EkonomiaFelietonyPolecamy

7 pytań o World Games we Wrocławiu

 

Proces przygotowań do igrzysk World Games w 2017 r. wciąż nie jest całkowicie jawny. Nie znamy szczegółów umowy, na podstawie której impreza jest przygotowywana, zawartej pomiędzy Gminą i tajemniczą organizacją IWGA. Nie wiemy, jaki będzie koszt organizacji igrzysk, na co konkretnie zostaną wydane pieniądze wrocławian, jakie wynagrodzenia, nagrody i premie otrzymali szefowie spółki zajmującej się organizacją TWG… By rozwiać wątpliwości, zwróciliśmy się do urzędników z siedmioma pytaniami. 

 

Szanowni Państwo,
Na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o udostępnienie:
1. zestawienia poniesionych i planowanych (na lata 2016-17) wydatków spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o.,
2. zestawienia wynagrodzeń, premii i nagród przyznanych członkom zarządu i radzie nadzorczej ww. spółki,
3. zestawienia kosztów organizacji World Games, które poniesie Gmina Wrocław (nie dotyczy inwestycji w infrastrukturę),
4. informacji, jaką kwotę i dlaczego Gmina zapłaci za transmisję zawodów w telewizji (zazwyczaj telewizje kupują prawa do transmisji),
5. informacji, czy ww. spółka zostanie zlikwidowana niezwłocznie po ukończeniu procesu rozliczania finansowego World Games,
6. zestawienia planowanych wpływów związanych z organizacją World Games oraz wyliczeń, na podstawie których oszacowano potencjalne wpływy,
7. wszelkich analiz i biznesplanu, na podstawie których zdecydowano o ubieganiu się o przyznanie World Games.

 

A teraz cierpliwie czekamy na odpowiedź.

Aleksander Obłąk