KomunikacjaŚrodowiskoZobacz teksty

Czy Wrocław chce walczyć ze smogiem?

Z funduszy unijnych na poprawę ochrony środowiska powinno się sfinansować radykalną poprawę transportu zbiorowego (w tym kolej aglomeracyjną) oraz nowe parki, a nie poszerzanie dróg, które zwiększą liczbę samochodów wjeżdżających z okolic Wrocławia do miasta – piszą przedstawiciele partnerów społecznych.

Dla Wrocławia został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który określa, jak wydamy fundusze unijne przeznaczone na ten cel. W założeniu ma spowodować, by transport i energetyka we Wrocławiu zużywały mniej energii, zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast Europy są to bardzo ważne zadania.

Nie rozumiemy, dlaczego w PGN znalazły się projekty drogowe, polegające na poszerzaniu dróg wlotowych do Wrocławia. Takie rozwiązanie zachęci mieszkańców okolic naszego miasta do przyjeżdżania samochodem. Już dzisiaj do Wrocławia codziennie wjeżdża 200 tys. samochodów, które korkują centrum. Brakuje zaś kompleksowych projektów dotyczących transportu publicznego, np. szybkiej kolei miejskiej i aglomeracyjnej, linii tramwajowych (m.in. na Psie Pole), nie przewidziano też np. działań dotyczących wspólnego biletu na różne typy transportu we Wrocławiu i okalających go gminach tak, aby transportem publicznym można było poruszać się sprawniej i taniej w obrębie aglomeracji.

W obliczu tak niezrozumiałych zapisów w dokumencie dotyczącym teoretycznie ekologicznego transportu i energetyki partnerzy społeczni (Stowarzyszenie Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Fundacja EkoRozwoju, Towarzystwo Benderowskie, Stowarzyszenie Ochrony Drzew “miastoDrzew”, Stowarzyszenie Eko-Unia i Wrocławska Inicjatywa Rowerowa) zgłosili uwagi do tego planu podczas konsultacji społecznych.

Transport

Obecna oferta komunikacji zbiorowej i liczba dróg rowerowych musi ulec zdecydowanej poprawie, by wrocławianie chcieli skorzystać z alternatywnych środków transportu.

W naszych uwagach zaapelowaliśmy o przeznaczenie funduszy na inwestycje, które przekonają do codziennego korzystania z tramwajów, kolei, rowerów i chodzenia pieszo (nowe linie tramwajowe, kładki pieszo-rowerowe nad rzekami, modernizacja infrastruktury kolejowej, nowe przystanki kolejowe, nowe przejścia dla pieszych, rewitalizacja placów, strzeżone parkingi rowerowe przy stacjach kolejowych, nowe stacje roweru miejskiego).

Gdy chodzi o drogi, postulujemy zwłaszcza remonty ulic w centrum, które po przebudowie mogą służyć również rowerzystom i komunikacji zbiorowej (jak Pomorska czy Gajowicka). Dzięki takim działaniom poprawi się komfort życia w mieście, zmniejszą korki, obniży się poziom hałasu i zanieczyszczeń.

Inwestowanie w szerokie drogi na przedmieściach przyczyni się do zwiększonego ruchu aut w mieście, zwłaszcza w dojazdach z okolicznych gmin, a więc również do zanieczyszczeń. Nie powinno się tego typu inwestycji finansować z funduszy przeznaczonych na gospodarkę niskoemisyjną.

Zieleń

Zawnioskowaliśmy, by nowe nasadzenia i tereny zielone realizować przede wszystkim na terenach gęsto zabudowanych, na rozbudowujących się osiedlach i wzdłuż głównych ulic oraz o zwiększenie o połowę ilości parków i skwerów, a także o lepszą ochronę drzew przed wycinkami i w trakcie prowadzenia inwestycji.

Wnioskowaliśmy też m.in. o rewitalizację istniejących terenów zieleni (m.in. Bulwar Słoneczny, Park Grabiszyński – teren po dawnej szkółce ogrodniczej, plac Legionów), tworzenie niewielkich przydomowych parków, a także tworzenie zielonych dachów i ścian w nowych i modernizowanych budynkach.

Cele

Zaproponowaliśmy podłączenie większej ilości starych budynków do sieci ciepłowniczej i zwiększenie środków na program wymiany pieców węglowych. Urzędnicy założyli tylko 17 mln zł na nową odsłonę programu, co jest niewystarczające dla tysięcy kamienic ogrzewanych węglem. Zawnioskowaliśmy także o wyodrębnienie programu na wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.

Problemem jest brak wizji wprowadzania zmiany oraz brak priorytetów w wyborze zadań do realizacji. Przyjęcie czytelnych kryteriów ustalania priorytetów zadań w PGN jest szczególnie ważne wobec ograniczonej puli środków, a także w obliczu zakładanej struktury dokumentu pozwalającej na bieżąco dodawać kolejne zadania.

W połowie sierpnia ma zostać opublikowane zestawienie uwag przyjętych i odrzuconych. Będziemy o nich informować.

PDF ze wszystkimi naszymi uwagami, wraz z uzasadnieniem – KLIKNIJ

 

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***

fot. Simone Ramella, flickr.com/ CC BY 2.0.

Licencja Creative Commons
Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie