Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Starostwo w Trzebnicy nie stworzy publicznego transportu powiatowego

Problem wykluczenia transportowego dotyka także powiaty Dolnego Śląska. W praktyce oznacza ono konieczność posiadania samochodu na obszarach słabo zurbanizowanych, jednak w przypadku osób starszych, dzieci lub mniej zamożnych może być to niemożliwe.

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciliśmy się także z wnioskiem do starostw powiatowych (trzebnickiego i milickiego) o utworzenie spójnego systemu przewozów autobusowych na terenie powiatów trzebnickiego i milickiego.

Wniosek wysłany został w interesie 100 tys. mieszkańców tych powiatów, którzy są także mieszkańcami województwa dolnośląskiego. Jego autorem jest Miłosz Cichuta.

Obszar powiatów milickiego i trzebnickiego to jedne z najbardziej malowniczych terenów w tym obszarze województwa. Występuje tu zróżnicowana przestrzeń – od Wzgórz Trzebnickich, przez sosnowe lasy po Stawy Milickie i Dolinę Baryczy. Rejon ten ma bardzo duży potencjał turystyczny.

Zaproponowaliśmy połączenia na trasach m.in:

  • Milicz – Sułów –Żmigród
  • Milicz – Ujeździec Wielki – Trzebnica
  • Milicz – Skoroszów –Trzebnica

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Brak odpowiedzi. Ponaglenie i skarga

Mimo upływu ponad 3 miesięcy, nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze starostw: trzebnickiego i milickiego.

W listopadzie zwróciliśmy się z ponagleniem i apelem o rozpoznanie wniosku, zgodnie z przepisami k.p.a. Przepisy te jednoznacznie ustanawiają publiczne prawo podmiotowe każdego (w tym osoby prawnej, jak stowarzyszenia) do uzyskania odpowiedzi na wniosek.

Jak podkreśla Piotr Tuleja (P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz”, Lex, art. 63.), „Obowiązki nałożone na wskazane powyżej podmioty polegają przede wszystkim na konieczności przyjęcia petycji, skarg i wniosków, rozpatrzenia ich oraz udzielenia na nie odpowiedzi.”.

 

Autobus firmy Ekspres Bus w Trzebnicy
Autobus firmy Ekspres Bus w Trzebnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Niestety, ponaglenie nie przyniosło skutku. Towarzystwo Benderowskie złożyło zatem skargę do Rady Powiatu Trzebnickiego wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały  ws. rozwoju transportu publicznego w powiecie, w tym o uruchomienie przewozów powiatowych oraz badanie potrzeb w transporcie powiatowym.

Czytaj też: Raport Hipermiasta: Planowanie transportu na Dolnym Śląsku musi uwzględnić i kolej i autobusy

Zbiorowy transport publiczny jest jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania państwa. W idealnym modelu zapewnia równy dostęp do obiektów użytku publicznego, usług, kultury i wielu innych. Poziom rozwoju państwa dobrze obrazuje stan transportu zbiorowego. Zwróciliśmy się zatem o zbadanie potrzeb mieszkańców i uruchomienie kursów autobusowych na trasach, które nie są obecnie obsługiwane transportem zbiorowym, albo są obsługiwane w stopniu niewystarczającym.

Zwracamy uwagę, że uruchomiony niedawno Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to jedna z dróg, dzięki którym możliwe jest uzyskanie środków na uruchomienie nowych linii komunikacji zbiorowej z dopłatą do 3 złotych za wozokilometr, co może rekompensować  więcej niż połowę kosztów funkcjonowania połączeń autobusowych.

Możliwe jest pozyskanie środków finansowych z Funduszy Europejskich na zakup pojazdów, co pozwoliłoby obniżyć koszty uruchomienia transportu zbiorowego, zaś wykorzystywanie nowych pojazdów dodatkowo zredukowałoby koszt jednego wozokilometra.

Czytaj też: Transport publiczny na Dolnym Śląsku. Czy będą autobusy wojewódzkie?

Odpowiedź starostwa w Trzebnicy

Dopiero po złożeniu skargi  na wniosek odpisała Bożena Bernat, naczelniczka wydziału komunikacji starostwa.

Powiat Trzebnicki od miesiąca kwietnia 2016 r. jest w posiadaniu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Trzebnickiego”. Celem powyższego planu jest zaplanowanie oferty publicznego transportu zbiorowego tak, aby spełniała ona oczekiwania mieszkańców powiatu trzebnickiego przy zachowaniu odpowiedniego standardu jakości oraz wydajności systemu transportowego. We wspomnianym planie ujęte są analizy dotyczące preferencji komunikacyjnych oraz postulatów transportowych mieszkańców.

Do dnia dzisiejszego żaden z mieszkańców Powiatu Trzebnickiego nie postulował o dodatkowe linie komunikacyjne. Prywatni przedsiębiorcy w zupełności zaspakajają potrzeby linii komunikacyjnych w Powiecie Trzebnickim. Na terenie Powiatu Trzebnickiego jest aktualnie 13 linii komunikacyjnych w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym. Poszczególne gminy Powiatu Trzebnickiego posiadają gminne linie komunikacyjne, które zagęszczają sieć linii komunikacyjnych. Zezwolenia w obrębie gmin są wydawane zgodnie z właściwością miejscową przez właściwych wójtów i burmistrzów.

Ponadto Starosta Trzebnicki jest stroną porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, powiatem i gminami: Oborniki Śląskie, Trzebnica, Wisznia Mała, Prusice oraz Żmigród . Dotyczy to dwóch linii kolejowych: Wrocław – Trzebnica, Wrocław – Korzeńsko, gdzie wszystkie strony porozumienia partycypują w kosztach. 

Co ze skargą i wnioskiem do rady powiatu?

Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na skargę i wniosek, skierowane do rady powiatu. Rozważamy dalsze ponaglenia i skargi już po zakończeniu działań projektowych, zaplanowanych na 30 kwietnia.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?


Fot. tytułowe: Klasztor w Trzebnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie