zdaniem optymalna jest lokalizacja przy ul. Czajkowskiego. Ta lokalizacja obsługiwałaby m.in. obszar Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej, gdzie zlokalizowany jest Wydział Nauk Społecznych. .

Uniwersytet Wrocławskki
Uniwersytet Wrocławskki

W okolicy znajduje się również drugi obiekt Uniwersytetu Wrocławskiego (przy ul. Przybyszewskiego), w którym znajduje się Instytut Genetyki i Mikrobiologii  Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.

Uniwersytet Wrocławskki
Uniwersytet Wrocławskki

Przystanek w lokalizacji obsługiwałby też inne instytucje rangi regionalnej czy krajowej np. szpital im. Gromkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Wojsk Lądowych, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu,
czy miejskiej jak Komenda Miejska Policji.

Akademia Wojsk Lądowych
Akademia Wojsk Lądowych

Dojazd studentów, którzy częściej niż starsze grupy wiekowe korzystają z transportu zbiorowego, z pewnością zapewniłby sporą liczbę pasażerów. Studenci zresztą często dojeżdżają spoza Wrocławia, w tym przypadku mieliby bezpośredni dojazd z kierunku Trzebnicy, Oleśnicy i Jelcza (a przesiadkowy – z innych).

W rejonie lokalizacji w ul. Czajkowskiego mieszka również więcej mieszkańców, z uwagi na obecność zabudowy blokowej (w przeciwieństwie do głównie zabudowy willowej w okolicach ul. Boya-Żeleńskiego). Dotyczy to również zabudowy po południowej stronie torów, przy ul. Grudziądzkiej.

Lokalizacja przy ul. Boya-Żeleńskiego i tak nie będzie korzystna dla przesiadek z uwagi na odległość. Znacznie bliżej przystanki tramwajowe na tej samej linii tramwajowej znajdują się przy planowanym przystanku Ołbin i to ten przystanek powinien być traktowany priorytetowo.

Lokalizacja przy ul. Boya-Żeleńskiego
Lokalizacja przy ul. Boya-Żeleńskiego

Minusem lokalizacji przy ul. Czajkowskiego jest bliska odległość do stacji Wrocław Sołtysowice. Stacja ta jednak z uwagi na brak dojść pieszych nie jest żadną ofertą dla wymienionych wyżej instytucji publicznych. Stworzenie takich dojść nie jest możliwe z uwagi na układ torów kolejowych.

Lokalizacja przy ul. Czajkowskiego
Lokalizacja przy ul. Czajkowskiego

Lokalizacja przy ul. Czajkowskiego jest również korzystna z uwagi na możliwośc obsługi osiedla Sołtysowice, z uwagi na lepsze usytuowanie względem zabudowy niż stacja Wrocław Sołtysowice. Do przystanku wraz z uruchomieniem kursów miejskich powinna zostać uruchomiona linia dowozowa do Sołtysowic, w bardzo gęstym takcie (co 5 minut).

Czytaj też: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje projekt kolei metropolitalnej

Modernizacja linii 143. Potrzebne dodatkowe tory

Linia kolejowa nr 143 (Kalety – Wrocław Popowice) to jedna z kluczowych linii dla przyszłości wrocławskiej kolei miejskiej i aglomeracyjnej. Na wrocławskim odcinku jest jedną z bardziej obciążonych, zbiegają się bowiem trasy z kierunku Oleśnicy, Jelcza Miłoszyc i Trzebnicy, przebiega też przez jeden z ważniejszych wrocławskich dworców czyli Nadodrze. Do tego istotny jest ruch towarowy.

Już w trakcie akcji „Kolej na Dolny Śląsk” w 2015 r. ruchy miejskie (Akcja Miasto i Towarzystwo Benderowskie) apelowały o inwestycję rządową w linię kolejową nr 143, która została wykreślona z Krajowego Programu Kolejowego, co najmniej na odcinku aglomeracyjnym do Oleśnicy.

Lokalizacja przy ul. Czajkowskiego
Lokalizacja przy ul. Czajkowskiego

PKP Polskie Linie Kolejowe projektowały modernizację tej trasy i uzyskiwały niezbędne dokumenty. Projekt w 2023 r. znowu znalazł się jednak na liście rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego.

Wśród ekspertów krytyce poddawane było zwłaszcza zachowanie jednie dwóch torów na odcinku miasta Wrocławia.

– Zmianie powinien podlegać też projekt linii nr 143 prowadzącej z Wrocławia kierunku Oleśnicy. Dwa tory to za mało, trzeba myśleć o trzech, a nawet czterech, z uwagi na pociągi aglomeracyjne i przewozy towarowe, które są naprawde duże – podkreśla Miłosz Cichuta z Akcji Miasto i Klubu Sympatyków Kolei.

Niezrozumiały jest fakt, że inwestycja nie przewiduje dobudowy dodatkowych torów, skoro ma wynikać to z planowanego studium dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

– Z informacji przekazanych przez spółkę PKP PLK S.A. wynika, że w ramach  projektu nie jest planowana dobudowa trzeciego toru na terenie Wrocławia. Jednakże w ramach opracowywanego aktualnie „Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego” analizowana jest rozbudowa linii kolejowej nr 143 o kolejne 2 tory – stwierdziło Ministerstwo Infrastruktury w 2022 r.

 

Czytaj też: CMK Północ. Druga kluczowa linia Kolei Dużych Prędkości w Polsce


Fot tytułowe –  Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz