FelietonyKultura i naukaPolecamyZabytkiZobacz teksty

Kultura Wysoka – rewitalizacja wieży ciśnień na Brochowie w WBO 2017

Towarzystwo Przyjaciół Brochowa kilka lat temu uratowało wieżę ciśnień przed planami wyburzenia i prowadzi w niej działalność promującą lokalną historię oraz tworzącą lokalną kulturę i tożsamość. Teraz zgłasza jej rewitalizację do WBO 2017. Projekt nosi numer: 466.

Aktualnie wykorzystywany jest jedynie parter wieży, na którym w okresie wiosenno-letnio-jesiennym organizowane są wystawy czasowe poświęcone historii Brochowa, jak i aktualnym tematom związanym z życiem osiedla. Towarzystwo chciałoby rozszerzyć działalność związaną z wykorzystaniem wieży na cele kulturalne, do tego jednak konieczna jest rewitalizacja owego zapomnianego przez miasto Wrocław obiektu. Po rewitalizacji zwiększy się przestrzeń spotkań i wystaw, możliwe będą odczyty i wystawy wspomagane sprzętem elektronicznym, jak np. ekran LCD lub projektor (dziś niemożliwe przez zły stan instalacji elektrycznej), oferowanie poczęstunku, czy po prostu oświetlenie i ogrzewanie.

W ramach projektu TPB chce przeprowadzić:

 • wykonanie chodnika do wieży długości 25m i szerokości 1m, likwidacja istniejących barier architektonicznych w postaci wysokiego krawężnika i murka ogrodzenia

  wiezacisnienwbo
  Oprac. dr inż. Zbigniew Kuriata
 • renowację i wykonanie brakującego skrzydła drzwi wejściowych do wieży

  Fot. szymski.pl za zgodą autora
  Fot. szymski.pl za zgodą autora
 • wymianę okien w wieży

  IMG_3145
  Fot. Janusz Krzeszowski, wroclaw.pl, za zgodą autora.
 • modernizację istniejących metalowych schodów na pierwsze i drugie piętro wieży

  IMG_3073 (1)
  Fot. Janusz Krzeszowski, wroclaw.pl, za zgodą autora.
 • wykonanie nowej posadzki ceglanej na parterze ok. 40 m2

  IMG_3065 (1)
  Fot. Janusz Krzeszowski, wroclaw.pl, za zgodą autora.
 • wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej

  IMG_3045
  Fot. Janusz Krzeszowski, wroclaw.pl, za zgodą autora.
 • poprawę możliwości ogrzewania wieży, o ile będzie to możliwe.

Budynek znajduje się na stanie Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich i jest użyczony Towarzystwu Przyjaciół Brochowa. Wnioskodawca jest członkiem TPB. Projekt był zgłaszany w 2014 roku z nr 297, niestety, przegrał z ogólnomiejską konkurencją. O historii wieży Towarzystwo Przyjaciół Brochowa opowiada w cyklu Nieznany Wrocław.

W praktycznej realizacji należy zwrócić uwagę na:

 1. Przy projekcie chodnika trzeba wziąć pod uwagę korytowanie (w tym wywiezienie ziemi) oraz wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z polbruku w kolorze szarym.
 2. W drzwiach wejściowych pozostało jedno skrzydło drzwiowe oryginalne (drzwi dwuskrzydłowe rozwierane z naświetleniem, stąd konieczność wykonania drugiego skrzydła na wzór istniejącego).
 3. Okna drewniane pojedyncze.
 4. Wykonanie nowej posadzki wewnętrznej wieży wiąże się z koniecznością skucia betonu o głębokości ok. 20cm, wywiezienia i utylizacji gruzu oraz wykonania warstw podbudowy z ew. założeniem warstwy izolacji przeciwwilgociowej poziomej.
 5. Istniejąca instalacja elektryczna jest aluminiowa.
 6. Aby można było wykorzystać wyższe kondygnacje potrzeba modernizacji/wymiany schodów.

Projekt został przygotowany przez dr inż. Zbigniewa Kuriatę z Towarzystwa Przyjaciół Brochowa.

Piotr Szymański

Doktorant informatyki na Politechnice Wrocławskiej, stypendysta programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.