PolecamyPrzestrzeńZabytki

Petycja: Apelujemy o Zabytki

Od wielu lat Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków dostaje wielokrotnie niższe fundusze na dotacje dla obiektów zabytkowych niż jego odpowiednicy w innych województwach. W planie Budżetu Państwa na 2017 rok jest to tylko 113zł na każdy zabytek na Dolnym Śląsku, podczas gdy na Podkarpaciu jest to ponad 2,080zł! Czy nasze zabytki są naprawdę o tyle mniej warte?

Pomóż to zmienić i wyślij petycję do dolnośląskich posłów – niech zawalczą o nasze dziedzictwo!

Klikając w przycisk „Podpisz petycję” zgadzasz się na wysłanie e-maila do wszystkich dolnośląskich posłów

[emailpetition id=”2″]

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Apeluję o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie w Budżecie Państwa na 2017 rok odpowiednich środków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na Dolnym Śląsku. W przedstawionym Sejmowi projekcie Budżetu (podobnie jak w ubiegłych latach), Dolnośląski Wojewódzki Konserwatora Zabytków dostaje do dyspozycji jedynie 947 tys. złotych przeznaczonych na ten cel – 113zł na każdy zabytek w województwie. Nie tylko jest to kwota skrajnie niska, ale również rażąco niesprawiedliwa – w tym samym Budżecie zabytki w Małopolsce i Podkarpaciu otrzymują przeciętnie odpowiednio 1076zł i 2082zł, czyli nawet 18-krotnie więcej niż na Dolnym Śląsku! W praktyce oznacza to, że Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie jest w stanie dotować remontów zabytków nieruchomych – takich jak zagrożone zawaleniem pałace i kościoły.

Jako reprezentanci naszego regionu, najbogatszej w zabytki krainy w Polsce, nie mogą Państwo dopuścić do takiej niesprawiedliwości, skutkującej bardzo złym stanem technicznym naszych zabytków. Jedynie Państwa interwencja jest w stanie zabezpieczyć większe finansowanie naszego dziedzictwa i zachowanie go w całości dla kolejnych pokoleń. Mam nadzieję, że dolnośląscy posłowie będą w tej sprawie działać zgodnie i ponad partyjnymi podziałami.

Zdaję sobie sprawę z konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych w tej kwestii. Obecny system podziału środków nie jest oparty o logiczne odzwierciedlenie potrzeb regionów, co generuje skrajne i nieuzasadnione różnice w budżetach Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. W związku z tym, postuluję serię poprawek zapewniających sprawiedliwy podział funduszy na poszczególne województwa, który odzwierciedla liczbę zabytków będących pod opieką poszczególnych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Jest on oparty o dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2016 roku. Propozycje sumują się do zera, nie wymagają więc dodatkowych środków z Budżetu.

zabytki_poprawka

Postulowany system podziału jest oparty o obiektywne, klarowne i logiczne kryteria, które zapewnią, że środki w dyspozycji poszczególnych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków odzwierciedlać będą skalę stojących przed nimi zadań. Wierzę, że takie rozwiązanie przyczyni się do lepszego i sprawiedliwego wykorzystywania funduszy na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

 • W województwie dolnośląskim znajdują się 8 384 zabytki nieruchome, czyli 12% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie dolnośląskim (część 85/02 dział 921 rozdział 92120 pozycja 92) o kwotę 2 990 tys. złotych do łącznej wysokości 3 937 tys. złotych, czyli 12% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się 3 036 zabytków nieruchomych, czyli 4% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 5% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie kujawsko-pomorskim (część 85/04 dział 921 rozdział 92120 pozycja 90) o kwotę 401 tys. złotych do łącznej wysokości 1 426 tys. złotych, czyli 4% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie lubelskim znajduje się 3 820 zabytków nieruchomych, czyli 5% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 4% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie lubelskim (część 85/06 dział 921 rozdział 92120 pozycja 85) o kwotę 443 tys. złotych do łącznej wysokości 1 794 tys. złotych, czyli 5% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie lubuskim znajduje się 4 311 zabytków nieruchomych, czyli 6% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 2% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie lubuskim (część 85/08 dział 921 rozdział 92120 pozycja 89) o kwotę 1 236 tys. złotych do łącznej wysokości 2 024 tys. złotych, czyli 6% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie łódzkim znajduje się 2 716 zabytków nieruchomych, czyli 4% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 5% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie łódzkim (część 85/10 dział 921 rozdział 92120 pozycja 92) o kwotę 225 tys. złotych do łącznej wysokości 1 275 tys. złotych, czyli 4% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie małopolskim znajduje się 5 299 zabytków nieruchomych, czyli 7% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 17% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie małopolskim (część 85/12 dział 921 rozdział 92120 pozycja 94) o kwotę 3 212 tys. złotych do łącznej wysokości 2 488 tys. złotych, czyli 7% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie mazowieckim znajdują się 7 163 zabytki nieruchome, czyli 10% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie mazowieckim (część 85/14 dział 921 rozdział 92120 pozycja 91) o kwotę 2 413 tys. złotych do łącznej wysokości 3 363 tys. złotych , czyli 10% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie opolskim znajdują się 3 153 zabytki nieruchome, czyli 4% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie opolskim (część 85/16 dział 921 rozdział 92120 pozycja 86) o kwotę 450 tys. złotych do łącznej wysokości 1 480 tys. złotych, czyli 4% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie podkarpackim znajduje się 4 758 zabytków nieruchomych, czyli 7% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 30% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie podkarpackim (część 85/18 dział 921 rozdział 92120 pozycja 89) o kwotę 7 672 tys. złotych do łącznej wysokości 2 234 tys. złotych, czyli 7% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie podlaskim znajduje się 2 287 zabytków nieruchomych, czyli 3% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 1% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie podlaskim (część 85/20 dział 921 rozdział 92120 pozycja 87) o kwotę 756 tys. złotych do łącznej wysokości 1 074 tys. złotych, czyli 3% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie pomorskim znajduje się 3 507 zabytków nieruchomych, czyli 5% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie pomorskim (część 85/22 dział 921 rozdział 92120 pozycja 87) o kwotę 657 tys. złotych do łącznej wysokości 1 647 tys. złotych, czyli 5% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie śląskim znajduje się 3 936 zabytków nieruchomych, czyli 6% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 9% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie śląskim (część 85/24 dział 921 rozdział 92120 pozycja 94) o kwotę 1 038 tys. złotych do łącznej wysokości 1 848 tys. złotych, czyli 6% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie świętokrzyskim znajdują się 1 654 zabytki nieruchome, czyli 2% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 5% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie świętokrzyskim (część 85/26 dział 921 rozdział 92120 pozycja 88) o kwotę 773 tys. złotych do łącznej wysokości 777 tys. złotych, czyli 2% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie warmińsko-mazurskim znajduje się 5 915 zabytków nieruchomych, czyli 8% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie warmińsko-mazurskim (część 85/28 dział 921 rozdział 92120 pozycja 90) o kwotę 1 877 tys. złotych do łącznej wysokości 2 777 tys. złotych, czyli 8% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie wielkopolskim znajdują się 7 153 zabytki nieruchome, czyli 10% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 5% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie wielkopolskim (część 85/30 dział 921 rozdział 92120 pozycja 91) o kwotę 1 671 tys. złotych do łącznej wysokości 3 359 tys. złotych, czyli 10% przeznaczanych na ten cel funduszy;
 • W województwie zachodniopomorskim znajduje się 3 690 zabytków nieruchomych, czyli 5% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie zachodniopomorskim (część 85/32 dział 921 rozdział 92120 pozycja 99) o kwotę 829 tys. złotych do łącznej wysokości 1 733 tys. złotych, czyli 5% przeznaczanych na ten cel funduszy.

Liczę, że dzięki Państwa zaangażowaniu w tę kwestię uda się uratować wiele dolnośląskich zabytków już w przyszłym roku.

Z poważaniem,

[signaturelist id=”2″]

6 komentarzy do “Petycja: Apelujemy o Zabytki

 • Zgadzam się z p. Januszem. To Wrocław zagarnia zbyt dużo pieniędzy przez co brakuje ich na zabytki w mniejszych miastach Dolnego Śląska. Ta cała Europejska Stolica Kultury potrzebna wszystkim jak dziura w moście. Chyba tylko po to żeby leczyć metropolitarne kompleksy niektórych wrocławian. Zresztą to samo dotyczy innych dziedzin np. transportu, gdzie za pieniądze wszystkich Dolnoślązaków realizuje się kolej miejską dla Wrocławia. Wrocław jest spłukany (16 mld długów) w związku z czym wysysa województwo żeby realizować własne inwestycje. W innych regionach nie ma takich dysproporcji ponieważ stolice województw nie są tak zaborcze jak na Dolnym Śląsku. Przez to wydaje się że ogólnie pieniędzy jest więcej. Konieczna jest zmiana władz bo na razie układ że Dutkiewicz rządzi województwem z pewnością nie służy Dolnemu Śląskowi. Wrocław lubi wycierać sobie gębę Dolnym Śląskiem, tzn. gdy potrzeba pieniędzy trąbi się jaki to cały Dolny Śląsk jest poszkodowany. Gdy pieniądze się pojawią to wtedy we Wrocławiu mają Dolny Śląsk gdzieś, cała kasa praktycznie idzie na Wrocław. A Dolny Śląsk dalej jest biedny.

 • Widzę, że mój komentarz nie ukazał się. Co w nim było takiego niestosownego? Łamał jakiś regulamin, prawo? Czy też jego treść komuś się nie spodobała? Cenzura kwitnie na tym portalu. Po co to okienko do wpisywania komentarzy, skoro i tak manipulujecie opiniami tak jak się wam podoba? Przynajmniej teraz wiem, że chodzi wam tylko o wyłudzenie więcej pieniędzy, a nie o uczciwą dyskusję na temat finansowania zabytków. Szkoda, choć można się było domysleć. Tak się składa że jestem „z branży”, więc parę decydentnych osób się dowie o waszych metodach działania, wkrótce też cała sprawa zostanie szczegółowo opisana i upubliczniona na moim profilu facebookowym. Raczej chwały wam to nie zrobi. Mimo to życzę powodzenia, choć z tego rodzaju arogancją w podejściu do ludzi na waszym miejscu nie liczyłbym na wiele. Raczej to zniechęca do pomocy takim osobom niż zachęca, proszę potem nie płakać, że dostajecie mało pieniędzy.

 • Najwyższy czas dokonać zmian w podejściu do ochrony zabytków w województwie dolnośląskim. Panujący tutaj od lat system państwowej służby ochrony zabytków jest skorumpowany i nieudolny, a zabytki niszczeją i bezpowrotnie przepadają. Przykładem tej dramatycznej sytuacji jest choćby protest społeczny mieszkańców Wrocławia wobec planów wyburzenia zabytkowych elewatorów przy ul. Rychtalskiej na Różance. Niestety nie idą za tym do dziś zmiany w zakresie podejścia do ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. Urzędnicy mają się dobrze, pieniędzy brak. Z punktu wiedzenia Warszawy problem zabytków na „ziemiach odzyskanych” jest mało znaczący, bo to … nie 'nasze’ tylko 'poniemieckie’. Taki sposób myślenia decydentów z 'centrali’ sięga jeszcze lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku i zawarty jest w sloganie „cały naród buduje swoją stolicę” – co oznaczało również w stosunku do zabytków gospodarkę rabunkową i państwowy szaber prowadzony na ziemiach zachodnich i północnych. Nie zmieniła tej sytuacji akcja „Oddajcie co nasze” prowadzona przed kilkunastu laty. Jak widać do 'centrali’ nic nie dotarło. 'Centrala’ ma się dobrze.

  • Co ma Warszawa do elewatorów na Różance? Za elewatory odpowiadają WYŁĄCZNIE władze Wrocławia, które mają w nosie swoje zabytki. Za władze Wrocławia z kolei odpowiadają mieszkańcy Wrocławia, którzy wybierają co roku nieudolne władze. Niedługo Warszawa będzie też odpowiadać za psie kupy na trawnikach we Wrocławiu albo brak kiełbasy w sklepach. Rozumiem wrocławskie kompleksy na punkcie Warszawy i innych miast, ale znaj granice swoich pomówień.

 • Bzdurne te wyliczenia. Województwo dolnośląskie wcale nie dostaje kilkunastokrotnie mniej na zabytki niż inne województwa (bo niby dlaczego miałoby tak mało dostawać?). Prawda jest taka, że gros funduszy zabiera Wrocław, przez co dla reszty województwa tak mało zostaje. Przypomnijmy sobie aferę sprzed kilku miesięcy, gdy Wrocław o 1/3 obciął fundusze na kulturę w województwie, bo potrzebne mu były pieniądze na organizację ESK. Problem województwa dolnośląskiego nie tkwi w małej liczbie pieniędzy na zabytki, ale w niesprawiedliwym ich podziale przez same władze województwa. Przypomnijmy, że na Dolnym Śląsku de facto rządzi ekipa Dutkiewicza – prezydenta Wrocławia. Trudno oczekiwać żeby takie władze dbały o interes reszty województwa poza Wrocławiem. Zajmuję się zawodowo sprawami zabytków i wiem „od podszewki” jak to wygląda.

 • Jestem za z tego powodu że w mojej gminie Walim sprzedano kilka zabytków w prywatne rece i za parę lat można będzie wywozić po nich gruz.

Możliwość komentowania została wyłączona.