KomunikacjaŚrodowiskoWrocław Lipa Piotrowska

Potrzebujemy nowych linii tramwajowych i parków we Wrocławiu

Towarzystwo Benderowskie złożyło wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Dotyczyły one m.in. nowych tras tramwajowych, parków i dóbr kultury współczesnej.

Tramwaje

Wniosek o uwzględnienie nowej trasy tramwajowej na osiedle Lipa Piotrowska (od pętli Poświętne)

Uzasadnienie: Obecnie jest to jedyne osiedle intensywnej zabudowy bez obecnego w studium korytarza tramwajowego. 

Wniosek o uwzględnienie planowanych tras tramwajowych, w tym w szczególności na:

a.) Psie Pole (wraz z Zakrzowem oraz os. przy ul. Litewskiej)

b.) Muchobór Wielki, 

c.) Stabłowice, 

d.) Grabiszynek (ul. Racławicka).

e.) Polanowice ul. Kamieńskiego

f.) Wojszyce przez ul. Borowską

g.) Partynice (ul. Zwycięska)

h.) Gądów Mały (ul. Balonowa)

Transport

Wniosek o uwzględnienie trasy pieszo-rowerowej od ul. Reja do planowanej kładki na osiedle Zalesie.

Uzasadnienie: Ogrody działkowe dzięki takiej trasie przestałyby stanowić zamkniętą przestrzeń, a trasa byłaby dobrą alternatywą dla pieszych i rowerzystów, poza ruchliwymi trasami.

Wniosek o rezygnację z Trasy Obornickiej oraz węzła z AOW

Uzasadnienie:  Dalsza rozbudowa układu drogowego nie jest rozwiązaniem problemów komunikacyjnych aglomeracji, zwłaszcza że w tym miejscu istnieje trasa kolejowa. Budowa trasy może zaszkodzić okolicy pól irygacyjnych, cennej przyrodniczo.

Wniosek o rezygnację z Trasy Swojczyckiej.

Uzasadnienie:  Trasa to przykład drogi, która byłaby nadmierną rozbudową układu drogowego w stosunku do potrzeb, zwłaszcza w kontekście potrzeby znacznego zwiększenia udziału transportu publicznego, oraz remontu równoległej trasy kolejowej.

Przyroda

Wniosek, by w przypadku zachowania terenu ogrodów działkowych na terenie osiedla Ołbin, określenie go jako parku działkowego, tj. nie tylko obszaru zamkniętych ROD, ale także z udziałem zieleni parkowej, placów zabaw, przejść pieszych i przejazdów rowerowych, małej gastronomii, itd.

Uzasadnienie: Tereny ROD służą obecnie głównie działkowiczom, a mogłyby bardziej otwierać się na miasto, tworząc formy przejściowe między terenem ROD a parkiem.

System Informacji Przestrzennej
System Informacji Przestrzennej

Wniosek o uwzględnienie jako kierunku zagospodarowania powstania rezerwatu przyrody Pola Irygacyjne

Uzasadnienie:  Teren pól irygacyjnych to cenny przyrodniczo obszar, zwłaszcza gdy chodzi o gatunki ptaków. O powstanie takiego rezerwatu zabiegają przyrodnicy.

Dobra kultury współczesnej

Wniosek o uwzględnienie w studium następujących dóbr kultury współczesnej:
a) kościół parafialny Świętego Ducha przy ul. Bardzkiej 2–4,
b) kościół parafialny Matki Bożej Królowej Pokoju przy ul. Ojców Oblatów 1,
c) kościół parafialny św. Wawrzyńca przy ul. Ottona Bujwida 51,
d) kościół parafialny św. Stanisława Kostki przy ul. Hubskiej,
e) kościół parafialny Chrystusa Króla przy ul. Młodych Techników 17,
f) most Pokoju,
g) most Rędziński,
h) zespół budynków naukowo-dydaktycznych przy ul. Ignacego Łukasiewicza 7–9, obecnie Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,
i) budynek audytorium w zespole budynków naukowo-dydaktycznych przy ul. Zygmunta Janiszewskiego 7–17, obecnie Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej,
j) budynek naukowo-dydaktyczny przy pl. Grunwaldzkim 11, obecnie Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej,
k) budynek naukowo-dydaktyczny przy pl. Grunwaldzkim 24 i ul. Grunwaldzkiej 53–55, obecnie Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego,
l) zespół budynków Instytutów Matematyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Grunwaldzkim 2/4,
m) budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Rudolfa Weigla 12, obecnie Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
n) budynek mieszkalno-usługowy przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 80-86,
o) budynki mieszkalno-usługowe tzw. Plac Młodzieżowy przy ul. Świdnickiej 2, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, 8c, ul. Szewskiej 78, 79, 80, 81, ul. Oławskiej 1, 3, 5,
p) budynek mieszkalno-usługowy Dom Naukowca przy pl. Grunwaldzkim 15–21,
q) galeriowiec mieszkalno-usługowy przy ul. Stalowej 63, ul. Grabiszyńskiej 133 i ul. Spiżowej 2,
r) budynki mieszkalne przy ul Podwale 45–46,
s) dom jednorodzinny Igloo przy ul. Stanisława Moniuszki 33,
t) domy atrialne przy ul. Akacjowej 13a, 13b,
u) dawny hotel pielęgniarek Akademii Medycznej przy ul. Ślężnej 88–96,
v) szkoła przy ul. Łukasza Górnickiego 20, obecnie Szkoła Podstawowa nr 84, w) szkoła przy ul. Grochowej 36-38, obecnie Szkoła Podstawowa nr 43,
x) budynek centrum medycznego oraz rzeźba plenerowa „Łabędzie” przy ul. Legnickiej 40, obecnie Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej DOLMED,
y) budynek biurowy przy ul. gen. Romualda Traugutta 1–7, obecnie ZREMB,
z) budynek usługowy Solpol I przy ul. Świdnickiej 21–23,

Volens nolens kraplak / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volens nolens kraplak / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

aa) pawilony handlowe przy ul. Grabiszyńskiej 22–34 i 128,
bb) dzielnica mieszkaniowa „Plac PKWN” w rejonie pl. Legionów oraz ulic: marsz. Józefa Piłsudskiego, Tęczowej, Prostej, Iwana Pawłowa, Świętej Trójcy,
cc) zespół mieszkaniowy „Gajowice” w rejonie ulic: Grabiszyńskiej, Oporowskiej, Cynowej, Niklowej i pl. Srebrnego,
dd) osiedle Przyjaźni przy ul. Krzyckiej,
ee) osiedle Kuźniki w rejonie ulic: Hermanowskiej, Koszalińskiej, Sarbinowskiej,
ff) osiedle WSM „Pod Jaworami” w rejonie ulic: Sudeckiej, Jaworowej, Lipowej i Wiązowej,
gg) osiedle Popowice w rejonie ulic: Niedźwiedziej, Jeleniej, Rysiej i Legnickiej,
hh) osiedle domów jednorodzinnych „Budowlani” w rejonie ulic: Agrestowej, Czereśniowej i Wojszyckiej,
ii) mozaika w hallu basenu przy ul. Teatralnej 10–12,
jj) rzeźba „Jagusia Mobile” przed wejściem do kompleksu przemysłowego przy ul. Grabiszyńskiej 241, obecnie obiekty HUTMEN S.A.,
kk) rzeźba „Atom” przy ul. Fryderyka Joliot Curie,
ll) rzeźba „Przejście” przy skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i marsz. Józefa Piłsudskiego,
mm) pomnik Mikołaja Kopernika przy ul. ks. Piotra Skargi.

fot. na górze strony – aut. Skwarkson1680 / CC-BY-SA 4.0

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie