KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Karpacz chce pozyskać środki zewnętrzne na autobusy. Ale co z dowozem do kolei?

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje rozwój transportu publicznego.

Dlatego zwróciliśmy się do urzędu miejskiego w Karpaczu o uruchomienie komunikacji gminnej, dowożącej do Kolei Dolnośląskich po uruchomieniu połączeń, stworzenie projektu zakupu ekologicznych autobusów, także z innymi samorządami, a także o stworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – ewentualnie we współpracy z innymi samorządami.

W ramach projektu  „Klimat na Dolny Śląsk” zorganizowane zostały dwie wizyty studyjne w Karpaczu, który jest kluczowym kurortem Dolnego Śląska.

Czytaj też: Raport Hipermiasta: Planowanie transportu na Dolnym Śląsku musi uwzględnić i kolej i autobusy

Co po otwarciu kolei do Karpacza?

Otwarcie linii kolejowej będzie wielkim wydarzeniem dla Karpacza, które ułatwi dojazd transportem zbiorowym, zmniejszy zatem hałas, smog, korki i emisję dwutlenku węgla. Oprócz połączeń regionalnych do Jeleniej Góry (i przesiadkowo do Wałbrzycha oraz Wrocławia) należy dążyć również do pojawienia się pociągów dalekobieżnych.

Początek remontu torów na trasie kolejowej do Karpacza
Początek remontu torów na trasie kolejowej do Karpacza / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Problemem w pełnym wykorzystaniu potencjału moż\e być oczywiście fakt położenia dworca przy wjeździe do Karpacza, dlatego niezbędne jest uruchomienie komunikacji dowozowej – zarówno w stronę Karpacza Górnego, jak i w stronę Wilczej Poręby i Skalnego Osiedla. Dworzec stałby się tym samym lokalnym centrum przesiadkowym.

Nie wyklucza współpracy z istniejącymi operatorami, oczywiście w ramach przetargu. Uważamy, że komunikacja gminna powinna być w pełni zintegrowana taryfowo z pociągami Kolei Dolnośląskich, co wymaga podpisania umowy ze spółką KD. Spółka podpisuje podobne umowy z różnymi podmiotami (np. gminy Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie, powiat kłodzki, powiat karkonoski), dlatego należy liczyć na zainteresowanie. Integracja z systemem Karkonoskiej Komunikacji Powiatowej również jest mocno wskazana.

Nowoczesny tabor w Karpaczu?

Warto również inwestować w nowoczesny tabor, który będzie trwałą podstawą dla transportu publicznego i zmniejszy koszty. Zakup autobusów może być finansowany z programów takich jak Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Odpowiedni projekt można przygotować wspólnie z innymi gminami oraz z powiatem karkonoskim, w celu uruchomienia systemu zintegrowanego z Karkonoską Komunikacją Powiatową.

Autobus Karkonoskiej Komunikacji Powiatowej
Autobus Karkonoskiej Komunikacji Powiatowej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Działania powyższe będą w pełni przyjęte ze strategią Karpacza na lata 2021-2030, która stanowi, że „Problemem jest również brak gminnego transportu zbiorowego, co w połączeniu z brakiem centrum przesiadkowego oraz niedostateczną liczbą miejsc parkingowych dodatkowo osłabia dostępność komunikacyjną gminy” (str. 6), „Dostępność komunikacyjną gminy zapewni nowoczesna infrastruktura drogowa i kolejowa oraz nowoczesny transport zbiorowy.” (str. 11), „Usprawnieniu ulegnie również funkcjonowanie transportu zbiorowego. Docelowo usługi te powinny być świadczone przez ekologiczny i przystosowany do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi transport” (str. 20), a także „Wzmocnieniu dostępności komunikacyjnej gminy służyłaby także budowa centrum przesiadkowego. Jednocześnie na bazie centrum można byłoby budować transport zrównoważony.” (str. 21).

Czytaj też: Pytamy w Polskich Liniach Kolejowych o remont w Legnicy, linię do Jedliny i studium węzła wrocławskiego

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej?

Warto również opierać działania na konkretnych strategiach i dokumentach, które potem mogą być podstawą do wdrażania i rozliczania zmian. Takim dokumentem, promowanym przez Unię Europejską, jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

 Jak stanowi stworzony przez Komisję Europejską dokument „Wytyczne. Opracowanie i Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, PZMM to „strategiczny dokument stworzony w celu ustatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny Polityki oraz działania zdefiniowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pokrywają wszystkie środki i formy transportu w całej aglomeracji miejskiej, w tym publiczne i prywatne, związane z pasażerami i przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.
Autobus KKP w okolicach przystanku Biały Jar
Autobus KKP w okolicach przystanku Biały Jar / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Jak podkreśla dokument, „Podstawowe cechy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to:  długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia, podejście partycypacyjne, zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu, integracja pozioma i pionowa, ocena obecnej i przyszłej skuteczności, regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie, ranie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.”

Jak twierdzą autorzy, „W tym samym czasie, opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej nie powinno być postrzegane jako dodatkowa warstwa planowania transportu, ale powinno być wykonane zgodnie i w oparciu o obecne plany i procesy. Koncepcja planu została zaprojektowana na podstawie najlepszych europejskich przykładów i powinna stać się częścią codziennej praktyki planowania we wszystkich europejskich miastach i gminach.”

Czytaj też: Zgorzelec nie ma polityki pieszej. I nie ma dialogu z niepełnosprawnymi w jej sprawie

Odpowiedź z urzędu w Karpaczu

Na wniosek odpisał burmistrz Karpacza Radosław Jęcek.

Odpowiadając na wniosek dziękuję za wyrażenie zainteresowania poprawą efektywności komunikacyjnej na terenie gminy Karpacz. Zgłoszone przez Państwa postulaty zostaną wzięte pod uwagę w planach rozwojowych na najbliższe lata, w ramach możliwości finansowych Gminy. Biorąc pod uwagę realizowane obecnie inwestycje oraz trudną sytuację gospodarczą w jakiej znalazły się wszystkie samorządy (inflacja, ceny energii) kluczowa będzie tu możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Jednocześnie informuję, zgodnie ustaleniami gmin członkowskich ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zostanie opracowany w ramach Strategii ZIT.

Czytaj też: Bolesławiec nie chce planować transportu w swoim regionie

Nasza ocena

Z jednej strony zapowiedzi poszukiwania środków zewnętrznych są pozytywne. Z drugiej jednak strony, odpowiedzi są zbyt niekonkretne i nie ma m.in. poruszonej kwestii dowozowych autobusów.

Dobrze, że cała Aglomeracja Jeleniogórska będzie miała Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Karkonoska Komunikacja Powiatowa jest dobrym początkiem spójnego systemu transportowego w całym regionie Jeleniej Góry.

Czytaj też: Odpowiedź urzędu w Mysłakowicach na nasz protest przeciwko wykluczeniu transportowemu mieszkańców Łomnicy czy Wojanowa


Fot. tytułowe: Karpacz – ul. Konstytucji 3 maja / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


 

Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.

 


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie