Baza wiedzyKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Tramwaj na Księże Wielkie. Sposób na korki na ul. Opolskiej i zalew aut

Tramwaj na Księże Wielkie od lat był częścią studiów zagospodarowania przestrzennego. Jego budowa rozwiązałaby w dużej mierze problem coraz większej liczby aut, zalewającej miasto od strony Siechnic i Oławy.

Początkiem trasy byłaby istniejąca pętla na Księżu Małym.

Pętla Księże Małe

Czytaj też: Rowerowy Wrocław wymaga inwestycji w sieć tras. Dla bezpieczeństwa i spójności

Plan tramwajowy z 2024 r.

Nieoczekiwanie trasa tramwajowa wzdłuż ul. Opolskiej pojawiła się w przedstawionym przez Jacka Sutryka planie tramwajowym z 2024 r. Przedstawiciele magistratu pisali, że trasa jest „elementem kompleksowej przebudowy ul. Opolskiej, południowej „bramy miasta”.

Urząd Miejski: Korytarz ul. Opolskiej jest zaniedbany, nieprzyjazny dla mieszkańców i użytkowników. Brakuje zieleni, tras rowerowych, wygodnych ciągów pieszych oraz atrakcyjnej komunikacji zbiorowej. Budowa torowiska będzie prowadzona wraz z rewitalizacja ulicy i otoczenia w formule alei – bramy do miasta.

Ulica Opolska

Jak podkreślali urzędnicy, przedsięwzięcie uwzględniła nie tylko przedłużenie tramwaju do granic osiedla, ale również infrastrukturą pieszo-rowerową i zieleń oraz rozwiązaniami błękitno-zielonej infrastruktury.

W rejonie Brochowskiej powstanie nowa pętla oraz parking P+R. Towarzystwo Benderowskie i Akcja Miasto zamierzają postulować budowę możliwie dużego parkingu, by zachować jak najwięcej samochodów poza granicami miasta.

Ulica Opolska

W ramach planowanej inwestycji przewidziano budowę czterech przystanków, w tym jednego na pętli.

Linia tramwajowa ma mieć 1,8 km, a do istniejącego obecnie odcinka jednotoru przy ul. Krakowskiej zostanie dobudowany drugi tor. Z wyliczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia wynika, że z komunikacji tramwajowej będzie mogło skorzystać dodatkowo 6,4 tys. mieszańców.

Zakończenie budowy zaplanowano na 2030 r., a koszt może sięgnąć 100 mln zł. Jednostka prowadzącą inwestycję mają być Wrocławskie Inwestycje.

Czytaj też: Karol Trammer: Polska kolej musi stworzyć lepszą ofertę przewozową. Równe i częste kursy

Rada osiedla zdecydowanie popiera

6 lutego 2024 r., radni osiedlowi spotkali się z Prezydentem Jackiem Sutrykiem i Dyrektorami Departamentów Urzędu Miasta Wrocławia. Podczas posiedzenia poruszony został szereg problemów, a rozmawiano m.in. o ul. Opolskiej.

Ulica Opolska

Rada osiedla w swoim stanowisku stwierdziła, że „Nowe plany miasta dają nadzieję na rozwiązanie problemów komunikacyjnych na naszym Osiedlu”.

Rada Osiedla Księże: – Temat niewydolnej komunikacyjnie i zaniedbanej ul. Opolskiej poruszaliśmy wielokrotnie w rozmowach i korespondencji z Urzędem Miejskim. Nalegaliśmy na opracowanie i szybkie wdrożenie rozwiązań, które poprawią jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Jako Rada Osiedla Księże będziemy dalej angażować się proces poprawy jakości infrastruktury drogowej i komunikacyjnej na naszym osiedlu – zapowiedzieli radni.

Ulica Opolska

Z kolei w 2018 r. o tramwaju aż do Radwanic mówiła Koalicja Obywatelska, zaś 2019 r. radni PiS przedstawili propozycję tramwaju do Radwanic.

