WBOWrocław Gajowice

WBO2017 #576: Miejsce do zabawy dla dzieci – ul. Krucza/Mielecka

Projekt WBO 576 to inicjatywa mająca na celu stworzenie małego placu zabaw na podwórku kamienic przy ulicy Kruczej/Mieleckiej (osiedle Gajowice). Od kilku lat mieszkańcy podwórka starają się zmieniać przestrzeń dla dzieci poprzez takie akcje jak Kino Plenerowe Krucza  lub też malowanie murali przy współuczestnictwie dzieci. Jednak rzeczą, której szczególnie brakuje, jest właśnie plac zabaw. Podwórko w tej chwili stanowi cień tego, co było na nim przed trzydziestoma laty – resztki piaskownic z rosnącą w nich trawą, rozpadająca się drabinka oraz przekrzywiony trzepak to w tej chwili jedyne atrakcje. W ramach wnioskowanego budżetu mieszkańcy planują zainstalować kilka atrakcji dla dzieci, uzupełnić je o ławki, kubły na śmieci oraz stojak rowerowy, a także zrewitalizować niewielki fragment trawnika.

W Analizie Funkcjonalnej Osiedli osiedle Gajowice pod względem zadowolenia z osiedla lokuje się na przedostatnim miejscu na 52 ankietowane osiedla i projekt WBO 576 – Miejsce do zabawy dla dzieci ul. Krucza/Mielecka – jest jednym z kroków mających zwiększyć zadowolenie z okolicy i przywiązanie do niej, szczególnie u dzieci.

Podsumowanie projektu #576:

  • Projekt rejonowy
  • Rejon nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
  • KATEGORIA: place zabaw
  • BUDŻET ZGŁOSZONY:  250 000 zł

Więcej informacji o działaniach mieszkańców ulicy Kruczej można znaleźć na stronie internetowej ulicy: http://krucza.org i jej profilu na fejsbuku.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie