KomunikacjaPolecamy

Wrocław potrzebuje resetu w transporcie publicznym!

Przeanalizowaliśmy uwagi, jakie MPK zgłosiło do Planu Transportowego. Lektura tego dokumentu, który pojawił się podczas konsultacji społecznych, jest porażająca! Przewoźnik wytyka liczne błędy i sprzeczności, zarówno w danych źródłowych, jak i we wnioskach (szczegóły poniżej). Potwierdza się to, o czym mówiliśmy od początku – pokazany Plan Transportowy nadaje się tylko do kosza. Powinien zostać wycofany i napisany od nowa.

Potrzebujemy jednocześnie resetu polityki transportowej. Od dawna apelujemy o zwiększenie środków na komunikację zbiorową. Między wierszami to samo pisze MPK: „obecne wydatki stanowią wartość wyjątkowo niską na tle innych polskich miast o porównywalnej wielkości”.

Proponujemy więc zwiększenie wydatków do ok. 500 mln zł, podobnie jak w Poznaniu i Krakowie. Będzie to realny dowód na lepszą politykę i rzeczywiste postawienie na transport zbiorowy.

Szczegóły uwag MPK do Planu Transportowego:

  • plan zakłada istotne zmniejszenie oferty, z 37 do 32 mln tzw. wozokilometrów (czyli odległość, jaką łącznie przejeżdżają wszystkie autobusy i tramwaje), w szczególności w autobusach: z 24 mln do 16 mln wozokm rocznie,czyli o 1/3! To oznacza radykalne cięcia nie tylko w centrum (gdzie są tramwaje), ale także na osiedlach (gdzie tramwajów nie ma). MPK zauważa, że na osiedlach trzeba zwiększać, a nie zmniejszać obsługę komunikacyjną. „W tym kontekście dokument ten trudno nazwać planem rozwoju” – konkluduje przewoźnik
  • takie drastyczne cięcia oferty autobusowej są niezgodne z obowiązującą umową MPK-Miasto, która przewiduje co najmniej 21 mln wozokilometrów rocznie. A na taką zmianę umowy muszą zgodzić się… banki – bo obietnica zlecania dużych przewozów była dla banków zabezpieczeniem kredytu, który MPK wzięło na kupno dwukierunkowych tramwajów Skoda (jeżdżą na liniach 31, 32, 33)
  • założenia Planu powodują konieczność zakupu dodatkowych 58 tramwajów. Oznacza to też budowę nowej zajezdni (400 mln netto), czego zaplanowane wydatki nie przewidują. Za to Plan zakłada, że nie trzeba kupować autobusów, bo będą duże cięcia. MPK wykazuje, że w 2022 r. zostanie tylko 129 autobusów zdatnych do ruchu (reszta będzie za stara), a taką ilością po prostu nie da się objechać linii.
  • przewoźnik podkreśla też, że autor planu zaprzecza sam sobie: w Planie założono wydatki na transport zbiorowy w 2022 r. w wysokości 334 mln zł. Natomiast ten sam autor w opracowaniu sprzed kilku lat, dotyczącym Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego (czyli m.in. ITS, tramwaj plus), szacował te wydatki na… 490 mln zł.

MPK kończy swoje uwagi stwierdzeniem, że Plan „zawiera błędne dane, często niespójne z założonymi działaniami”. Należy zwrócić też uwagę, że pod uwagami podpisał się cały zarząd MPK.

Uwagi MPK Wrocław do projektu Planu Transportowego

***
Fot. Tenautomatix, Wikipedia/ CC BY-SA 3.0.