Czytaj też: Kolejowa obwodnica Wrocławia. Towarowo-pasażerska – dla Krzyk, Gaju, Gajowic, Borka

Bez budowy drogi, z trzecią linią

Zdecydowanie należy przeciwstawić się propozycjom budowy równoległej tzw. Trasy Krakowskiej, omijającej Księże Małe. Taka trasa spowodowałaby dalszy zalew samochodów.

Utrzymywanie Trasy Krakowskiej w planach może wiązać się również z potrzebą wypłaty odszkodowań oraz zablokowaniem planistycznym terenów pod zabudowę.

Ulica Opolska

Postulatem, który można zrealizować znacznie wcześniej, jest uruchomienie trzeciej linii tramwajowej na pętlę Ksieże Małe. Postulowała to rada osiedla Przedmieście Oławskie.

RO PRzedmieście Oławskie: Zarząd oraz Rada Osiedla Przedmieście Oławskie Wrocław w 2023 roku rozpoczęły starania o uruchomienie kolejnej linii tramwajowej prowadzącej przez Przedmieście Oławskie na Księże.

Rada osiedla tak tłumaczyła powody starań:

  1. Przez Przedmieście Oławskie teoretycznie przejeżdżają 4 tramwaje (linie nr 3, 4, 5, 16), ale praktycznie 2 tramwaje (linie nr 3, 5) przejeżdżają przez ścisłe osiedle, a pozostałe 2 tramwaje (linie nr 4, 16) przejeżdżają właściwie tylko przez ulicę Pułaskiego na osiedlu.
  2. Mimo, że Przedmieście Oławskie oraz Księże rozwijają się i wzrastają, a co za tym idzie zaludniają, to nie dodało im się kolejnych tramwajów, a wręcz odjęło im się 1 tramwaj (linia nr 19), co nastąpiło w 1998 roku.
  3. Trasa przez Przedmieście Oławskie na Księże stanowi jedną z tras tramwajowych we Wrocławiu, przez którą przejeżdża najmniejsza liczba tramwajów (linie nr 3, 5).
  4. Pętla Księże Małe stanowi jedną z pętli tramwajowych we Wrocławiu, na którą przyjeżdża i z której wyjeżdża najmniejsza liczba tramwajów (linie nr 3, 5).
  5. Budując siatkę komunikacji tramwajowej dba się o nowe trasy, ale pomija się trasy stare, takie jak trasa przez Przedmieście Oławskie na Księże, która stanowi jedną z najstarszych tras we Wrocławiu.
  6. Kolejny tramwaj, na wzór istniejących tramwajów, mógłby jeździć przez plac Dominikański, plac Wróblewskiego, ulicę Traugutta i ulicę Krakowską na Księże Małe (ewentualnie po zrobieniu skrętu w ulicę Pułaskiego mógłby jeździć przez ulicę Pułaskiego, ulicę Traugutta, ulicę Krakowską na Księże Małe). Finalnie, po remoncie ulicy Kościuszki i przedłużeniu trasy z Księża Małego na Księże Wielkie, kolejny tramwaj mógłby jeździć przez ulicę Pułaskiego, ulicę Kościuszki i ulicę Krakowską na Księże Wielkie.
  7. Kolejna linia tramwajowa posłużyłaby dla takich osiedli we Wrocławiu jak: Przedmieście Oławskie, Brochów Księże Małe, Księże Wielkie, Mokry Dwór. Ponadto kolejna linia tramwajowa posłużyłaby dla takich gmin pod Wrocławiem jak: Radwanice, Siechnice, Święta Katarzyna. Co najważniejsze, kolejna linia tramwajowa nie tylko polepszyłaby skomunikowanie Przedmieścia Oławskiego z innymi osiedlami Wrocławia, ale i zmniejszyłaby chronicznie panujące w tramwajach przeludnienie.

Czytaj też: Sławomir Czerwiński: Trasa tramwajowa na Maślice nie może być na rezerwie. Czekamy na niego od lat


Fot tytułowe –  Ul. Opolska / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz