NewsyZobacz teksty

Referendum we Wrocławiu 2015: martwi frekwencja, cieszą odpowiedzi wrocławian!

Znamy już wyniki referendum ogłoszonego przez władze Wrocławia. Niestety, organizatorom nie udało się przekonać wystarczającej liczby wrocławian do pójścia do urn wyborczych. Ale cieszy nas, że wyniki referendum praktycznie w całości są zgodne z naszymi postulatami.

Według danych podanych przez Miejską Komisję Wyborczą, frekwencja we wrocławskim referendum wyniosła 10,56 proc. uprawnionych do głosowania. Aby wynik referendum był wiążący prawnie dla władz miasta, frekwencja powinna zaś wynieść co najmniej 30 proc. mających prawo głosu. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przed referendum zapowiedział jednak, że uszanuje jego wyniki niezależnie od frekwencji. Trzymamy za słowo, Panie prezydencie!

Mimo kiepskiej frekwencji, referendum we Wrocławiu dostarczyło ważne i dobre informacje. Odpowiedzi udzielone przez wrocławian niemal w całości odpowiadają bowiem postulatom głoszonym na naszych łamach i popieranych m.in. przez TUMW oraz Akcję Miasto.

Referendalne pytanie nr 1 brzmiało: “Czy jesteś za ochroną historycznego centrum Wrocławia poprzez stopniowe ograniczanie ruchu samochodowego w centrum, czyli na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto?”. Odpowiedzi TAK udzieliło 67,5 proc. głosujących w referendum.

Na pytanie nr 2 “Czy jesteś za tym, aby w przyszłości we Wrocławiu powstało metro?”, 53,5 proc. głosujących odpowiedziało NIE. Po referendum urzędnicy magistratu zapowiedzieli, że w tej sytuacji podejmą próby poprawianie sytuacji transportowej Wrocławia m.in. za sprawą budowy kolei miejskiej.

Pytanie nr 3 brzmiało: “Czy jesteś za tym, aby w przyszłości Wrocław ubiegał się o organizację imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu międzynarodowym, takich jak Europejska Stolica Kultury 2016 i World Games 2017?”. Tutaj wyraźna większość głosujących miała inne zdanie niż np. wrocławskie ruchy miejskie. Odpowiedzi TAK udzieliło 71,8 proc. głosujących. Szanujemy zdanie wyborców i będziemy pracowali nad tym, aby proces ściągania do Wrocławia wielkich imprez odbywał się w atmosferze dialogu z mieszkańcami miasta. I będziemy przekonywać urzędników, by częstotliwość organizowania tego typu wydarzeń we Wrocławiu była mniejsza, co też powinno wpłynąć korzystnie na miejski budżet.

Wrocławianie nie pozostawili praktycznie żadnych wątpliwości co do swojego zdania o konieczności lepszego dbania o stan kamienic, wnętrz międzyblokowych oraz podwórek w mieście. Aż 89 proc. głosujących odpowiedziało TAK na pytanie, czy miasto powinno mocniej angażować się finansowo w tym obszarze.

***
fot. Jakub Zasina, Wikipedia/CC BY 2.5.