Klimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Kamienna Góra: pytamy urzędników o modernizację zalewu

Kamienna Góra, 18-tysięczne miasto położone między Wałbrzychem a Jelenią Górą, otrzymała  5,7 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich na modernizację infrastruktury wokół zbiornika-zalewu.

Zalew powstał w latach 70., a położony jest przy ul. księcia Bolka I.

Przygotowany został już projekt budowlany, są także zabezpieczone pieniądze na jego realizację. Projekt ma objąć też przebudowę ścieżek rekreacyjnych, zagospodarowanie terenu, budowę amfiteatru oraz remont obiektów mostowych. Zgodnie z założeniami, ma powstać też parking i plac zabaw w okolicach ulicy Leśnej.

Jak zapowiadają urzędnicy, zaplanowana została także budowa filtra biologicznego, który będzie oczyszczał wodę zasilającą zbiornik. Ma zostać zmodernizowany układ zrzutu wody do rzeki Zadrna w okolicach plaży, który ma pomóc w usuwaniu zastoin. Powstanie także dodatkowe ujęcie wody i rurociąg zasilający. Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi dla wykonawców tych robót.

Nasze pytania

Chcielibyśmy poznać szczegóły, zwłaszcza w kontekście ekologicznej roli zalewu. Dlatego Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu miasta w trybie art. 61 Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z następującymi pytaniami:

 

  1. Na czym polegać ma inwestycja w zakresie “kompleksowej modernizacji terenu nad kamiennogórskim Zalewem”?
  2. Jakie są planowane koszty? Kiedy jest planowane rozpoczęcie i zakończenie prac?
  3. Czy w sprawie tej inwestycji byli konsultowani eksperci ds. przyrody? Jeśli tak – proszę o podanie ustaleń wraz z danymi ekspertów. Jeśli  nie – czy będą konsultowani?
  4. Na czym polegać ma budowa filtra biologicznego? Jaki jest cel inwestycji?
  5. Na czym polega planowana modernizacja układu zrzutu wody?
  6. Jaką rolę pełnić będą dodatkowe ujęcie wody i rurociąg zasilający?
  7. Czy planowana jest wycinka drzew? Jeśli tak – proszę o wymienienie wszystkich okazów. Czy planowane jest posadzenie nowych drzew?
  8. Czy planowana jest budowa dróg rowerowych? Jeśli nie – czy zostały uwzględnione potrzeby rowerzystów? Jeśli tak – z jakiej nawierzchni?
  9. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na prace?
  10. Czy w sprawie inwestycji zorganizowano lub planowane są konsultacje społeczne?

Wystąpiliśmy również o przesłanie wszelkich dokumentów, związanych z tą inwestycją, w szczególności koncepcji, projektów, umów, decyzji lub pozwoleń.


Fot. tytułowe: Zalew w Kamiennej Górze. Fot. UM Kamienna Góra


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie