Wrocław Ołbin

Wybory do Rad Osiedli: Zawalczmy o Ołbin

Zawalczmy o Ołbin to inicjatywa społeczna powstała na Ołbinie. Jednym z naszych celów jest zmiana postrzegania Osiedla Ołbin przez Wrocławian. Pragniemy pokazać, że w mieszkańcach naszego osiedla drzemie olbrzymi potencjał. Inicjatywę tę tworzą zarówno osoby z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem, jak i takie, które z wielkim entuzjazmem i świeżymi pomysłami wkraczają w obszar działalności społecznej. Ołbin jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych części naszego miasta. Kiedyś tętniącą życiem, dziś nieco zapomnianą. Chcemy przywrócić temu osiedlu dawny blask i mamy pomysł jak to zrobić.

Nasze pomysły na kadencję 2017 r. -2021 r:

 1. Bezpieczeństwo na osiedlu. W ramach Kart Zadań Inwestycyjnych „doświetlenie” najbardziej niebezpiecznych miejsc wskazanych przez mieszkańców. Współpraca z Policją i Strażą Miejską.

 2. Projekt Podwórka dla Ołbina. Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych, uporządkowanie miejsc składowania odpadów komunalnych na wnętrzach (pojemniki podziemne i półpodziemne).

 3. Organizacja bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej dla mieszkańców osiedla. Kontynuacja działalności klubu seniora.

 4. Grafit – Organizacja i wspieranie lokalnego centrum kultury aktywizującego wszystkich mieszkańców w różnych dziedzinach. Integracja środowiska lokalnegom – festyny, imprezy plenerowe.

 5. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi (Stowarzyszenie Żółty Parasol, Parafia Św. Michała Archanioła, Parafia Św. Wawrzyńca).

 6. Wspieranie szkół w ramach projektu „kształtowania postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży”. Sieć szkół na Ołbinie.

 7. Nadzór nad realizacją rewitalizacji skweru Skaczącej Gwiazdy (Na Szańcach)

Nasze działania w kadencji 2013 r. – 2017 r:

 1. Utworzenie wraz z aktywnymi osiedlami Wrocławia – Wrocławskiego Forum Osiedlowego. Projekt oraz rozwiązania zapewniające przestrzeganie oraz poszerzanie kompetencji wrocławskich osiedli.

 2. Z inicjatywy mieszkańców utworzenie i wdrożenie projektu „Podwórka dla Ołbina” kompleksowe zagospodarowanie wnętrz podwórzowych na Ołbinie ze szczególnym uwzględnieniem uporządkowania śmieci – pojemniki podziemne i półpodziemne.

 3. Dostarczenie paczek świątecznych najbardziej potrzebującym mieszkańcom osiedla.

 4. Aktywny udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez Gminę Wrocław dotyczących: Statutów Rad Osiedli, Transportu Miejskiego, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Kultury.

 5. Organizacja Laboratoriów Obywatelskich w siedzibie Rady Osiedla wraz z Biurem ds. Partycypacji Społecznej UMW i Fundacją Dom Pokoju.

 6. Organizacja konsultacji społecznych w siedzibie Rady Osiedla Ołbin dotyczących: Projektu „Podwórka dla Ołbina” oraz Rewitalizacji Skweru Skaczącej Gwiazdy (Na Szańcach).

 1. Rewitalizacja Skweru Westerplatte wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej.

 2. Organizacja Szkoleń dla Seniorów z zakresu obsługi komputera oraz języków obcych.

 3. Prowadzenie Klubu seniora.

 4. Ścisła współpraca z jednostkami miejskimi w celu poprawy jakości życia na Ołbinie.

 5. Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu. Akcja dopalacze, akcja kradzieże, akcja bezpieczne osiedle wraz z Policją i Strażą Miejską.

 6. Organizacja konkursów ze szkołami podstawowymi oraz Miejską Biblioteką Publiczną.

 7. Organizacja imprez osiedlowych: Bal Seniora, Festyn Osiedlowy Park Edyty Stein, Mikołajki dla dzieci, Osiedlowe Kolędowanie w Graficie, Poczęstunek Wigilijny i Wielkanocny w Parafiach, Rozdanie Statuetek dla Liderów WBO.

 8. Organizacja Rajdu Rowerowego z Radą Osiedla Plac Grunwaldzki.

 9. Współpraca z mediami w zakresie interwencji oraz promowania Osiedla Ołbin.

 10. Podejmowanie bieżących inicjatyw i interwencji na wniosek mieszkańców.

LISTA ZAWALCZMY O OLBIN
Kandydaci z grupy Zawalczmy o Ołbin (zaznaczeni na żółto)

Więcej o inicjatywie: https://www.facebook.com/zawalczmyoolbin/.


Startujesz do Rady Osiedla? Masz pomysły na swoją część Wrocławia? Napisz do nas i pojaw się na łamach Hipermiasta: redakcja@hipermiasto.com.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Jeden komentarz do “Wybory do Rad Osiedli: Zawalczmy o Ołbin

Możliwość komentowania została wyłączona.