Kultura i naukaWrocław Grabiszyn

Bohater w czasach pandemii i wojny w Ukrainie. Konferencja z udziałem prof. Urszuli Glensk

O współczesnym bohaterstwie dyskutować będą naukowcy  w piątek w centrum historii Zajezdnia. Poruszyć chcą rożne aspekty problemu: od kwestii genderowych w języku przez COVID-19 po gry wideo.

Konferencja doktorantów Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego „Bohater naszych czasów” rozpocznie się w piątek w centrum historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 o godz. 10 i potrwa do godz. 17. Portal Hipermiasto jest patronem medialnym konferencji.

Organizatorzy podkreślają, że warto zastanowić się, kim jest człowiek obecnej epoki, jakie są jego kreacje językowe i reprezentacje medialne. Sporne jest, co oznacza dziś bohaterstwo – zarówno to codzienne, jak i wynikające z wyjątkowych okoliczności. Szczególną uwagę zwrócić chcą na to, jak współcześnie, w czasach kryzysu, rozwijane jest pojęcie bohaterstwa, a także na jego genderowy aspekt oraz reprezentacje w mediach.

Jedną z gościń konferencji będzie prof. Urszula Glensk, która przedstawi prezentację „Mikrohistorie a opowieści głównego nurtu w literaturze dokumentalnej”.

Dr Adam Flamma pokaże, jak postaci bohaterów w grach wideo dostosowane są do wymagań współczesnych graczy. Dr hab. Agnieszka Małocha zastanowi się nad feminatywami w opisie bohaterskości, a Alicja Derych będzie szukać odpowiedzi na podstawie słownika relacyjnego.

Anna Borkowska przygotuje prezentację o wpływie języka inkluzywnego na postrzeganie bohaterów, Wojciech Milczarski przedstawi analizę gramatyczną, a Natalia Czudek opowie o postantropocentrycznej wizji heroizmu. Andrzej Graul pochyli się nad tematem „konsumenta wypalonego”.

W konferencji można także uczestniczyć za pomocą platformy Teams, rejestrując się pod linkiem.

Program konferencji

10:00 rozpoczęcie konferencji
10:15 dr hab. Agnieszka Małocha – Bohater, bohaterka czy bohater_ka naszych czasów? Prolegomena językoznawcze
11:00 Alicja Derych – Bohater, bohaterka i bohaterstwo w Słowosieci – polskim słowniku relacyjnym
11:20 Wojciech Milczarski – Analiza gramatycznego aspektu czasowników użytych przy opisach ‘bohaterów’ oraz wpływ tegoż aspektu na postrzeganie postaci
Dyskusja
12:00 – 12:30 przerwa kawowa
12:30 dr Adam Flamma – Digital protagonist – dostosowywanie postaci w grach wideo do wymagań współczesnych graczy
13:15 Magdalena Witkowicz – Ofiary choroby czy pandemiczni bohaterowie? – metafory walki w listach o zmarłych na COVID-19
13:35 Anna Borkowska – Postrzeganie bohaterów i zabójców w dzisiejszym świecie: Wpływ języka inkluzywnego w mediach
Dyskusja
14:15 – 15:45 przerwa obiadowa
15:45 dr hab. prof. UWr Urszula Glensk – Mikrohistorie a opowieści głównego nurtu w literaturze dokumentalnej
16:30 Andrzej Graul – Konsument wypalony – reprezentacyjny przedstawiciel epoki późnego kapitalizmu
16:50 Natalia Czudek – Nie-ludzki bohater – postantropocentryczna wizja heroizmu na przykładzie powieści Blösch Beata Sterchiego

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie