WBO

WBO2017 #368: Żernicki Park Sportu i Rekreacji

Mieszkańcy Żernik chcą wziąć odpowiedzialność za rozwój parków we Wrocławiu  i stworzyć miejsce, które nie tylko ładnie wygląda, ale także mobilizuje do aktywności fizycznej, pomaga w edukacji i wychowa kolejne pokolenia wrocławian.

Żernicki Park Sportu i Rekreacji stałby się centrum aktywnego wypoczynku nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla osiedli przyległych. Idealny park powinien być podzielony na strefy, w których każda grupa wiekowa chętnie spędzałaby czas – idealny park zatem to miejsce, które łączy pokolenia.

Podział parku na strefy
Podział parku na strefy

W zgłoszonym do WBO projekcie zawarty jest: plac zabaw dla najmłodszych, pumptrack (trasa rowerowa dla starszych dzieci) oraz górka saneczkowa (utworzona z gruzu po wysprzątaniu terenu). Dodatkowo mają pojawić się ścieżki dla pieszych i rowerzystów, łączące teren parku z ul. Rumiankową i ul. Kardamonową oraz nasadzenia drzew (dokonywane przez mieszkańców).

Przykłady zagospodarowania parku
Przykłady zagospodarowania parku

Podsumowanie projektu #368:

  • Projekt rejonowy – rejon nr 13 (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł (duży projekt rejonowy)
  • OSIEDLE: Żerniki
  • KATEGORIA: zieleń/rekreacja
  • BUDŻET ZGŁOSZONY: 750 000 zł

Projekt na oficjalnej stronie WBO. Popiera go Rada Osiedla Żerniki.

Tegoroczne głosowanie na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim trwa ponad dwa tygodnie (w tym trzy weekendy): od 15 września do 2 października. Głosować można tak, jak do tej pory: elektronicznie i na formularzach papierowych. Więcej informacji na stronie WBO.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie