Newsy

Razem i Zieloni: Konieczna jest zmiana w przyznawaniu mieszkań komunalnych

Dzisiaj przed rozpoczęciem obrad Rady Miejskiej Wrocławia Partie Razem i Zieloni wraz z Ireną Terpiłowską zorganizowali konferencję prasową, w której wyrazili protest wobec prowizorycznych zmian do uchwały o przyznawaniu mieszkań najbardziej potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Wrocławia. Zdaniem działaczy głosowane dzisiaj zmiany to jedynie próba uciszenia protestów.

“Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego nie była zmieniana od 12 lat” – powiedział Paweł Pomian z partii Zieloni. – “Chcemy m.in. większej liczby punktów za posiadanie dziecka, za dłuższy okres oczekiwania, wprowadzenia kryterium przemoc w rodzinie oraz kontroli ośrodków i schronisk.”

“Propozycja przyznania osobie uciekającej przed przemocą jedynie 3 punktów to skandal” – skomentowała Irena Terpiłowska, pomysłodawczyni oryginalnego wniosku, która od dawna walczy o lepsze warunki dla ofiar przemocy domowej. “W żadnym stopniu nie zmieni to naszej ciężkiej sytuacji, a ma na celu jedynie uciszenie protestów w tej sprawie.”

“Obowiązkiem miasta i społeczności, jaką razem tworzymy, jest dbać o komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców” – powiedział profesor Wojciech Browarny z partii Razem. “Wrocław na to stać, tylko władze muszą zmienić priorytety przy tworzeniu budżetu i wydatkowaniu miejskich środków.”

“Chcemy wprowadzenia realnej polityki mieszkaniowej” – dodała Katarzyna Wieliczko z partii Razem. – “Musimy natychmiast zaprzestać wyprzedaży miejskich mieszkań i zrobić rewizję obecnego zasobu.”

Na radzie miejskiej pojawiła się również Inicjatywa 8 marca, feministyczna organizacja, która protestowała przeciwko prowadzonej przez ratusz polityce mieszkaniowej.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie