Aglomeracja WrocławskaBaza wiedzyŚwidnicaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław JagodnoWrocław Krzyki-PartyniceWybieram kolej

Linia kolejowa 285. Trasa do Sobótki zrewitalizowana dla mieszkańców

Linia kolejowa nr 285 z Wrocławia do Kobierzyc, Sobótki i Świdnicy przez wiele lat była nieczynna w ruchu pasażerskim. Pojawiały się nawet pomysł przekształcenia jej w drogę rowerową albo w trasę tramwajową.

W 2015 r. Akcja Miasto wspólnie z Towarzystwem Benderowskim i Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, przesłali do dolnośląskich samorządowców list z prośbą o wsparcie działań mających na celu remont linii kolejowej do Sobótki. Wyrażali w nim nadzieję, że w najbliższych latach odcinek ten stanie się ważnym elementem Kolei Aglomeracyjnej.

Czytaj też: Wrocławska Polityka Mobilności. Dokument dobry, ale nierealizowany

Aktywiści w 2015 r.: potrzebny remont trasy

Aktywiści przekonywali, że linia wspomogłaby zakorkowane południe aglomeracji i ułatwiłaby dojazd z Ołtaszyna, Partynic, Wojszyc, Bielan, Kobierzyc czy Sobótki. Obsługiwałaby również ruch turystyczny, a także służyłaby przewozom towarowym (kamieniołomy w Sobótce). Do Sobótki można by przedłużyć istniejące kursy z Trzebnicy, tworząc linię prowadzącą przez cały Wrocław i tworzącą zalążek kolei aglomeracyjnej, która powinna być stworzona przez województwo i gminy, na czele z Wrocławiem. Koleje Dolnośląskie zakupiły nowy spalinowy tabor, który to umożliwi.

Jak wspominali działacze, przykład trasy Wrocław-Legnica udowadnia, że dobra oferta jest w stanie przyciągnąć pasażera, a to o zmniejszy zanieczyszczenia i ograniczy korki. Dodali, że nie trzeba wielkiej modernizacji za setki milionów, na którą czekalibyśmy latami. Kluczowe jest zapewnienie rozsądnej prędkości i budowa brakujących przystanków kolejowych, a resztę prac warto etapować i zaplanować na przyszłość.

Zaapelowali również do Ministerstwa Infrastruktury, by uwzględniło linię do Sobótki w programie “Pomoc państwa w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową”.

Linia kolejowa nr 285
Linia kolejowa nr 285  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Remont linii kolejowej do Sobótki i Świdnicy

W 2014 r. województwo zadeklarowało przejęcie trasy. Ostatecznie jednak remont zrealizowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która zachowała władztwo nad trasą.

Koszy rewitalizacji linii nr 285 wyniósł niemal 217 mln zł. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

– Uruchomienie połączenia kolejowego z Wrocławia do Świdnicy jest oczekiwane zarówno przez mieszkańców Wrocławia, w tym mieszkańców południowej części stolicy Dolnego Śląska, ale również Bielan Wrocławskich, Kobierzyc, Sobótki i Świdnicy, którzy zyskają bezpośrednie połączenia do stacji Wrocław Główny. Z połączenia skorzystają także turyści, wyjeżdżający w rejon Ślęży – mówił podczas otwarcia marszałek Cezary Przybylski.

Specjalnie do obsługi tej trasy Koleje Dolnośląskie kupiły pociągi hybrydowe Impuls 2.  Niestety, niektóre kursy samorządowego przewoźnika regionalnego nie zatrzymują się na przystankach Wrocław Partynice przy ul. Zwycięskiej (nowo wybudowanym) i Wrocław Wojszyce przy ul. Grota Roweckiego (przeniesionym), co utrudnia korzystanie z przewozów wewnątrz miasta.

Odcinek Wrocław – Świdnica przez Sobótkę to również pierwsza trasa, po której kursują rowerowe wagony KD. Koleje Dolnośląskie wyremontowały dwa wagony specjalnie do przewozu rowerów Ich remontem i adaptacją do nowej funkcji zajęła się firma Sarkom z podwrocławskiej Oleśnicy.

Linia kolejowa nr 285. Pociąg KD i wagon rowerowy
Linia kolejowa nr 285. Pociąg KD i wagon rowerowy  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Niestety, w ramach prac budowlanych spółki PKP PLK nie został wykonany przystanek Wrocław Jagodno przy ul. Buforowej. Obiekt ten, przewidziany m.in. w studium zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, mógłby tworzyć węzeł przesiadkowy wraz z planowaną trasą tramwajową na Jagodno.

Czytaj też: Strefa Czystego Transportu dla zdrowia wrocławian. Potrzebny ambitny wariant

Linia kolejowa nr 285 na estakadzie?

Województwo dolnośląskie planuje również remont linii nr 310 z Kobierzyc przez Łagiewniki i Niemczę do Piławy Górnej, która odbiega od linii nr 285. Z uwagi na dodatkowe kursy, a także ewentualne kursy aglomeracyjne, niezbędna staje się odbudowa drugiego toru na odcinku do Kobierzyc.

W ramach programu Kolej Plus rozważano również budowę estakady na wrocławskim odcinku trasy oraz dwóch torów do Kobierzyc. Z uwagi na koszty jednak projekt nie zakwalifikował się do realizacji i znalazł się na liście rezerwowej rządowego programu infrastrukturalnego.

Linia kolejowa nr 285
Linia kolejowa nr 285  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

W ramach prac nad Towarowa Obwodnicą Wrocławia PKP Polskie Linie Kolejowe zaproponowały z kolei przeniesienie linii 285 na TOW, na odcinku między ul. Agrestową a ul. Buforową.

Miłosz Cichuta z Akcji Miasto i Klubu Sympatyków Kolei uważa jednak, że to zły pomysł i postuluje realizację innego projektu: – Uważam, że z uwagi na charakter przewozów na Towarowej Obwodnicy Wrocławia, linia nr 285 prowadząca ze Świdnicy i Sobótki powinna iść własnym nasypem lub estakadą. Przez wspólny dwukilometrowy odcinek linia będzie miała zbyt małą przepustowość. Trzeba rozważyć, co jest fizycznie możliwe, ale ważne jest, by nie zabetonować małej przepustowości na lata. Oczywiście, łącznica z Dworca Głównego powinna powstać. W południu aglomeracji drzemie ogromny potencjał i włączenie linii nr 285 na TOW mogłoby uśmiercić ambitne plany.

Czytaj też: Sławomir Czerwiński: Trasa tramwajowa na Maślice nie może być na rezerwie. Czekamy na niego od lat


Fot tytułowe –  Linia kolejowa nr 285 / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie