Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaWybieram kolej

Wybieram kolej. Pytamy o Kolej Plus na Dolnym Śląsku

„Kolej Plus” to Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej do 2028 roku. Jak podają Polskie Linie Kolejowe, celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Rządowy program Kolej+, w ramach którego dofinansowanie otrzymają trzy inwestycje kolejowe w naszym regionie, pomoże rozbudować kolejową mapę Dolnego Śląska i ułatwić mieszkańcom komunikację między miastami naszego województwa – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Trzy projekty, zgłoszone przez samorząd województwa, otrzymają rządowe dofinansowanie w ramach programu Kolej+. Projekty, które uzyskały dofinansowanie to:
•    Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław. Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór wraz z przywróceniem Dworca Świebodzkiego. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń na kierunkach Wrocław – Środa Śląska, Wrocław – Wołów oraz Wrocław – Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów.
•    Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia, co umożliwi skomunikowanie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska.
•    Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego, który został przejęty przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Nie zakwalifikował się jednak projekt Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna, która jest własnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 pomiędzy stacjami Wrocław Główny a Kobierzyce.

Podróżni na dworcu w Sobótce na linii kolejowej nr 285
Podróżni na dworcu w Sobótce na linii kolejowej nr 285 / CC-BY-NC-SA 4.0.

Pierwotnie rozważana była także Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno (skomunikowanie Sycowa, Kępna, Wielunia ze stolicą Dolnego Śląska), jednakże – co jest dobrą informacją – ma być ona realizowana ze środków PLK.

Czytaj też: Wybieram kolej. Pociągi wrócą do Świeradowa-Zdroju!

Nasze pytania o Kolej Plus

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu marszałkowskiego z następującymi pytaniami:

  1. Jaka będzie rola Samorządu Województwa Dolnośląskiego i samorządów powiatowych i gminnych w projektach Kolej Plus?
  2. Jakie będą koszty, które poniosą samorządy? Czy znany jest kosztorys? Jaki będzie udział województwa, powiatów i gmin? Co jeśli koszty będą większe niż przewidywano pierwotnie?
  3. Czy jest możliwy powrót na listę projektu dotyczącego linii 285? Od czego to zależy i czy województwo będzie monitorować temat? Czy jest możliwa zmiana wariantu, który został wybrany?
  4. Czy urząd marszałkowski miał kontakt z Polskimi Liniami Kolejowymi w sprawie wybranych projektów? Na czym polegał ten kontakt? Czy są zaplanowane spotkania w tej sprawie? Jakie spotkania zaplanowano w gronie samorządowców?
  5. Jakie są przewidywane na obecny moment daty rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przewidywanego uruchomienia przewozów kolejowych na poszczególnych liniach planowanych do remontu z programu Kolej Plus?
  6. Jaka jest planowana oferta przewozowa dla projektów Kolej Plus? W jakich dokładnie relacjach i z jaką częstotliwością?
  7. Czy Urząd Marszałkowski posiada wiedzę dotyczącą projektu remontu linii kolejowej nr 281 na trasie Oleśnica – Syców – Kępno (która była pierwotnie rozważana pod względem programu Kolej Plus)? Jeśli tak – kiedy mogą ruszyć pociągi i jaka jest planowana trasa pociągów?

Wnieśliśmy również o przesłanie treści studium wykonalności dla wszystkich czterech projektów Kolei Plus, zgłoszonych w województwie dolnośląskim.

Czytaj też: Wybieram kolej. Wykorzystujmy zabytkowe perony dworcowe!


Fot. tytułowe: Linia kolejowa nr 285 w Jerzmanicach /  Marek Mróz / CC-BY-SA 3.0 


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie