PolecamyPrzestrzeńWBO

WBO2017 #486 Akcja Plac – Przyjaźni/Krzycka

Zbieg ulic Przyjaźni i Krzyckiej jest dziś szary i błotnisty, zupełnie rozjechany przez samochody. A może stać się zieloną oazą wśród nowych bloków, jeśli tylko zdobędzie wystarczającą liczbę głosów w zielonej dogrywce Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt #486 zakłada wykonanie skweru – parku kieszonkowego u zbiegu ulic Przyjaźni i Krzyckiej. Teren o nierównej nawierzchni gruntowej w chwili obecnej wykorzystywany jest jako nieformalny parking. Funkcja nabyta stanowi niebezpieczeństwo, ponieważ wjazd aut na działkę wykonywany jest poprzez istniejące torowisko od strony ulicy Przyjaźni lub przez chodnik od strony ulicy Krzyckiej.

Projekt zakłada:

  • oddzielenie placu słupkami i szpalerem krzewów od torowiska,
  • wykonanie nowych nasadzeń,
  • wykonanie placu wypoczynkowego wraz z małą architekturą,
  • postawienie miejsc parkowania rowerów,
  • wyodrębnienie miejsca dla małej gastronomi
  • postawienie tablicy ogłoszeń lokalnych.

Skwer będzie mieć bardzo wielu potencjalnych użytkowników. Wynika to m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa przystanku autobusowego, ścieżki rowerowej, dużej liczby sklepów, ciągów pieszej i jezdnej komunikacji oraz licznych zabudowań osiedli wielorodzinnych.

W okresie letnim na placu będzie mogła być prowadzona okresowa sprzedaż owoców, warzyw , lodów i innych produktów małej gastronomi.

PicsArt_12-05-06.06.36

Zielona przestrzeń w tej części osiedla stanowiłaby uzupełnienie istniejących już funkcji przylegających terenów usługowo – mieszkalnych. Wypłynęłaby też na poprawę bezpieczeństwa tego miejsca oraz poprawiła niewątpliwie jego aspekt wizualny.

Podsumowanie projektu #486:

  • Próg budżetowy: do 250 000 zł (mały projekt zielony)
  • ostateczny zakres projektu zostanie ustalony w trakcie konsultacji z mieszkańcami w 2018 r.

Projekt na oficjalnej stronie WBO.

Zielona dogrywka w WBO trwa od 6 do 13 grudnia. Głosować można bez względu na wiek, tylko elektronicznie tutaj.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie