Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaZachód Dolnego Śląska

Jaka jest przyszłość transportu publicznego w Bolesławcu?

Bolesławiec liczy sobie ponad 38 tys. mieszkańców i jest ósmym największym miastem województwa dolnośląskiego. W Bolesławcu działa transport publiczny, obsługiwany przez spółkę MZK Bolesławiec. Od 23 czerwca 2018 r. transport w mieście jest bezpłatny.

– Od pierwszego dnia wakacji (od soboty, 23 czerwca) zaplanowaliśmy wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Mogą z niej korzystać wszyscy pasażerowie autobusów MZK na terenie Bolesławca – zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji na terenie miasta jest kolejnym elementem poprawy jakości powietrza na terenie miasta poprzez graniczenie niskiej emisji. W celu skutecznego ograniczenia ruchu samochodów indywidualnych zachęcamy kierowców samochodów osobowych, aby w miarę możliwości,  korzystali z transportu zbiorowego. Wierzę, że nowoczesne autobusy i bezpłatna komunikacja zmobilizuje większą liczbę osób do korzystania z transportu publicznego, bo naprawdę warto zadbać o czyste powietrze dla nas, naszych dzieci i dla przyszłych pokoleń – mówił prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Strategia rozwoju transportu w Bolesławcu

Rada miejska Bolesławca przyjęła – podobnie jak inne gminy z obszaru b. województwa jeleniogórskiego i wałbrzyskiego dokument o nazwie „Strategia Rozwoju Sudety 2030„.

Strategia rozwoju Sudetów przewiduje m.in., że „W celu stworzenia spójnej polityki przestrzennej gmin subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego niezbędne jest podjęcie zintegrowanych, systemowych działań w zakresie transportu oraz optymalizacji rozmieszczenia podstawowych funkcji w ramach całego obszaru Porozumienia Sudety 2030.”. Jako słabą stronę określono tam „regres transportu zbiorowego, zwłaszcza publicznego”.

W celach Strategii Rozwoju Sudety 2030 przyjęto m.in. „Rozwój transportu publicznego (aglomeracyjnego, integrującego region), na który składają się cztery działania: Stworzenie pilotażowych programów komunikacji publicznej (gminnych, powiatowych). Wykreowanie i popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie, stworzenie, w wyniku współpracy JST, aglomeracyjnych zintegrowanych systemów komunikacji publicznej (autobusowej i kolejowej), stworzenie rozwiązań organizacyjno-finansowych zapobiegających wykluczeniu komunikacyjnemu obszarów peryferyjnych, a także stworzenie, na bazie współpracy JST z przedsiębiorcami, zbiorowych systemów dojazdów do pracy.”

Strategia jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, która przewiduje „Rozwój zintegrowanych subregionalnych systemów transportu publicznego oraz zwiększenie dostępności transportowej poprze wsparcie efektywnego i optymalnego czasu przejazdu w ośrodkach regionalnych i subregionalnych”.

Czytaj też: Wybieram kolej. Wykorzystujmy zabytkowe perony dworcowe!

Pytania Towarzystwa Benderowskiego

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu miejskiego z następującymi pytaniami, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

  1. Jakie obowiązujące już dokumenty dotyczą rozwoju transportu publicznego w Bolesławcu? Czy Miasto Bolesławiec planuje sporządzić również SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej?

  2. Czy były organizowane konsultacje społeczne w sprawie transportu publicznego w Bolesławcu? Jeśli tak – jakie były ich wyniki? Czy są plany na zorganizowanie takich konsultacji?

  3. Czy są plany zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów lub zmiany ich tras?

  4. Czy wykonywano badania, ankiety lub inne rodzaje analiz dotyczące transportu publicznego? Jeśli tak, proszę o ich przesłanie. Czy są plany na dalsze analizy tego typu?

  5. Czy w ostatnich 5 latach wpłynęły do UM wnioski, skargi lub petycje, związane z transportem publicznym? Ile ich było i czego dotyczyły?

  6. Czy Miasto Bolesławiec przygotowuje projekty dotyczące transportu publicznego, które mogłoby zgłosić do funduszy europejskich (Krajowy Plan Odbudowy, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)? Jeśli tak, proszę o ich wymienienie wraz z opisem. Jeśli nie, to czy będzie rozważać przygotowanie takich projektów?

  7. Czy Miasto Bolesławiec planuje poszerzenie współpracy dotyczącej transportu publicznego z innymi samorządami?

  8. Jakie inne inicjatywy z zakresu transportu publicznego są przygotowywane lub rozważane?


Fot. tytułowe – rynek w Bolesławcu / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie