NewsyPrzestrzeń

Uwagi Towarzystwa Benderowskiego i TUMW do planowanych zmian w prawie o rewitalizacji

Towarzystwo Benderowskie wspólnie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia złożyły uwagi do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji.

Dokument opracowany przez MIB jest dostępny tutaj. W naszych uwagach do rozporządzenia sugerujemy, aby rozporządzenie szeroko i precyzyjnie określało zakres ingerencji w ramach obszaru rewitalizacji. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wszelka ingerencja we własność prywatną, ale i gminną, musi mieć jasną podstawę w przepisach prawa i nie może być przedmiotem domniemywań. Chodzi zatem o precyzję, której brakuje w projekcie rozporządzenia przygotowanym przez resort infrastruktury i budownictwa.

Uchwałodawca gminny powinien też zyskać jasną podstawę prawną, która pozwoli na szerokie ustalanie niezbędnych przepisów tak, żeby określone niezbędne rozwiązania nie okazały się sprzeczne z prawem. Obecny projekt rozporządzenia umożliwia wiele regulacji, wiele z nich niestety jest niemożliwe.

Szczegółowa lista uwag zgłoszonych przez Towarzystwo Benderowskie oraz TUMW:

 uwagiMIBfoto

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie