Baza wiedzyKomunikacjaOsiedlaTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Kluczowe działania dla osiedli dla zrównoważonego transportu [ANALIZA HIPERMIASTA]

We Wrocławiu obecnie istnieje 48 administracyjnych osiedli samorządowych, stanowiących najniższy szczebel samorządu terytorialnego jako jednostki pomocnicze gminy.

W niniejszej analizie przyglądamy się najistotniejszym inwestycjom z zakresu zrównoważonego transportu, zarówno tym planowanym, jak i postulowanym przez aktywistów w ramach projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Bieńkowice

Przy pętli autobusu 114 mógłby powstać parking Park and Ride. W ramach rozwoju transportu aglomeracyjna linia mogłaby być przedłużona do św. Katarzyny i Siechnic. 

Przejazd autobusem mógłby zostać przyspieszony przez budowę pasa autobusowo-tramwajowego na odcinku Karwińska-al. Armii Krajowej.

Należałoby rozważyć budowę przystanku kolejowego Radwanice na linii kolejowej nr 132 (E-30), który obsługiwałby również osiedle Bieńkowice.

Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Na Wielkiej Wyspie postulujemy budowę trasy tramwajowej na osiedle Bartoszowice.

Tramwaj na Bartoszowice. Planowana trasa
Tramwaj na Bartoszowice. Planowana trasa

Trasa miałaby zaczynać się przy pętli Biskupin, a kończyć się w miejscu obecnej pętli autobusowej przy ul. Baciarellego.

Czytaj też: Tramwaj na Bartoszowice. Krótkie przedłużenie, ale potrzebne

Według analiz UM, w promieniu 500 metrów od trasy mieszka 3,9 tys. osób, a docelowo może mieszkać 4,9 tys. osób. Szacunkowy koszt inwestycji to 20 mln zł.

Na alei Wielkiej Wyspy powinna kursować częsta linia autobusowa półokólna, łącząca osiedla po obwodnicy śródmiejskiej (np. co 7,5 minut w godzinach szczytu i co 12 minut poza nim).

Aleja Wielkiej Wyspy
Aleja Wielkiej Wyspy

Borek

Dla osiedla Borek najistotniejsze jest przystosowanie do przewozów pasażerskich obwodnicy towarowej Wrocławia, co pozwoliłoby na uruchomienie kolei miejskiej z przystankami przy pętli Krzyki i al. Hallera. W ten sposób Borek zyskałby szybkie połączenie m.in. z Gajem, Nadodrzem, Szczepinem.

Przez osiedle przebiegać powinna trasa tramwajowa w ul. Racławickiej i ul. Gajowickiej, co stworzyłoby alternatywny wobec ul. Powstańców Śląskich korytarz tramwajowy.

Brochów

Kluczowym postulatem dla Brochowa jest powrót wspólnego biletu na Koleje Dolnośląskie, Polregio i MPK Wrocław. Liczni mieszkańcy osiedla korzystali z tego rozwiązania, zwłaszcza że dla osiedli daleko położonych od centrum zysk czasowy jest największy, a na Brochowie kursują pociągi w kierunku Oławy i Jelcza-Laskowic.

Czytaj też: Wspólny bilet na MPK Wrocław i Koleje Dolnośląskie musi wrócić. Urbancard i papierowe

Istotna dla Brochowa będzie rozwinięta kolej metropolitalna. Pierwszym etapem mogłoby być wydłużenie do Brochowa (lub Siechnic) kursów Kolei Dolnośląskich z kierunków zachodnich, kończących swój bieg na Dworcu Głównym.

Dworzec Główny we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu

Niezbędna jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Mościckiego i ul. Karwińskiej oraz uzupełnienie trasy w ul. Opolskiej i Krakowskiej. Istotne będzie także rozwiązanie przejazdu rowerowego przez Przedmieście Oławskie.

Również Brochów zyskałby sporo na budowie pasa autobusowo-tramwajowego na odcinku Karwińska-al. Armii Krajowej. Na tym odcinku autobusy linii 114 stoją w korku, z uwagi na brak wydzielonego pasa ruchu.

Gaj

Zachodnia część osiedla Gaj powinna zostać skomunikowana z centrum przez budowę trasy tramwajowej wzdłuż całej ul. Borowskiej. Trasa ta powinna połączyć się z trasą na Gaj przez ul. Działkową. Planowana budowa trasy tramwajowej do szpitala uniwersyteckiego musi być traktowana tylko i wyłącznie jako pierwszy etap;. Należy też przybliżyć pętlę możliwie blisko Towarowej Obwodnicy Wrocławia.

Dla Gaju bardzo istotna jest rozbudowa kolejowej Towarowej Obwodnicy Wrocławia i uruchomienie kolei miejskiej, bo ta inwestycja pozwoliłaby skomunikować południową część osiedla w szybki sposób m.in. z Krzykami, Dworcem Głównym czy Mikołajowem.

Towarowa Obwodnica Wrocławia
Towarowa Obwodnica Wrocławia

W ramach budowy trasy tramwajowej na Jagodno należy skierować tam dodatkowe linie, co zwiększy ofertę w ul. Bardzkiej. Z pewnością nie powinno być mowy o przenoszeniu jakiejkolwiek linii z Gaju.

Gajowice

Kluczową inwestycją dla Gajowic jest budowa trasy tramwajowej w ul. Gajowickiej i ul. Zaporoskiej, która skomunikuje okolice Gajowic oddalone od ul. Grabiszyńskiej. Zdecydowanie odrzucić należy pomysł „tymczasowego buspasa”, co odsunie budowę trasy tramwajowej na lata.

Ul. Gajowicka i ul. Zaporoska powinny zostać wyremontowane z uwagi na zły stan nawierzchni, powinny też wzdłuż tych ulic powstać dwustronne dwukierunkowe asfaltowe drogi rowerowe.

Ulica Gajowicka
Ulica Gajowicka

Czytaj też: Tramwaj w ul. Gajowickiej. Był przed wojną, dlaczego nie wróci?

Gądów-Popowice Południowe

Na tym osiedlu postulujemy budowę trasy tramwajowej na Gądów Mały, która przybliży tramwaj do miejsc zamieszkania i zwiększy synergię z koleją przez budowę węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Wrocław Kuźniki.

Trasa tramwajowa powinna pobiec obecnie zaplanowanym korytarzem, gdyż istnieje tam odpowiednia rezerwa przestrzenna.

Trasa tramwajowa na Gądów Mały - planowany przebieg (ul. Balonowa)
Trasa tramwajowa na Gądów Mały – planowany przebieg (ul. Balonowa)

Należy w perspektywie wybudować przystanek Mikołajów Zachód na linii kolejowej nr 752. Przystanek mógłby stworzyć węzeł przesiadkowy z trasą tramwajową w ul. Legnickiej, a także obsługiwałby centrum handlowe Magnolia Park oraz biurowce w okolicach ul. Legnickiej. Obecnie np. pociągi kolei miejskiej Leśnica-Psie Pole nie mogłyby się zatrzymywać w tej okolicy.

Czytaj też: Trasa tramwajowa na Gądów Mały. Krótkie przedłużenie, które polepszy dojazd do osiedla

Grabiszyn-Grabiszynek

Grabiszynek powinien być obsługiwany przez nową trasę tramwajową w ul. Racławickiej, która stanowiłaby dalszy ciąg trasy w ul. Gajowickiej.

Czytaj też: Tramwaj do ul. Racławickiej. Dla rozbudowujących się Krzyków i Grabiszynka

Mimo że Polskie Linie Kolejowe odrzuciły zgłoszoną przez  Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny propozycję budowy przystanku na Towarowej Obwodnicy Wrocławia przy ul. Racławickiej uważamy, że jest potrzebna. Sieć przystanków powinna być dopasowana do sieci osadniczej, zagospodarowania przestrzennego. Przystanek w okolicach ul. Racławickiej obsługiwałby rozbudowujące się tereny, także na osiedlu Krzyki, w okolicach ul. Skarbowców. Tylko cztery rejony statystyczne przylegające bezpośrednio do przystanku wykazują 4729 zameldowanych osób.

Czytaj też: PLK: Nie będzie przystanku przy ul. Racławickiej na obwodnicy kolejowej

Ulica Racławicka / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.
Ulica Racławicka / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Warto zastanowić się nad zaproponowanym przez prof. Macieja Kruszynę połączeniem tramwajowym między węzłem FAT a przystankiem kolejowym Wrocław Grabiszyn.

Huby

Również zachodnia część Hub, w tym Wrocławski Park Wodny, będzie lepiej skomunikowana z centrum przez budowę trasy tramwajowej wzdłuż ul. Borowskiej.

Czytaj też: Tramwaj wzdłuż całej ul. Borowskiej czy kikut do szpitala?

 

Postulujemy odbudowę kładki pieszo-rowerowej nad torami łączącej Huby z Przedmieściem Oławskim, wraz z budową przystanku Przedmieście Oławskie/Huby dla potrzeb kolei miejskiej. Kładka i przystanek powinny być powiązane wygodnymi dojazdami rowerowymi z ul. Hubską i ul. Kościuszki.

Ulica Gajowicka
Ulica Gajowicka

Dworzec autobusów nocnych powinien zostać przeniesiony na ul. Suchą z ul. Petrusewicza. Połączenia kolejowe bowiem często kursują w okolicach północy oraz 4-5 rano. W przyszłości zaś, wzorem trójmiejskiej SKM, należy się zastanowić nad nocnymi kursami kolejowymi przy najbardziej obciążonych i popularnych kierunkach (np. Wrocław Główny – Leśnica – Legnica czy Wrocław Główny – Nadodrze – Psie Pole – Oleśnica).

Jagodno

Fundamentalną inwestycją dla Jagodna jest oczywiście planowana od wielu lat trasa tramwajowa. W 2024 r. mają zostać uchwalone przepisy, które umożliwią przecięcie się trasy kolejowej i tramwajowej.

Trasa tramwaju na Jagodno - ul. Buforowa
Trasa tramwaju na Jagodno – ul. Buforowa

Trasa tramwajowa powinna być przedłużona z ul. Kajdasza dalej, do granicy miasta (Iwiny), wraz z budową parkingu park and ride.

Czytaj też: Słynny tramwaj na Jagodno zastąpiony buspasem. Czy torowisko kiedykolwiek powstanie?

Uruchomienie kursów na planowanej do remontu Towarowej Obwodnicy Wrocławia z kolei włączyłoby Jagodno w system kolei miejskiej.

W perspektywie krótkoterminowej korzystne byłoby zwiększenie kursów kolejowych do przystanku Iwiny (i dalej w kierunku Smardzowa Wrocławskiego), np. przedłużonych z kierunku Legnicy czy Oleśnicy, co umożliwiłoby mieszkańcom Jagodna dojazd do stacji Muchobór czy Nadodrze.

Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Przystanek Złotniki, który postulujemy w części dla Leśnicy, obsługiwałby również planowaną strefę przemysłową po południowej stronie linii E-30.

Linia E-30
Linia E-30

Osiedle obsługiwane byłoby też przez planowaną, ale niezrealizowana linię kolejową na lotnisko (odnoga linii nr E-30). Wraz z rozwojem strefy należałoby przewidzieć budowę przystanku przy ul. Jerzmanowskiej.

Karłowice-Różanka

Na osiedlu należałoby zaplanować dwie trasy tramwajowe. Pierwsza poprowadziłaby w ul. Kamieńskiego w stronę szpitala specjalistycznego.

Druga powinna prowadzić w stronę ul. Bezpiecznej i osiedla blokowego np. przez ul. Obornicką.

Na Karłowicach należy zlokalizować przystanek kolejowy, który ma dwie wariantowe: przy ul. Boya-Żeleńskiego i przy ul. Czajkowskiego.

Lokalizacja przy ul. Czajkowskiego
Lokalizacja przy ul. Czajkowskiego

Naszym zdaniem optymalna jest lokalizacja przy ul. Czajkowskiego, która obsługiwałaby m.in. obszar Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej wraz z innymi instytucjami w okolicy (jak np. szpital im. Gromkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Wojsk Lądowych). W rejonie mieszka również więcej mieszkańców, z uwagi na obecność zabudowy blokowej (w przeciwieństwie do głównie willowej w okolicach ul. Boya-Żeleńskiego).

Lokalizacja przy ul. Boya-Żeleńskiego i tak nie będzie korzystna dla przesiadek z uwagi na odległość; znacznie bliżej przystanki tramwajowe znajdują się przy planowanym przystanku Ołbin.

Dla osiedla korzystna będzie też reaktywacja linii kolejowej nr 292, która również obsłużyłaby wspomniany kompleks uczelniano-szpitalny.

Czytaj też: Przystanek Karłowice dla kolei miejskiej Wrocławia. Którą lokalizację wybrać?

 

Klecina

Linia tramwajowa w ul. Przyjaźni ma zostać wydłużona na drugą stronę Ślęzy i doprowadzona do ul. Karmelkowej.

Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Przyjaźni
Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Przyjaźni

Projekt powinien wrócić z listy rezerwowej na listę podstawową funduszy europejskich. Należy zbudować trasę tramwajową wraz z chodnikiem i droga rowerową, bez budowy drogi zbiorczej, która zwiększy ruch samochodów.

Kleczków

Nowy przystanek kolejowy Ołbin na trasie kolejowej obsłuży również wschodnią część Kleczkowa, w tym rozbudowujące się Promenady Wrocławskie.

Potrzebne jest przejście na Dworzec Nadodrze z ul. Dębickiego, które skróci mieszkańcom starego Kleczkowa dostęp do kolei i węzła tramwajowego przy pl. Powstańców Wielkopolskich.

Linia kolejowa nr 143. Dworzec Nadodrze
Linia kolejowa nr 143. Dworzec Nadodrze

Należy postulować budowę zwiększenie kursów autobusowych w kierunku osiedla Promenady Wrocławskie (druga linia albo autobus 11 kursujący co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 poza nimi). W dalszej perspektywie należy rozważyć trasę tramwajową przez osiedle Promenady Wrocławskie.

Niezbędna jest budowa trasy rowerowej wzdłuż wałów na styku osiedli Kleczków i Ołbin, co wymaga budowy przejazdu pod linią kolejową nr 143.

Czytaj też: Potrzebne przejście z Kleczkowa na Dworzec Nadodrze. Jest wniosek do PLK

 

Kowale

Naszym zdaniem preferowanym wariantem trasy na Psie Pole jest trasa przez Kowale, wzdłuż planowanych osiedli mieszkaniowych. Powinna powstać bez szerokiej trasy przelotowej, optymalnie jedynie z drogą rowerową i pieszą.

Na linii kolejowej nr 292 powinna zacząć kursować kolej miejska.

Czytaj też: Linia kolejowa nr 292. Udana reaktywacja na wschodzie Wrocławia

 

W razie niemożności uruchomienia kursów do Dworca Głównego z uwagi na przepustowość estakady kolejowej, należy niektóre kursy skierować, np. do dworca Mikołajów (przez Nadodrze i Szczepin), co i tak przybliży mieszkańców tego osiedla do celów podróży w centrum miasta.

Linia kolejowa nr 292 - stacja Wrocław Kowale
Linia kolejowa nr 292 – stacja Wrocław Kowale

Krzyki-Partynice

Fundamentalną inwestycją dla tego osiedla i dla całego południa Wrocławia jest budowa trasy tramwajowej na Ołtaszyn, która tak naprawdę dojedzie na Partynice.

Czytaj też: Trasa tramwajowa na Ołtaszyn/Partynice. To sposób na odkorkowanie południa Wrocławia!

 

To najbardziej zakorkowana część miasta, położona przy ul. Zwycięskiej, zatem inwestycja powinna zyskać priorytet, zwłaszcza po uchwaleniu przepisów rozporządzenia o przejazdach kolejowo-tramwajowych.

Północna część Krzyków czeka zaś na tramwaj w ul. Racławickiej, jako dalszy ciąg trasy w ul. Gajowickiej. Część zachodnia zyska zaś na budowie trasy tramwajowej na Klecinę.

Przystosowanie Towarowej Obwodnicy Wrocławia do ruchu pasażerskiego włączy zaś osiedle w system kolejowy, przez przystanek przy pętli tramwajowej Krzyki. 

Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) - wiadukt przy al. Karkonoskiej

Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349) – wiadukt przy al. Karkonoskiej

Tym sposobem powstałby węzeł przesiadkowy dla całego południa Wrocławia.

Księże

Należy uruchomić trzecią linię tramwajową z Księża Małego, zgodnie z postulatami rady osiedla. To możliwe, gdyż dawniej kursowała tamtędy trzecia linia tramwajowa (nr 19).

Trasa tramwajowa mogłaby zostać przedłużona dalej, do Księża Wielkiego, zgodnie z planami ze studium zagospodarowania przestrzennego.

Niezbędna jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Krakowskiej i Opolskiej. W dalszej kolejności trasa ta powinna być połączona w ramach drogi metropolitalnej w kierunku gminy Siechnice i Oławy.

Ulica Opolska
Ulica Opolska

Kuźniki

Trasa tramwajowa na Gądów z pętlą przy stacji Kuźniki ma szansę obsłużyć też osiedle.

Osiedle zyska na uruchomieniu kolei miejskiej zarówno ze stacji Kuźniki jak i stacji Nowy Dwór.

Należałoby stworzyć wygodne przejście między stacją Nowy Dwór a osiedlem, które umożliwi korzystanie z kursów kolei regionalnej i miejskiej.

Leśnica

Również dla mieszkańców Leśnicy istotny jest powrót wspólnego biletu na Koleje Dolnośląskie i MPK Wrocław.

Pętla na Leśnicy
Pętla na Leśnicy

Pierwsze wewnątrzmiejskie kursy uruchamiane w ramach Wrocławskiej Kolei Miejskiej powinny w pierwszej kolejności obejmować Leśnicę jako osiedle mocno oddalone od centrum.

Pętla na Leśnicy powinna zostać połączona tramwajowo z dworcem Wrocław Leśnica, umożliwiając przesiadki między dwoma systemami szynowymi.

Częścią osiedla Leśnica są też zakorkowane Stabłowice. W tym przypadku niezbędna jest budowa trasy tramwajowej, która obsłuży mocno rozbudowujące się osiedle oraz umożliwi powstanie kolejnej zabudowy.

Czytaj też: Tramwaj na Stabłowice. Ważne przedłużenie na rozwijające się osiedle

 

Inną częścią są Złotniki, na których powinien powstać przystanek na trasie kolejowej E-30. Przystanek obsługiwałby osiedle Złotniki, ale równiez planowaną strefę przemysłową po południowej stronie.

Również Nowe Żerniki należą do Leśnicy. W tym przypadku nowa trasa tramwajowa powinna być częścią budowy nowej zajezdni tramwajowej.

Osiedle Nowe Żerniki w ramach dalszego rozwoju mogłoby być obsługiwane tramwajami już przy powstaniu bloków mieszkalnych, a nie w kolejnych latach, w celu kształtowania zachowań transportowych nowych mieszkańców.

Czytaj więcej: Zajezdnia tramwajowa i tramwaj na Nowe Żerniki. Projekt wycofano i wraca?

 

Nowe Żerniki
Nowe Żerniki

Muchobór Mały

Osiedle obsługiwane jest przez trasę tramwajową na Nowy Dwór.

Trasa tramwajowa na Nowy Dwór - ul. Strzegomska
Trasa tramwajowa na Nowy Dwór – ul. Strzegomska

Na osiedlu Muchobór Mały należałoby rozważać obwodową trasę tramwajową wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej. 

Korzystny będzie też powrót wspólnego biletu oraz obsługa stacji Muchobór kolejnymi kursami w kierunku Leśnicy i Pracz.

Muchobór Wielki

Najważniejsza dla Muchoboru Wielkiego jest oczywiście budowa trasy tramwajowej na to osiedle, do pętli przy ul. Roślinnej, jako odnoga linii w kierunku Nowego Dworu.

Czytaj też: Tramwaj na Muchobór Wielki planowany od lat. Zapomniana inwestycja?

 

Trasa tramwaju na Muchobór Wielki
Trasa tramwaju na Muchobór Wielki

Przystosowanie linii kolejowej nr 751 dla przewozów pasażerskich również obsługiwałoby to osiedle. Można by zaplanować dwa przystanki: przy rondzie Pileckiego oraz przy ul. Trawowej, a także optymalnie – dwupoziomowe skrzyżowanie kolei i tramwaju.

Czytaj też: Linia kolejowa nr 751. Kolej miejska dla Nowego Dworu i Muchoboru Wielkiego?

Maślice

Kluczowym postulatem jest budowa trasy tramwajowej na Maślice. Dzięki realizacji tej inwestycji aż 11 tysięcy osób zyskałoby dostęp w odległości 500 m do przystanku tramwajowego, a do tego obsługiwałaby planowane w przyszłości osiedla mieszkaniowe.

Czytaj też: Sławomir Czerwiński: Trasa tramwajowa na Maślice nie może być na rezerwie. Czekamy na niego od lat

 

Przez całą długość trasy jest możliwe poprowadzenie jej niezależnie od ruchu samochodowego, nie ma też problemu przecięcia się z trasami kolejowymi. 

Trasa tramwaju na Maślice
Trasa tramwaju na Maślice

W koncepcji przewidziano osiem par przystanków: na wysokości ul. Gosławickiej, przy AOW, ul. Rędzińskiej, Bogatyńskiej, Brodnickiej, na rozwidleniu ul. Maślickiej i trasy tramwajowej, przy ul. Suwalskiej oraz ul. Królewieckiej.

Na budowie trasy tramwajowej zyskają także mieszkańcy Stabłowic czy Pracz Odrzańskich, przez możliwość przesiadki na autobus czy rower.

Istotna jest też budowa przystanku kolejowego Maślice na trasie kolejowej nr 273 oraz zwiększenie liczby kursów miejskich i aglomeracyjnych na tej linii. Przystanek wraz z pętlą tramwajową stworzą istotny węzeł przesiadkowy.

Czytaj też: Tramwaj na Maślice jest istotny dla rozwoju Wrocławia. Inwestycja musi powstać

 

Nadodrze

Dworzec Nadodrze powinien stać się jednym z kluczowych węzłów kolei miejskiej i aglomeracyjnej. Niezbędna jest rozbudowa linii nr 143 do trzech-czterech torów.

Potrzebne jest stworzenie przejścia przez dworzec Nadodrze w kierunku północnym, co ułatwi dojście do Kleczkowa.

Dworzec Nadodrze
Dworzec Nadodrze

Niezbędne jest uporządkowanie parkowania na osiedlu i wprowadzenie zieleni w przestrzeń uliczną, wraz z urządzeniem miejsc do wypoczynku.

Kładka pieszo-rowerowa powinna połączyć prawobrzeżne Nadodrze i Kępę Mieszczańską z osiedlem Szczepin, znacznie skracając drogę względem przejazdu przez mosty Mieszczańskie.

Konieczny jest powrót linii 0 albo innej linii po zakończeniu remontu ul. Pomorskiej.

Czytaj też: Dworzec Nadodrze. Zabytkowa perełka czeka na remont i plan zagospodarowania

Nowy Dwór

Osiedle Nowy Dwór zyskało ostatnio trasę tramwajową. W perspektywie trzeba planować kolejną, trzecia linię tramwajową na osiedle.

Trasa tramwajowa na Nowy Dwór - ul. Marchijska
Trasa tramwajowa na Nowy Dwór – ul. Marchijska

Nowy Dwór również potrzebuje uruchomienia kursów kolei miejskiej w kierunku Leśnicy i /lub lotniska w razie budowy trasy kolejowej w kierunku portu lotniczego.

Przystosowanie linii kolejowej nr 751 dla przewozów pasażerskich również obsługiwałoby to osiedle, w ramach tej inwestycji można by zaplanować zatrzymanie pociągi na stacji Nowy Dwór oraz przy ul. Rogowskiej.

Czytaj też: Tramwaj na Nowy Dwór: budowa to sukces oddolnej akcji mieszkańców. Tylko dwie linie?

Niezbędna jest budowa przystanku kolejowego Wrocław-Ołbin na linii kolejowej nr 143, co włączy osiedle w sieć kolei aglomeracyjnej. Dostępna byłaby dodatkowo przesiadka na tramwaj w odległości 120-150 m od przystanku kolejowego, co pozwoliłoby na szybszą przesiadkę niż na Dworcu Nadodrze, gdzie odległość wynosi od 170 do 250 m.

Czytaj też: Remont linii nr 143 w kierunku Oleśnicy. Potrzebne kolejne tory i przystanek Ołbin

Linia kolejowa nr 143. Przystanek Ołbin - planowane miejsce
Linia kolejowa nr 143. Przystanek Ołbin – planowane miejsce

Należy wdrożyć strefę płatnego parkowania, by zmniejszyć ruch samochodów i obciążenie przestrzeni śródmiejskiej, a także uporządkować parkowanie. Wdrożenia wymaga projekt zielonej ulicy Żeromskiego. Ujednokierunkowienie ulic umożliwi znalezienie przestrzeni na drzewa czy ławki, a także uspokoi ruch.

Ważny dla mieszkańców jest remont ul. Nowowiejskiej (na odcinku między ul. Jedności Narodowej i ul. Wyszyńskiego) i ul. Piastowskiej, wraz z remontem torowiska i budową nowej drogi rowerowej.

Czytaj też: Potrzebny remont Nowowiejskiej: nowe torowisko i droga rowerowa

Nowa droga rowerowa jest niezbędna wzdłuż ul. Sienkiewicza, gdyż to jedyna główna arteria, całkowicie pozbawiona trasy rowerowej.

W dalszej kolejności należałoby zaplanować trasę tramwajowa w ul. Wyszyńskiego, która byłaby istotna także w kontekście budowy trasy tramwajowej na osiedle Psie Pole.

Planowana od lat jest kładka pieszo-rowerowa przez Starą Odrę (ul. Prusa – ul. Mianowskiego) którą należałoby połączyć Ołbin z osiedlem Zacisze, co ułatwi też dojazd w kierunku Psiego Pola.

Ołtaszyn

Budowa tzw. tramwaju na Ołtaszyn bezpośrednio obsługiwać będzie tak naprawdę Partynice, natomiast jego obecność i możliwość dojazdu (np. rowerem) również polepszy możliwości transportowe osiedla Ołtaszyn.

Dalszym ciągiem powinna być rzecz jasna trasa do podmiejskiej Wysokiej, jako pierwszy tramwaj aglomeracyjny, stworzony wspólnie z gminą Kobierzyce. Budowa tego tramwaju powinna być priorytetem związku metropolitalnego Wrocławia.

Wysoka, gmina Kobierzyce
Wysoka, gmina Kobierzyce

Uważamy, że powinien powstać planowany dawniej przystanek Ołtaszyn na linii kolejowej nr 285, a sama linia powinna być rozbudowana do dwóch torów, by uruchomić częste kursy kolei aglomeracyjnej.

Oporów

Osiedle Oporów powinno być obsługiwane przez linię tramwajową, przedłużoną z pętli Oporów albo przedłużoną planowaną trasą tramwajową w ul. Racławickiej.

Droga rowerowa wzdłuż ul. Grabiszyńskiej powinna być wydłużona w stronę południową, by skomunikować Oporów z centrum bezpośrednio, likwidując lukę przy moście Oporowskim.

Most Oporowski
Most Oporowski

Dla osiedla istotne byłoby też powstanie rowerowego zielonego szlaku wzdłuż rzeki Ślęzy.

Osobowice-Rędzin

Osiedle Osobowice-Rędzin wymaga zwiększenia taktu autobusów, co najmniej do 15 minut w godzinach szczytu na liniach 118 i 140.

Niezbędna jest budowa kładki rowerowej przez Odrę w kierunku Pilczyc, a także planowanej kładki przez Widawę, a także rozbudowa nadodrzańskich dróg rowerowych.

Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne

Potrzebne jest uruchomienie kolejnych linii w ul. Popowickiej, np. obsługujących przyszłe pętle tramajowe na Maślicach, Nowych Żernikach i Gądowie.

Trasa tramwajowa na Popowice - ul. Długa
Trasa tramwajowa na Popowice – ul. Długa

Konieczny jest remont i uzupełnienie trasy rowerowej wzdłuż ul. Legnickiej, która jest kluczową arterią miasta.

Rozważenia wymaga dostęp osiedla do kolei. Możliwe jest np. zwiększenie częstotliwości kursów na stacji Popowice, które potem kierowałyby się przez niezbędną do budowy łącznice przez linię kolejową nr 292 w kierunku Polanowic i Sołtysowic.

Na linii kolejowej ne 754 nad ul. Legnicą powinien powstać przystanek kolejowy, który mógłby obsługiwać np. kursy Psie Pole-Leśnica, zatrzymując się w okolicach CH Magnolia co umożliwiłoby przesiadkę na tramwaj.

Polanowice-Poświętne-Ligota

Postulujemy budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Kamieńskiego, która obsłużyłaby też Polanowice.

Istotna dla osiedla byłaby też reaktywacja linii kolejowej nr 292, z przystankami przy ul. Żmigrodzkiej i ul. Kamieńskiego, która umożliwiłaby szybki dojazd do centrum przez Dworzec Mikołajów.

Linia kolejowa nr 292 - okolice ul. Prusickiej
Linia kolejowa nr 292 – okolice ul. Prusickiej

Plac Grunwaldzki

Na os. Plac Grunwaldzki postulujemy uzupełnienie dwukierunkowych dróg rowerowych po obu stronach placu Grunwaldzkiego, np. uzupełnienie luki między mostem Szczytnickim a ul. Bujwida.

Perony tramwajowe na rondzie Reagana powinny zostać podniesione do poziomów wygodnych dla pasażerów.

Drogi rowerowe na rondzie Reagana powinny być przebudowane na asfatlowe, budowa ich z kostki jest rozwiązaniem niekorzystym dla rowerzystów.

Na Moście Grunwaldzkim, zgodnie z postulatem Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, należy przywrócić przedwojenną szerokość chodników, również w celu ułatwienia ruchu rowerowego.

Most Grunwaldzki
Most Grunwaldzki

W ul. Piastowskiej i ul. Nowowiejskiej powinna kursować kolejna, trzecia linia tramwajowa, np. łącząca pl. Grunwaldzki z pętlą Kowale.

Ulica Szczytnicka powinna stać się deptakiem z wyremontowanym torowiskiem, drzewami i trasą rowerową.

Pracze

Dla Pracz Odrzańskich kluczowy jest powrót wspólnego biletu na MPK Wrocław i Koleje Dolnośląskie, a także rozwój kolei metropolitalnej, kursującej często w kierunku Brzegu Dolnego i Wołowa. 

W pierwszym etapie możliwe byłoby wydłużenie z Dworca Głównego kursów z kierunku Strzelina, Jelcza i Oławy.

W przyszłości należałoby planowac przedłużenie linii tramwajowej z Maślic na Pracze, przez Maślice Wielkie.

Przedmieście Oławskie

Należy uruchomić trzecią linię tramwajową z Księża Małego, co zwiększy możliwości dla pasażerów w ul. Traugutta. W przyszłości tramwaje trzeciej linii mogłaby kursować przez torowisko w ul. Kościuszki, które powinno być zrewitalizowane, razem z całą ulicą.

Plac Wróblewskiego, Przedmieście Oławskie
Plac Wróblewskiego, Przedmieście Oławskie

Niezbędna jest budowa tras rowerowych w ul. Kościuszki, ul. Komuny Paryskiej i ul. Traugutta, gdyż obecnie na osiedlu brakuje przejazdu rowerowego na trasie wschód-zachód.

Postulujemy odbudowę kładki pieszo-rowerowej nad torami, wraz z budową przystanku kolei miejskiej Przedmieście Oławskie/Huby.

Przystanek obsługiwałby osiedle Przedmieście Oławskie, zwłaszcza rozbudowujące się okolice ul. Świstackiego i ul. Więckowskiego w okolicy pozbawionej transportu szynowego. Na przystanku skorzystałoby także osiedle Huby. W przyszłości kolejna część terenów kolejowych mogłaby zostać przeznaczona pod zieleń i pod dalszą zabudowę, przy dobrym dostępie do transportu publicznego.

Przedmieście Świdnickie

Dla tego osiedla kluczowa jest rozbudowa estakady kolejowej o czwarty tor, wraz z budową przystanków kolejowych Arkady i Grabiszyńska, co przybliży kolej do mieszkańców i ułatwi przesiadki tramwajowe na węzłach z mniejszymi odległościami niż Dworzec Główny.

Czytaj też: Zabytkowa estakada kolejowa w centrum Wrocławia, popularny „nasyp”

 

Przystanek Arkady byłby kluczowym dla powodzenia kolei miejskiej. To w tym miejscu przybliża się w maksymalnym stopniu do serca miasta. Przystanek tworzyłby wielkie centrum przesiadkowe, jako że skrzyżowanie ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego jest jednym z centralnych węzłów tramwajowych Wrocławia.

P9243467

Przystanek byłby znacznie lepiej skomunikowany z transportem zbiorowym niż Dworzec Główny, z uwagi na niekorzystne położenie przystanków przy dworcu.

Możliwości związane z uruchomieniem Dworca Świebodzkiego są opisane w części dotyczącej Szczepina.

Zmian wymaga Dworzec Główny, gdzie bardzo długie czasy przejścia między tramwajem a pociągiem. Rozwiązaniem dysfunkcjonalnym jest zwłaszcza przystanek przy ul. Kołłątaja. Naszym zdaniem wszystkie przystanki tramwajowe powinny zostać przeniesione w ul. Peronową i ul. Piłsudskiego, z ewentualnym przeniesieniem ruchu samochodowego na ul. Stawową i ul. Kościuszki.

Niezbędna jest możliwie szybka budowa przystanków wiedeńskich w ul. Świdnickiej, wraz z budową kluczowej dla systemu rowerowego trasy w ul. Świdnickiej.

Czytaj też: Apel do mieszkańców Wrocławia: głosujcie na projekt nr 82 – przystanki wiedeńskie w ul. Świdnickiej

 

Tramwaj i samochód w ul. Świdnickiej
Tramwaj i samochód w ul. Świdnickiej

Pawłowice

Również to osiedle czeka na powrót wspólnego biletu na MPK i kolej regionalną.

Wrocław Pawłowice
Wrocław Pawłowice

Istotna jest budowa mijanki na linii kolejowej nr 326, która zwiększy częstotliwość kursów do Trzebnicy, a także elektryfikacja, która pozwoli na kursowanie większych składów. W ramach związku metropolitalnego i tworzonej kolei aglomeracyjnej należałoby dążyć do taktu półgodzinnego, a w godzinach szczytu nawet i częstszego – co w perspektywie wymaga budowy drugiego toru kolejowego.

Powstańców Śląskich

Ulica Powstańców Śląskich (podobnie jak ul. Gajowicka) powinna zostać wyremontowana, by zmniejszyć narażenie mieszkańców na hałas.

W ramach budowy tramwaju w ul. Gajowickiej (wraz z niezbędnym połączeniem przez ul. Zaporoską do ul. Grabiszyńskiej) skomunikowane zostaną też fragmenty os. Powstańców Śląskich, położone w okolicach ul. Zaporoskiej i ul. Gajowickiej. W przyszłości trasa tramwajowa mogłaby zostać przedłużona przez ul. Zielińskiego.

Ulica Gajowicka
Ulica Gajowicka

Należy też rozważyć budowę Śródmiejskiego Tramwaju Południowego, stanowiącego południową obwodnicę tramwajową (między ul. Borowską a ul. Gajowicką). Z pewnością jednak nie powinna powstawać trasa samochodowa, która zwiększałaby ruch autr.

Psie Pole-Zawidawie

Psie Pole czeka najbardziej na budowę obiecywanej przez lata trasy tramwajowej. Naszym zdaniem optymalny wariant to budowa w pierwszym etapie trasy z Kowal na ul. Litewską, wraz z budową nowego osiedla na Kowale. \

Psie Pole - ul. Bolesława Krzywoustego
Psie Pole – ul. Bolesława Krzywoustego

W drugim etapie powinna powstać odnoga na Zakrzów (wraz z powiązaniem z siecią kolejową), a w trzecim – most tramwajowy Zalesie-Kowale, umożliwiający szybkie przemieszczanie się tramwajem.

Również dla Psiego Pola istotną potrzebą jest powrót wspólnego biletu na Koleje Dolnośląskie i MPK Wrocław. 

Kolej metropolitalna powinna być rozwijana, np. o kursy na trasie Długołęka-Psie Pole-Leśnica, co wymagałoby stworzenia przystanku Mikołajów Zachód przy ul. Legnickiej, gdyż obecnie pociąg przez kilka kilometrów przejeżdżałby bez zatrzymania.

Niezbędna jest rozbudowa linii kolejowej nr 143 między Mikołajowem a Psim Polem o dodatkowy tor lub dwa tory i zmiana aktualnie procedowanego projektu.

Dla osiedla Sobieskiego i Zakrzowa ważna jest budowa przystanku kolejowego Wrocław Zakrzów Wschód, która włączy mieszkanców rozbudowującego się osiedla w sieć kolejową.

Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego
Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego

Przystanek stworzyłby możliwość szybkiego dojazdu do centrum dla mieszkańców bloków oraz nowych osiedli, a także planowanego osiedla przy ul. Zatorskiej (PFR Nieruchomości). Obsługiwałby również centra logistyczne przy ul. Bierutowskiej. 

Sołtysowice

Postulujemy budowę wiaduktu przy al. Poprzecznej nad torami kolejowymi jako inwestycji bardziej realnej niż północna obwodnica śródmiejska, mniej ingerująca w środowisko naturalne i mniej wzbudzająca ruch samochdów.

Istotna dla osiedla byłaby też reaktywacja linii kolejowej nr 292, z przystankiem przy ul. Sołtysowickiej.

Należy rozważać możliwość doprowadzenia do osiedla trasy tramwajowej.

Stare Miasto

Niezbędne jest wyznaczenie przejść na powierzchni na najważniejszym we Wrocławiu tramwajowym węźle przesiadkowym na pl. Dominikańskim.

Czytaj też: Potrzebne przejście dla pieszych na pl. Dominikańskim. Ułatwić przesiadki w MPK

Pl. Dominikański - miejsce planowanego przejścia dla pieszych
Pl. Dominikański – miejsce planowanego przejścia dla pieszych

Potrzebna jest budowa drugiego toru tramwajowego w ul. Szewskiej, by zwiększyć możliwości przejazdu tramwajów przez centrum miasta.

Wyzwaniem będzie całkowita zmiana ul. Kazimierza Wielkiego, która powinna pozostać jedynie jako ulica lokalna. Pozostała część powinna zostać zadrzewiona, z ruchem pieszym i rowerowym.

Niezbędne jest poszerzanie sieci deptaków, np. na ul. Ruskiej, Odrzańskiej, Kiełbaśniczej i św. Elżbiety.

Czytaj też: Czy Ruska będzie w pełni deptakiem? Czekamy na decyzję UM

 

Obsługę komunikacyjną Starego Miasta polepszy też uruchomienie Dworca Świebodzkiego dla potrzeb kolei miejskiej.
W dalszej kolejności w ramach rozważanego tunelu Dworzec Główny-Dworzec Świebodzki należałoby zaprojektować przystanek na osiedlu Stare Miasto.

Dworzec Świebodzki
Dworzec Świebodzki

Niezbędne jest uzupełnienie infrastruktury rowerowej przez centrum tak, by możliwy był przejazd we wszystkich możliwych kierunkach.

Swojczyce-Strachocin-Wojnow

Niezbędna jest jak najszybsza budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce.

Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce - ul. Swojczycka
Trasa planowanego tramwaju na Swojczyce – ul. Swojczycka

Na linii kolejowej nr 292 powinna zacząć kursować kolej miejska. W razie niemożności uruchomienia kursów do Dworca Głównego z uwagi na przepustowość estakady kolejowej, należy niektóre kursy skierować, np. do dworca Mikołajów (przez Nadodrze i Szczepin), co i tak przybliży mieszkańców tego osiedla do celów podróży w centrum miasta.

Szczepin

Uruchomienie kolei miejskiej jeszcze bardziej wzmocniłoby stację Mikołajów i przystanek Szczepin, pozwalając na przemieszczanie się w różne kierunki, inne niż oferuje siec tramwajowa.

Wrocław Mikołajów
Wrocław Mikołajów

Obsługę transportową części Szczepina i Przedmieścia Świdnickiego poprawi również uruchomienie Dworca Świebodzkiego dla potrzeb kolei miejskiej. W przyszłości planowana jest też budowa łącznicy w kierunku stacji Wrocław Mikołajów, która umożliwi znaczne poszerzenie możliwości Dworca Świebodzkiego.

Istotna byłaby też budowa połączenia tramwajowego i rowerowego z ul. Szpitalnej do ul. Robotniczej. W tym kontekście należałoby postulować schowanie torów prowadzących do Dworca Świebodzkiego w wykopie.

W dalszej kolejności linia tramwajowa mogłaby zostać przedłużona w stronę ul. Poznańskiej, do trasy na Popowice.

Inną możliwością, bardziej długofalową, jest budowa dworca o nazwie Węzeł Centralny. Przystanek obsługiwałby też ogromne planowane osiedle na obszarze tzw. Centrum Świebodzkiego, a także już istniejące osiedla w ul. Tęczowej.

Linia kolejowa nr 274 przy węźle grabiszyńskim, prowadząca na Dworzec Świebodzki
Linia kolejowa nr 274 przy węźle grabiszyńskim, prowadząca na Dworzec Świebodzki

Na węźle przystankowym przy pl. Jana Pawła II powinny powstać przejścia na powierzchni terenu, co skróci czas przesiadania się.

Świniary

Dla tego osiedla również ważne jest przywrócenie wspólnego biletu na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio.

Autobus 105 powinien kursować w godzinach szczytu co 15 minut.

W ramach organizowania komunikacji aglomeracyjnej, wszystkie autobusy w kierunku Obornik Śląskich powinny być dostępne na wspólnym bilecie z miejskimi.

Tarnogaj

Potrzebna jest budowa przystanku kolejowego Tarnogaj przy ul. Armii Krajowej. Przystanek Tarnogaj obok przystanku Przedmieście Oławskie uzupełniałby sporą lukę na trasie Wrocław Główny – Wrocław Brochów/Iwiny/Wrocław Wojszyce. Umożliwiałby przesiadkę pasażerom z kierunku Siechnic, Oławy, Sobótki i Strzelina w kierunku centrum (pl. Społeczny, pl. Dominikański) bez potrzeby jechania na Dworzec Główny, a także przesiadkę w kierunku Gaju i os. Powstańców Śląskich oraz Wielkiej Wyspy.

Okolica planowanego przystanku Wrocław Tarnogaj
Okolica planowanego przystanku Wrocław Tarnogaj

Widawa

W ramach tworzenia zintegrowanego systemu należałoby stworzyć częstą linię metropolitalną, łączącą Wrocław z Trzebnicą przez Widawę i Wisznię Małą, w takcie co pół godziny i co 15 minut w godzinach szczytu.

Wojszyce

Wzdłuż ul. Grota-Roweckiego powinno powstać przedłużenie trasy tramwajowej w ul. Borowskiej.

Potrzebna jest także droga rowerowa wzdłuż ul. Grota-Roweckiego, potem przedłużona w kierunku Żórawiny.

Wojszyce, ul. Grota-Roweckiego
Wojszyce, ul. Grota-Roweckiego

Dla osiedla korzystne będzie też uruchomienie kolei aglomeracyjnej i zwiększenie częstotliwości kursów na linii kolejowej nr 285. 

Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Wzdłuż ul. Kochanowskiego brakuje dróg rowerowych, które połączyłyby również Psie Pole z placem Grunwaldzkim.

Planowana od lat jest kładka pieszo-rowerowa przez Starą Odrę (ul. Prusa – ul. Mianowskiego) którą należałoby połączyć Zacisze z Ołbiniem, co ułatwi też dojazd rowerowy w kierunku centrum, w tym z kierunku Psiego Pola.

Stara Odra między Ołbinem a Zaciszem
Stara Odra między Ołbinem a Zaciszem

Należałoby wyremontować trasę tramwajową w ul. Mickiewicza oraz ograniczyć ruch samochodów przez park Szczytnicki.

Żerniki

Na Żernikach również kluczowe jest przywrócenie wspólnego biletu na MPK i Koleje Dolnośląskie oraz uruchomienie kursów kolei miejskiej na Leśnicę, obsługujących również przystanek Żerniki.

Czytaj też: Do wrocławskich radnych trafił wniosek, by podjęli uchwałę ws. węzła kolejowego


Fot tytułowe – Wiadukt na trasie tramwajowej na Nowy Dwór / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz