Wrocław Gajowice

Wybory do Rad Osiedli: Paweł Jarnicki do RO Gajowice

Paweł Jarnicki od 7 lat (jako trzecie już pokolenie z rodziny) mieszka przy ul. Stalowowolskiej – szczęśliwie żonaty ojciec dwójki dzieci, doktor nauk humanistycznych (literaturoznawstwo); Prezes Zarządu ’Projektu Nauka. Fundacji na rzecz promocji nauki polskiej’; członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów (Wrocław); od 2013 do 2016 r. badacz stowarzyszony z Federalną Politechniką Zuryską; organizator kilku konferencji naukowych; Paweł Jarnickiautor przeszło 20 publikacji naukowych.

Jest kandydatem niezależnym, który w kwestiach zasadniczych zgadza się z Bezpartyjnym Wrocławiem, bliskie są mu też postulaty Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Startuje w okręgu nr 3 na pozycji 3.

KOMUNIKACJA I TOŻSAMOŚĆ

  • Priorytetem będzie dla mnie usprawnienie komunikacji pomiędzy mieszkańcami osiedla a radą poprzez nową stronę internetową, newsletter i portale społecznościowe.
  • Myślę, że warto też popracować nad lokalną tożsamością mieszkańców Gajowic (w Analizie Funkcjonalnej Osiedli Wrocławia Gajowice wypadły bardzo źle, jeśli chodzi o ‘relatywną siłę społeczności lokalnych’), przyda się to do lepszej koordynacji projektów WBO.

REMONTY I ORGANIZACJA

  • Uważam, że należy lobbować za remontem głównych ulic Gajowic (Gajowickiej, Kruczej, Stalowej i Mieleckiej), bo są pokryte kostką brukową, która generuje hałas; wzdłuż każdej z nich powinna biec ścieżka rowerowa.
  • Część bocznych ulic naszego osiedla (po odpowiednich remontach) powinna uzyskać status „strefy zamieszkania” (np. rejon Kolbuszowska, Połaniecka, Stalowowolska i Tarnobrzeska).
  • Wszystkie boczne ulice naszego osiedla powinny być budowane według trzech najważniejszych zasad – parkowanie tylko w wydzielonych miejscach parkingowych, dużo zieleni, podwyższone przejścia dla pieszych.
  • Skrzyżowanie ulic Kruczej z Mielecką i Stalową zdecydowanie powinno zostać przekształcone w rondo. Zwiększy to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
  • W 2014 r. w WBO głosowany był projekt monitoringu wizyjnego Gajowic. Uważam, że należy do tego tematu powrócić, monitoring kluczowych skrzyżowań uczyniłby nasze osiedle bezpieczniejszym.

Ulice wchodzące w skład okręgu nr 3: Aleja Gen. Hallera N 31-81A, Buska, Gajowicka N 121-161, Kolbuszowska, Krucza N 61-91, P 70-142, Mielecka, Połaniecka, Pretficza 34-55, Stalowowolska, Stopnicka, Sztabowa P 2-18, N 21-37, Tarnobrzeska, Wróbla.

W okręgu nr 3 można głosować maksymalnie na 6 osób.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie