Uwagi Towarzystwa Benderowskiego i TUMW do planowanych zmian w prawie o rewitalizacji

Towarzystwo Benderowskie wspólnie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia złożyły uwagi do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu projektu

Read more