Wrocław KlecinaZabytki

Oględziny cukrowni na Klecinie. Będzie zabytkiem?

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek Towarzystwa Benderowskiego prowadzi postępowanie w sprawie wpisu pozostałości dawnej cukrowni przy ul. Supińskiego 3, 5, 7 na Klecinie do rejestru zabytków.

Postępowanie dotyczy następujących obiektów: budynek administracyjny, portierni, słup bramy wjazdowej przy Supińskiego 3, budynek administracyjny przy Supińskiego 5, budynek mieszkalny z kotłownią przy Supińskiego 7, pawilon wagi pojazdów z wiatą, stróżówka z latryną przy Supińskiego 5, ceglane słupy ogrodzeniowe i ogrodzenie metalowe przy ul. Supińskiego 3), w stosunku do których toczy się postępowanie ws. wpisu do rejestru zabytków przed Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Członek Towarzystwa Benderowskiego architekt Jan Jerzmański 20 maja uczestniczył w oględzinach budynku dawnej cukrowni, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Jak pisze portal Wratislaviae Amici, „Cukrownia Klecina powstała w 1834 r. założona przez wrocławskich kupców braci G. i A. Liebichów i M. Hikkela.  W 1862 r. przeszła do rąk właścicieli Gebrueder Schoeller, którzy nabyli ja razem z majątkiem ziemskim, gdzie podjęli uprawę buraka cukrowego. W latach 70. XIX w. przerabiała około 0.60 tysięcy ton buraków na dobę. Na przełomie lat 80. i 90. tego samego stulecia zostało znacząco rozbudowana.”

Portal Wratislaviae Amici wskazuje, że, „W 1999 r. nastąpiło, bez sprzeciwu miejskich służb konserwatorskich, wyburzenie wszystkich budynków produkcyjno-magazynowych, bez uwzględnienia wartości historycznej zespołu architektury przemysłowej i techniki z przełomu XIX i XX wieku. Do chwili obecnej z całego kompleksu przetrwały tylko dwa budynki mieszkalne przy dawnej bramie wjazdowej.”

DSC07747 DSC07731 DSC07727 DSC07687 DSC07678

Cukrownia na Klecinie. Fot. Jan Jerzmański
DSC07694

 

Fotografie: Jan Jerzmański

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie