Aglomeracja WrocławskaKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Linia kolejowa nr 285 musi zyskać drugi tor. Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego Towarzystwo Benderowskie zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o uwzględnienie na liście podstawowej programu Kolej Plus lub Krajowego Programu Kolejowego rozbudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Kobierzyce o drugi tor.

Wniosek  powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Profesor Knoflacher: Miasta muszą być skoncentrowane na człowieku, priorytetem przyjazność dla pieszych

Drugi tor na linii nr 285

Inwestycja ta była zgłoszona do programu Kolej Plus, jednakże znalazła się jedynie na liście rezerwowej tegoż programu.

Zgodnie z zapowiedziami Pana Ministra Piotra Malepszaka, lista programu Kolej Plus ma podlegać weryfikacji, a projekty o potencjalnie mniejszym wpływie na ruch pasażerski mają być zastępowane przez te o dużym potencjale pasażerskim. Minister Malepszak również wielokrotnie wypowiadał się na rzecz inwestycji w miejscach o dużym potencjale.

Wrocławski Węzeł Kolejowy jest miejscem, w którym ciągle rozwija się kolej regionalna. Powszechnie znane są niedomagania i niedobory infrastrukturalne tego węzła.

Trasa tramwaju na Ołtaszyn – okolice linii kolejowej nr 285

Linia nr 285 została przywrócona do ruchu po remoncie jako linia jednotorowa, co jedynie ograniczoną przepustowość w stosunku do możliwości linii dwutorowej. Dwa tory istniały na tym odcinku do 1945 r., czego śladem są zachowane obiekty inżynieryjne.

Czytaj też: Trudny dojazd rowerem do stacji Wrocław Osobowice. To trzeba zmienić!

Drugi tor potrzebny w aglomeracji

Aktualnie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, jako zarządca infrastruktury kolejowej samorządu województwa dolnośląskiego, prowadzi również prace budowlane na linii 310 (Kobierzyce-Piława Górna), których celem jest rewitalizacja tej trasy.

Najprawdopodobniej ograniczona przepustowość odcinka linii nr 285 między Wrocławiem a Kobierzycami nie pozwoli na uruchamianie kursów z Wrocławia na linię 310 w całości dnia, w niektórych godzinach konieczne będą przesiadki.

Przez ograniczenia infrastrukturalne nie jest i nie będzie możliwe również uruchamianie dodatkowych kursów aglomeracyjnych. Osobnym czynnikiem jest również towarowe wykorzystanie linii kolejowej nr 285.

We wniosku nadmieniono również, że procedowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie będzie mieć zastosowanie do przedmiotowej linii kolejowej, jako że samorząd Wrocławia planuje budowę trasy tramwajowej na Jagodno.

Przy okazji prac mógłby powstać również zaprojektowany, ale niezrealizowany przystanek Wrocław Jagodno, który utworzyłby węzeł przesiadkowy z trasą tramwajową.

Czytaj też: Kluczowe działania dla osiedli dla zrównoważonego transportu [ANALIZA HIPERMIASTA]


Fot. tytułowe – Linia kolejowa 285  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz